Organizace HealthCare Institute o.p.s. vyhlásila v úterý 23. listopadu 2021 výsledky 16. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2021“, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna. Do projektu bylo zapojeno 150 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Absolutním vítězem projektu Nejlepší nemocnice ČR 2021 je Nemocnice České Budějovice, druhá příčka patří Nemocnici Strakonice a třetí místo obsadila Nemocnice Písek.
Cílem ankety je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.
„Ocenění v kategorii bezpečnost a spokojenost zaměstnanců si velmi vážíme. Od roku 2019 naplňujeme personální politiku nově formulovanou na základě provedené rozsáhlé personální inventury s výhledem na pět let dopředu. Do inventury zapojení primáři a vrchní sestry, ale i všichni ostatní zaměstnanci vidí, jakým tempem narůstá počet jejich spolupracovníků, jak klesá objem přesčasové práce a že se zlepšují pracovní podmínky v nemocnici. Jedná se o proces, který nikdy nekončí. Budou-li spokojení zaměstnanci, mohou být spokojení i pacienti. Vítězství v celkové kategorii „Absolutní vítěz“ bych raději vyměnil za neexistenci již devíti covidových stanic, které jsme museli opět zřídit. Toto ocenění je tedy oceněním práce našich zaměstnanců, kterým velice děkuji,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
„Úspěch jihočeských nemocnic v anketě Nemocnice ČR 2021 je potvrzením zdravého a efektivně řízeného zdravotnictví na jihu Čech. Letošních výsledků si vážíme ještě více, protože vychází z doby covidové, která byla pro celé zdravotnictví těžkou zkouškou, která bohužel stále neskončila. Můj osobní dík za tento úspěch patří všem zaměstnancům a managementu našich nemocnic,“ sdělila předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. MUDr. Zuzana Roithová, MBA.
Oceněny byly i další jihočeské nemocnice. Nemocnice Český Krumlov, a.s. se umístila na prvním místě v kategorii Finanční kondice. Stala se v této kategorii navíc absolutním vítězem. Nemocnice Strakonice, a.s. se umístila v kategorii „Absolutní vítěz – Nejlepší nemocnice ČR“ na druhém místě a ve stejné kategorii Nemocnice Písek, a.s. na místě třetím.
„Velmi si vážím tohoto ocenění, o které se zasloužili všichni zdravotničtí i techničtí spolupracovníci z akciové společnosti Nemocnice Strakonice. Hodně mě také těší úspěch tří jihočeských nemocnic, se kterými se v rámci holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. dobře a konkrétně spolupracuje,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
„Je neuvěřitelně fajn, že i v tak obtížných časech vnímají zaměstnanci i pacienti svou píseckou nemocnici tak dobře a přívětivě. Finanční zdraví jen doplňuje super práci kolegů z ekonomického úseku, takže místo na bedně je faktickou zásluhou všech uvnitř. Jsem za ně i za bronzovou placku rád, navíc ve skvělé společnosti dalších jihočeských nemocnic,“ dodal předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Jiří Holan, MBA.
„Jedná se o unikátní úspěch jihočeských nemocnic, které v uplynulém roce navíc čelily nezměrné zátěži související s pandemií covid-19. Vnímám to jako veliké uznání práce jihočeských zdravotníků, kteří odvádí maximálně profesionální práci,“ řekl hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vyhlašují všechny jihočeské nemocnice od 1. 11. 2021 ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Návštěvy jsou povoleny pouze na porodnici a dětském oddělení a u pacientů s omezenou svéprávností či v terminálním stádiu jejich nemoci, pokud osoba navštěvující pacienta:

1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění);

2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa);

3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a jednotlivé pokoje);

4. předloží některý z dokladů o „bezinfekčnosti“ dle aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR, např. doklad o ukončeném očkování, doklad o negativním PCR testu, který není starší než 72 hodin, doklad o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 24 hodin, nebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19, který není starší než 180 dní.

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 20 minut. Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.

Návštěvu pacienta může ve výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primář oddělení či ošetřující lékař.Děkuji za pochopení a ohleduplnost!                        

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,
předseda představenstva

 

V Nemocnici Strakonice, a.s., našel zázemí Nadační fond Srdce pro Strakonice. Nové kontaktní místo je ve vile v bývalé ordinaci psychiatrické ambulance. Nadační fond založila Mgr. Petra Kurschová k získávání finančních, popřípadě jiných hmotných prostředků, aby mohl okamžitě poskytnout pomoc konkrétním lidem ze Strakonicka, kteří ji potřebují. „Stále rostoucí nabídku poskytovaných služeb a materiální pomoci už nešlo spravovat bez zázemí. Hledala jsem volné prostory a jsem ráda, že v nemocnici jsme se setkali s kladnou odezvou a vyslyšením naší prosby,“ uvedla v pondělí 25. října při slavnostním otevření Petra Kurschová.
Strakonická nemocnice prochází v posledních letech restrukturalizací, díky které se některé prostory uvolňují. Zázemí tu v předešlých letech našly i jiní formy sociální pomoci – Domácí hospic sv. Markéty, Dětské centrum Jihočeského kraje, Domov se zvláštním režimem Kotva. Díky dalším uvolněním prostorům si mohla nemocnice dovolit nadačnímu fondu za symbolické nájemné poskytnout místnost, pro kterou nemá jiné využití. „Usídlením nadace v areálu nemocnice dochází k těsnému propojení zdravotníků se sociální oblastí. V nemocnici pracují sociální sestry, které pro pacienty zajišťují například komunikaci s Okresní správou sociálního zabezpečení, se sociálním odborem městského úřadu atd. Do nemocnice přijdou lidé v nejrůznějších životních situacích a jen vítáme, že jim kromě zdravotní péče můžeme téměř okamžitě poskytnout kontakt na místo, kde jsou schopní jim pomoci a ulehčit v aktuálně tíživé situaci,“ kvituje ředitel nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA spolupráci nemocnice s Nadačním fondem Srdce pro Strakonice.
Nadační fond funguje pro osoby v tíživé životní situaci z celého Strakonicka zhruba čtyři roky. Pomáhá osobám, které se dostaly do složité situace, chtějí se z ní dostat, ale samy si nevědí rady. Fond zajišťuje potravinovou pomoc, pomáhá shánět dětské oblečení a kočárky pro maminky v nouzi. „Pomáháme těm, kteří chtějí něco se svým životem dělat. Maminkám samoživitelkám, které mají dvě tři práce a ještě si doplňují vzdělání, aby měly lepší uplatnění na trhu práce. Studentům, kteří si platí studium, ale nezbývá jim na jídlo. Lidem, kteří si třeba „jen“ neví rady při jednání s úřady,“ vysvětlila náplň práce nadačního fondu jeho ředitelka Pavla Emma Maradová.

Od 21. 10. 2021 platí v Nemocnici Strakonice, a.s., zákaz návštěv s výjimkou těchto situací:
Osoba navštěvující pacienta:

1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění);


2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa);

3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a jednotlivé pokoje);

4. předloží některý z níže uvedených dokladů:
a) záznam o negativním výsledku RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin
b) záznam o negativním výsledku POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 24 hodin
 

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 20 minut. Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.


Děkuji za pochopení a ohleduplnost!                        

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,
předseda představenstva

 

Nadace rozvoje občanské společnosti SwissLife Select poskytl Nemocnici Strakonice, a.s. finanční prostředky na zlepšení komfortu hospitalizovaných dětských pacientů. Na dětském oddělení se v době hospitalizace dítěte zdravotnický personál snaží zmírnit dětem jejich bolest a zlepšit kvalitu jejich života. Hospitalizovány bývají i děti s pohybovým a mentálním postižením, které vyžadují komplexní terapie včetně rehabilitace. Díky nadačnímu příspěvku 100 000 Kč pořídila nemocnice dvě plně polohovatelná lůžka s matrací TOM 2, která dětským pacientům poskytují vysoký komfort při nutné hospitalizaci.

Šestnáct studentek a jeden student Střední zdravotnické školy dnes zahájili praxi ve strakonické nemocnici. Každou středu a čtvrtek dopoledne budou sbírat potřebné zkušenost a praktické dovednosti na oddělení chirurgie, neurologie, interním a dětském oddělení. Na praxi do nemocnice začínají chodit studenti ve třetím ročníku studia. Areál nemocnice pro ně není úplně neznámý, do odborné učebny sem docházejí od prvního ročníku. „Jsem rád, že se strakonická nemocnice podílí na výchově budoucích zdravotníků. Studentky hned první den ukázaly, že z teorie jsou dobře připravené i do praxe,“ pochválil studentky ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala.
V rámci praxe si studentky hned první den vyzkoušely stlaní lůžka, kompletní hygienu imobilního pacienta, přípravu léků a podávání stravy. „Ráno měla děvčata trochu strach, ale už se rozkoukala a jsou moc šikovná. Dokonce si vyzkoušely ošetřovatelskou anamnézu, jedna studentka odebrala krev druhé a zvládly se sestřičkou i odvoz pacienta na sál,“ chválila své svěřenkyně vedoucí praktického vyučování na chirurgickém oddělení Lenka Pechová.
Některé praktické dovednosti se studenti učí už ve škole při praktických cvičeních. Přesto se shodují v tom, že dělat stejnou věc v učebně a na oddělení je rozdílné. „Tady musíme zvládnout jak ten úkon, tak současně komunikaci s pacientem. Všechno zkombinovat dohromady,“ uvedla Natálie Kahudová. I když mají za sebou studenti teprve první den praxe, některé už se rozkoukaly a dokonce se těší na příští školní rok. „Ve čtvrtém ročníku budeme mít praxi na gynekologicko-porodnickém oddělení. Chtěla bych jít po maturitě dál studovat a být porodní asistentkou,“ dodala Karolína Makovcová.
Střední zdravotnická škola ve Strakonicích začala fungovat 1. září 2019. Je detašovaným pracovištěm Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích. Ve Strakonicích má v současné době po jedné třídě od prvního, druhého a třetího ročníku. „Příští rok vyjdou ze školy první maturantky v oboru Praktická sestra, na jejichž vzdělání se nemocnice praktickou výukou podílí. Budeme rádi, když se z našich studentů stanou naši zaměstnanci,“ uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Edita Klavíková.

Velkokapacitní očkovací centrum v tělocvičně na Lidické ulici ve Strakonicích končí. Vakcinace proti nemoci covid-19 ale bude dál pokračovat. Nové prostory pro očkování v těchto dnech vznikají v budově nad nemocniční lékárnou. „První zájemce o očkování přivítáme v novém očkovacím centru ve čtvrtek 30. září. V tělocvičně budeme naposledy očkovat 23. září od 12:30 do 17:00 hodin. V době od 13 do 16:45 hodin mohou přicházet i neregistrovaní zájemci,“ uvedl náměstek pro řízení kvality péče MUDr. Michal Pelíšek.
Nové očkovací centrum se v těchto dnech dokončuje v 1. patře budovy bývalé zubní polikliniky nad nemocniční lékárnou. Bezbariérový přístup pro příchozí se zhoršenou hybností zajistí výtah. Centrum bude poskytovat zázemí pro jeden očkovací tým ve složení lékař, sestra a administrativní pracovník. V provozu bude podle zájmu o vakcinaci minimálně jeden den v týdnu. „Předpokládáme, že kapacita centra by mohla být 300 očkovaných za den provozu,“ dodává Michal Pelíšek.
Spuštěnou byla také možnost registrace na 3. dávku vakcíny. Třetí dávku vakcíny proti nemoci covid-19 je možné aplikovat po uplynutí 8 měsíců od podání druhé dávky. Očkování ve Strakonicích začalo 4. ledna 2021 a odstup mezi první a druhou dávkou byl 3 týdny. První zájemci o očkování 3. dávkou by tedy mohli začít přicházet koncem září. „Zatím dáváme přednost tomu, aby se zájemci o očkování třetí dávkou vakcíny registrovali. I s ohledem na to, že přeočkovávat se budou jak osoby, které dostaly vakcínu Pfizer, tak Modernu nebo Astra Zenecu a vakcínu je potřeba předem připravit,“ vysvětluje doktor Pelíšek.
Velkokapacitní očkovací centrum v tělocvičně na Lidické ulici bylo ve Strakonicích v provozu od 11. února do 23. září. Za tu dobu v něm bylo podáno 70 tisíc dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Ve službách se střídalo 13 lékařů, 30 sester a 110 dobrovolníků. „OČKO mohlo vzniknout a fungovat díky spolupráci města Strakonice, které poskytlo prostory tělocvičny. Krajský úřad Jihočeského kraje zase zajistil technické návrhy a instalaci očkovacích boxů a dalších provizorních prostor. Vybavení a zajištění služeb lékařů a sester zajišťovala Nemocnice Strakonice, a.s. Velký podíl na plynulém chodu centra měli dobrovolníci, kteří zajišťovali především administrativní práce. Všem, kteří se na zřízení a fungování Očka podíleli, děkujeme,“ dodal ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

o Polikliniky Vodňany mířili lidé na očkování proti nemoci covid-19 bez registrace. Mobilní očkovací tým Nemocnice Strakonice, a.s., jim byl dnes k dispozici od 15 do 17 hodin. Osoby starší 16 let mohly bez předchozího objednání přijít na očkování. Podmínkou bylo české zdravotní pojištění, předložení kartičky zdravotní pojišťovny a občanského průkazu. Už před 15. hodinou se v přízemí polikliniky začala tvořit fronta zájemců. Nakonec jich tříčlenný očkovací tým do 17 hodin zvládl naočkovat 83.
Zájemci o očkování měli na výběr mezi dvěma vakcínami – dvoudávkovou Comirnaty od firmy Pfizer/Biontech  nebo jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. „Ty, kteří zvolili Pfizer, jsme rovnou objednali za tři týdny na druhou dávku do strakonického OČKA,“ uvedl náměstek ředitele Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Michal Pelíšek, který ve Vodňanech zajišťoval očkování společně s administrativní pracovnicí a zdravotní sestrou.
Většina příchozích se shodovala v tom, že s očkováním budou mít snazší život. „Nebaví mě pořád kontrolovat, jestli mám nějaký papír o prodělaném covidu a jak je to dlouho.  Zjišťovat, kam smím a nesmím. Odkládala jsem to, co to šlo, ale stejně bych se tomu asi nevyhnula. Využila jsem možnosti jít na očkování v místě bydliště,“ vysvětlila asi 40tiletá čekající. Další zájemce byl 30tiletý Josef Veselý, který pracuje v Německu. „Jsem doma celkem málo a tady mi dají jednodávkovou vakcínu Johnson. Ze začátku jsem měl strach, ale celá rodina je bez problémů očkovaná. Teď jsme byli na dovolené a určitě měli snazší život. Nemuseli řešit testy.“ Další z čekajících jako důvod pro očkování uváděli například nástup na vysokou školu nebo špatný zdravotní stav.
Mobilní očkovací tým už v průběhu srpna očkoval na Blatensku. V Bezdědovicích, Sedlici a Blatné možnost využilo na 200 lidí. „Vytipovali jsme lokality, kde je nízká proočkovanost. Třeba taky v okolí Vodňan je několik obcí, kde není naočkováno ani 50 % obyvatel starších 16 let. Snažíme se, aby očkování bylo díky našim výjezdům dostupnější. Příští týden, konkrétně 8. září, máme v plánu další výjezd, tentokrát do Volyně,“ uzavřel doktor Pelíšek.

Přeprava nového dieselagregátu
Přeprava nového dieselagregátu

Strakonická nemocnice je energeticky soběstačná i v případě výpadku dodávek elektrické energie. Výrobu elektřiny v takovém případě bude zajišťovat nový dieselagregát GP 900, který je třikrát výkonnější než původní motorgenerátor. „Ten si nemocnice ponechala a bude záložním zdrojem nového generátoru,“ upřesnil ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala. Projekt je součástí energetické koncepce “Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů Nemocnice Strakonice, a.s.“ Práce na něm začaly v únoru a skončily v červnu. Na přelomu července a srpna celý proces zakončila kolaudace a zkušební provoz agregátu, který proběhl v naprostém pořádku.
Stavební práce byly realizovány etapově, aby v případě výpadku sítě E.ON nedošlo k ohrožení dodávky elektrické energie pro nemocnici. V první etapě realizační firma demontovala stávající motorgenerátor a zajistila jeho přesun a opětovné zprovoznění. Bude sloužit pouze jako záloha nového výkonnějšího dieselagregátu. Součástí této etapy byly také stavební úpravy, montáž vzduchotechniky pro odvod a přívod vzduchu, zajištění odvodu spalin i zásob pohonných hmot. Došlo k odstranění vrchlíku, vrchní části provětrávání nad bývalou rozvodnou vysokého napětí a trafostanicí. V části vysokého napětí pro vstup k transformátorům byla vyměněna vrata.
V druhé etapě byl na místo původního instalován nový dieselagregát. Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Plánované odstávky dodávek elektrické energie byly předem konzultovány s energetikem nemocnice a odděleními. Investice do vylepšení energetické soběstačnosti Nemocnice Strakonice, a.s. vyšla na více než 14 milionů korun. Spolufinancována byla z vlastních zdrojů nemocnice a z prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Hlavní sestra Nemocnice Strakonice, a.s. Mgr. Edita Klavíková při očkování v Sedlici.
Hlavní sestra Nemocnice Strakonice, a.s. Mgr. Edita Klavíková při očkování v Sedlici.

Mobilní očkovací tým Nemocnice Strakonice, a.s. v úterý 10. srpna očkoval v Bezdědovicích a Sedlici. Zájemci o očkování se nemuseli objednávat. Stačilo, když se na určené místo dostavili s občanským průkazem a kartičkou pojištěnce. Po vyplnění informovaného souhlasu s očkováním a konzultaci s lékařem, si mohli vybrat, zda chtějí být očkování vakcínou od firmy Pfizer/Biontech a na přeočkování se dostaví do strakonického OČKA nebo vakcínou Johnson & Johnson, které stačí jedna dávka. Zájem lidí o očkování byl velký. Dohromady na obou místech naočkoval MUDr. Michal Pelíšek a Mgr. Edita Klavíková téměř 100 lidí.
V bezdědovickém společenském sále se očkovalo od 15:00 do 16:30. Následně se tým přesunul do budovy radnice v Sedlici. Tam mělo v 17:15 začít očkování, ale už v 17:00 byl před budovou hlouček zájemců. „Takový zájem jsme nečekali, ale jsme na něj připravení. Vakcíny máme dost. Přicházejí jednotlivci i celé rodiny. Očkovali jsme zájemce od 16 let. Byli tu mladí, lidé středního věku i senioři. Zdaleka nešlo jen o místní nebo obyvatele sousedních obcí,“ uvedl Michal Pelíšek. Za pravdu mu dal asi 60tiletý muž ze Strakonic. „Pořád jsem měl na práci důležitější věci. Nestíhal jsem. Včera jsem četl na internetu, že se bude očkovat v Sedlici a dneska jsem jel kolem. Vzpomněl jsem si na to, tak jsem tu.“ Další čekající byla třicátnice Kateřina, kterou o očkování informovala tchýně. „Využila jsem toho, že je očkování přímo v Sedlici. Protože chci Pfizer, tak na druhou dávku pojedu do Strakonic.“
Dalším místem, kam v tomto týdnu očkovací tým vyjede, bude v sobotu 14. srpna Blatná. Od 13:00 do 15:00 hodin mohou zájemci o očkování proti nemoci covid-19 přijít do budovy městského úřadu na třídě T. G. Masaryka.
Možnost nechat se očkovat bez předchozí registrace mají také příchozí do očkovacího centra ve Strakonicích. V úterý 10. srpna toho využila necelá stovka lidí. Dalším dnem, kdy se mohou v tomto týdnu do OČKA bez registrace dostavit je čtvrtek od 10:30 do 18:30 a pátek od 8:00 do 18:15.

Strakonická nemocnice postupně rozšíří očkování osob bez nutnosti registrace. Již tento pátek 30.7.2021 se budou moci v Očkovacím centru v Lidické ulici ve Strakonicích očkovat neregistrovaní zájemci ve věku od 16 let v čase od 14:30 do 16:00 hod. K dispozici bude vakcína Comirnaty (Pfizer/Biontech).

K očkování je nutné si připravit občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Na místě pak vyplnit informovaný souhlas očkování a dotazník před očkováním. Samoplátce naše očkovací místa nemá oprávnění očkovat!

Další termíny pro osoby bez předchozí registrace budou příští týden a budou včas oznámeny.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top