Ve strakonické nemocnici začalo očkování proti Covid-19. V pondělí 4. ledna vyzvedli vedoucí nemocniční lékárny Ladislava Hoštičková a ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala v ústavní lékárně českobudějovické nemocnice 100 dávek vakcín od firem Pfizer/BioNTech. Je to příděl z první tisícovky dávek, která do Jihočeského kraje dorazila na konci roku 2020. Vlastní očkování začalo v 12:00 hodin.
Vakcínou budou jako první naočkovaní lékaři a zdravotníci strakonické nemocnice, kteří pracují v první linii. „Očkování je dobrovolné, ale velmi doporučené. Do první vlny se nám přihlásilo okolo 150 zdravotníků a lékařů. Na všechny se z první várky nedostane, ale další vakcíny bychom měli obdržet příští týden,“uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
Následně by každý týden měla být do nemocnice dopravena další část vakcín. Postupně jimi budou naočkovaní zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a nejohroženější skupiny lidí – převážně senioři, ale také hasiči, policisté a chronicky nemocní. „V zájmu pomoci nejvíce oslabeným skupinám budeme schopni organizovat výjezdy našich odborníků do ústavů sociální péče, pečovatelských ústavů a charity,“ upřesnil ředitel Fiala. Zpočátku bude nemocnice očkovat ve svém očkovacím centru v ambulanci pro infekční nemoci. Podle zájmu veřejnosti o očkování by mohlo vzniknout očkovací centrum s velkou kapacitou. V jednání je i možnost zapojení praktických lékařů. Ti by očkovali ve svých ordinacích.
Očkování pro širší veřejnost by mělo být dostupné v průběhu února. Každý očkovaný musí dostat dvě dávky v rozmezí tří až čtyř týdnů. Tím se zvyšuje účinnost imunizace postupnou aktivací imunitního sytému. Obvyklé jsou i tři dávky, poslední se aplikuje po roce. Cílem očkování je vytvoření kolektivní imunity, snížení počtu onemocnění, snížení počtu pacientů se závažným průběhem onemocnění, snížení úmrtnosti a ochrana rizikových skupin.
Nemocnice Strakonice, a.s.

První miminko roku 2021 ve strakonické porodnici poprvé zakřičelo osm minut po 2. hodině ranní. Na Tomáška, který při narození vážil přes 3,4 kg, už se doma těší starší sourozenec.
Silvestrovská noc na chirurgickém oddělení byla klidná. Pravděpodobně vlivem situace, kdy jsou zavřené restaurace a lidé nemají po 21. hodině vycházet z domu, letos ubylo úrazů, které jsou jinak při silvestrovských oslavách běžné. Jen tři ošetření se týkala drobných pořezání o sklo v opilosti a dva pacienti byli kvůli intoxikaci alkoholem hospitalizováni na JIP. Přejme si, abychom se v roce 2021 potkávali jen u radostných událostí a v nejhorším případě u lehkých úrazů. Pevné zdraví všem.


Foto je ilustrační

Z důvodu inventury bude dne 30.listopadu 2020 uzavřena nemocniční lékárna i prodejna zdravotnických potřeb.

MOC DĚKUJEME učitelům i žákům ZUŠ Strakonice pod vedením paní ředitelky Martiny Spišské za povzbuzení v této nelehké době!!!!!
 
Učitelé a žáci ZUŠ Strakonice připravili videokoncert a videovýstavu pro strakonickou nemocnici jako poděkování lékařům, zdravotním sestrám a ostatním zaměstnancům za jejich obětavou práci, která je v této těžké době velmi fyzicky i psychicky náročná. Zároveň chceme tímto projektem vyjádřit velkou podporu do dalších dnů těm, kteří se starají o zdraví a životy nás všech. Na projektu se podílelo 24 žáků hudebního oboru, kteří pořídili své nahrávky v domácích podmínkách v rámci distanční výuky. Spolu s nimi se zapojili do koncertu i jejich vyučující, či sourozenci. Videovýstava je sestavena z prací žáků výtvarného oboru, která je podbarvena doprovodnou hudbou orchestrů a souborů naší školy.
Všichni vám přejeme pevné zdraví a hodně sil v této těžké a náročné době a pevně věříme, že to společnými silami bez velkých obtíží zvládneme.
Učitelé a žáci ZUŠ Strakonice
 

MUDr. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva strakonické nemocnice, byl o víkendu zvolen senátorem Parlamentu České republiky. Gratulujeme!

Nařízení vlády o omezení návštěv v nemocnicích

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
- návštěv nezletilých pacientů,
- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,


2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

Výtvarný ateliér Domu dětí a mládeže věnoval strakonické nemocnici sérii obrazů, které nově zdobí dvě hlavní schodiště pavilonu operačních oborů. Slavnostní předání proběhlo v úterý 29.9.2020 za účasti zástupců DDM, paní ředitelky Mgr. Ivy Šrámkové a paní Vlaďky Hradské. Děkujeme!

S ohledem na vývoj epidemiologické situace vyhlašuje Nemocnice Strakonice, a.s. od soboty 3. října 2020 zákaz návštěv na Plicním oddělení. Zákaz návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění. Návštěvu pacienta může ve zcela výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primářka oddělení či ošetřující lékař.

Na ostatních odděleních Nemocnice Strakonice, a.s. platí nadále omezený režim návštěv:
1) Při příchodu na lůžkové oddělení se pacienti a návštěvy musí ohlásit u personálu a dbát jeho pokynů.
2) V jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby a současně nemůže být návštěva u dalšího pacienta.
3) Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19 (zejm. kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu).
4) Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).
5) Zásadně prosíme, aby návštěvy využily pro návštěvu prostor mimo lůžkové oddělení (např. nemocniční park, atria, vestibuly a podobně), za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch. V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut.
6) O výjimkách, např. o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.

Nemocnice Strakonice, a.s. vybudovala další parkoviště, kterým se snaží řešit častý problém všech nemocnic, tzn. nedostatek parkovacích míst. Nemocnice Strakonice, a.s. je pavilonového typu, která se snaží v maximální míře umožnit vjezd pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, současně však ponechat volné průjezdy záchrance, sanitkám, zásobování a ostatním přijíždějícím. Proto bylo podle investičního plánu dokončeno dalších 58 parkovacích míst za budovou NORD. Prostor kolem bude ještě osázen stromy podle projektu, počká se na vegetačně vhodný podzimní termín. Děkujeme zhotoviteli Znakon Sousedovice, a.s. za dodržení termínu realizace, návštěvníci i pacienti získali další možnosti k odstavení auta.

Nemocnice ve Strakonicích provozuje v blatenské poliklinice šest odborných ambulancí i radiologické pracoviště. S pomocí města Blatná před čtyřmi lety došlo k pořízení nového rentgenového přístroje, mezitím Technické služby Města Blatná nadále nemocnici podporovaly. 

Ve čtvrtek 10. září v prostorách polikliniky za přítomnosti starostky Kateřiny Malečkové a místostarosty Pavla Ounického proběhlo předání další podpory ve výši 50 000 korun jakožto daru strakonické nemocnici. "Tento obnos bude využit k pořízení nových digitálních kazet pro rentgenové pracoviště. Blatné za tuto podporu moc děkujeme," uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

zdroj: Strakonický deník

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top