• Vedoucí lékař

    MUDr. Pavel Švihálek

  • Telefon

    (0420) 383 314 329

Zdravotní služby onkologického oddělení

Onkologie je umístěna v přízemí moderní přístavby pavilonu operačních oborů. Působí zde onkologická ambulance, dále oddělení disponuje prostorem pro aplikaci protinádorové chemoterapie, místností národního onkologického registru a čekárnou pro pacienty. Onkologická ambulance zajišťuje vyšetření nových pacientů a dispenzarizaci vybraných onkologických pacientů pro oblast Strakonicka. Zajišťuje také konziliární činnost pro Nemocnici Strakonice. Výraznou část ambulance pak tvoří mammologická ambulance. Chemoterapie pracuje rovněž pro celý bývalý okres. Jsme schopni podávat všechny ambulantní režimy. V r. 2004 se podařilo rozšířit kapacitu aplikační místnosti chemoterapie. Součástí je i Národní onkologické registr pro okres Strakonice. Zpracovává veškerou onkologickou agendu, hlásí novotvary a zpracovává kontrolní hlášení novotvarů. Nejužší spolupráci máme s onkologickým odd. Nemocnice v Českých Budějovicích, některé hematoonkologické malignity pak řešíme ve spolupráci s hematoonkologickým oddělením FN Plzeň - Lochotín.

  • Chemoterapie

  • Dispenzarizace

  • Prevence

Vedoucí lékař onkologie

ourteam-1

MUDr. Pavel Švihálek

cko@nemst.cz

Onkologie - kontakty

Ambulance:

383 31 4327 / 4329

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top