Strakonická nemocnice se opět po roce zapojila do Světového dne CHOPN. Ve středu 20.11.2019 bylo možné si mezi 8:00 a 14:00 si vyšetřit plicní funkce na plicním oddělení. 

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je charakterizována omezením průtoku vzduchu v průduškách ( bronchiální obstrukcí ), která není plně reverzibilní. Obvykle se zhoršuje a je spojná s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. Celosvětově je nejčastějším rizikovým faktorem kouření tabáku. V ČR podle posledních odhadů  8% v dospělé populaci má onemocnění CHOPN, rizikovou skupinou jsou zejména kuřáci - ve věku 65-70 let trpí CHOPN až 50% populace. Každoročně je pro CHOPN v ČR hospitalizováno 16 000 osob a z toho počtu umírá  asi 2500 osob. Podle předpokladů se CHOPN do roku 2030 stane čtvrtou , resp. třetí nejčastější příčinou smrti.  Hlavními klinickými příznaky jsou kašel, vykašlávání hlenu a dušnost., spojená se snížením tolerance námahy. CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky. Diagnóza a klasifikace CHOPN jsou postaveny na průkazu ne zcela zvratné a zhoršující se obstrukce dýchacích cest , tj. na spirometrickém vyšetření. Hlavními cíli léčby CHOPN jsou zmírnění příznaků, zabránění vývoje nemoci, zvýšení tělesné zdatnosti resp. zvýšení tolerance fyzické zátěže, zlepšení celkového zdravotního stavu, zabránění a léčba komplikací, prevence exacerbace a snížení úmrtnosti. Možnosti léčby jsou tím větší, čím v časnějším stadiu onemocnění je CHOPN diagnostikována a léčena, samozřejmě i čím dříve dojde k odstranění poškozování plic, tj. kouření.

Hasičské cvičení se v pondělí 11.11.2019 odehrálo za chladného počasí ve strakonické nemocnici. Hasičský záchranný sbor si otestoval svou akceschopnost v areálu nemocnice v případě vzniklého požáru.

Ve Strakonicích uspořádala dne 11.10.2019 strakonická nemocnice ve spolupráci s Českou lékařskou komorou již 5. ročník prestižního česko-amerického neurologického sympozia. Přečtěte si reakci od hostů ze Spojených států.

zdroj: Strakonický deník

Neváhej a přijď i se svými rodiči na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na detašovaném pracovišti, který se bude konat 30. listopadu 2019 v odborné učebně v Nemocnici Strakonice, a. s.

Bližší informace na tel. čísle: 387 023 011.

Program: prezentace oboru vzdělání se uskuteční v 9 hodin, v 10 hodin, v 11 hodin a ve 12 hodin.

Na setkání s Vámi se těší odborná učitelka ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Českých Budějovic Bc. Irena Sklenářová a Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelství, hlavní sestra Nemocnice Strakonice a. s.

V rámci třídenního kurzu Akademie jihočeských nadějí navštívila skupina mimořádně nadaných studentů jihočeských středních škol i strakonickou nemocnici. V průběhu dopoledne 5.11.2019 se seznámili se standardním provozem nemocnice a navštívili několik pracovišť - lůžka resuscitační a multioborové intenzivní péče, pracoviště magnetické rezonance, neurosonologickou laboratoř, hemodialýzu a gastroenterologické centrum. V rámci svého programu se seznámili a také prakticky zkusili některé vyšetřovací metody, zejm. endoskopické metody, ekg a sonografické vyšetření mozkových tepen a břicha.

Primář strakonické interny Ivo Horný navíc v pondělí 4.11.2019 celý program zahájil svou přednáškou z oboru gastroenterologie.

Dne 4.11.2019 se v nemocnici konalo slavnostní uvedení nového ultrazvukového přístroje do provozu na dětském oddělení. Pracoviště v čele s primářem MUDr. Martinem Gregorou získalo ultrazvukový přístroj Arietta V60 japonské výroby Hitachi. Cena tohoto přístroje včetně sond je přes 1,4 milionu korun. Značnou část finančních prostředků získala strakonická nemocnice ze sponzorských darů a to částku 950 000 Kč. Největším finančním obnosem přispěl Nadační fond Kapka naděje, který zakoupil jednu ze sond za cca 300 000 Kč. Do Strakonic přijela za Nadační fond jeho prezidentka a zakladatelka Vendula Pizingerová. Všem - i drobným dárcům - moc děkujeme!

Nadace Křižovatka je mimovládní nezisková organizace, která šíří v ČR povědomí o syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitorem dechu Babysense II. Nemocnice Strakonice, a.s. obdržela od nadace v tomto roce další monitory dechu. Děkujeme.

Nemocniční lékárna nabízí rezervaci léčivých přípravků vystavených prostřednictvím elektronického receptu. Klienti tak získají jistotu, že pro ně budou přípravky v lékárně kompletně připravené, šetří tím svůj čas.

Rezervaci je možné provést zde.

 

Nemocnice ve Strakonicích zakoupila na dětské oddělení ultrazvukový přístroj Arietta V60 od firmy Hitachi, který patří k nejmodernějším sonografickým přístrojům v současnosti.

„To, že jsme ho získali v tom nejlepším vybavení se třemi vyšetřovacími sondami, včetně kardiologické, je také nemalou zásluhou soukromých dárců a nadace Kapka naděje, která jednu ze sond zakoupila,“ řekl šéf nemocnice Tomáš Fiala.


Při hledání cest jak rychle tento přístroj pro každodenní vyšetřování dětí v našem regionu získat se podařila úžasná věc. „Díky lidem z širokého okolí (nejen ze Strakonicka ale i Vimperska, Prachaticka či Horažďovicka a dokonce z Anglie, Německa a Švýcarska) se podařilo nashromáždit několik set tisíc korun , které spolu s darem od kapky naděje pokryly téměř polovinu ceny přístroje.

Chtěl bych všem lidem, kteří přispěli složit hlubokou poklonu,“ dodal primář oddělení Martin Gregora.

Dne 8.10.2019 proběhla ve Strakonicích tradiční přednášky Purkyňovy společnosti, aktuálním tématem byla magnetická rezonance, kterou strakonická nemocnice provozuje již od léta 2018.

Přednášek se ujali MUDr. Jiří Lisý, CSc., MUDr. Tomáš Fiala jr. a MUDr. Lukáš Mikšík.

Ve Strakonicích uspořádala dne 11.10.2019 strakonická nemocnice ve spolupráci s Českou lékařskou komorou již 5. ročník prestižního česko-amerického neurologického sympozia. Lékaři z Lahey Hospital & Medical Center včetně ředitele této nemocnice navštívili nejprve areál nemocnice a následně se účastnili přednáškového odpoledne v Rytířském sále strakonického hradu, kde vystoupili i významní neurologové z pražských klinik. Iniciátorem této aktivity je Prof. Diana Apetauerová, strakonická rodačka a vedoucí extrapyramidového centra Neurologické kliniky Lahey Clinic.

 

Program:

Evolving trends in healthcare in the USA, Dr. Longworth
The emergence of Hospital Medicine in the US, Dr. Popelka
Management of Acute Stroke at LHMC (or in the US), Dr. Voetch
Sekundární prevence ischemického iktu-trendy, Dr. Tomek
Tremor-video kvíz, Dr. Roth
Updates in surgical management of movement disorders, Dr. Apetauerova
Botulotoxin v neurologii, Dr. Houška
"5 new things in neuromuscular medicine", Dr. Vytopil
Rozhodování, empatie a zkušenost v klinické neurologii, Dr. Rusina
Závěr sympozia, Dr. Apetauer

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top