Vakcinační centrum Nemocnice Strakonice, a.s. zahájilo svůj provoz dne 4.1.2021. Vzhledem k nedostatku vakcín určuje Plán očkování proti COVID-19 v České republice prioritní skupiny obyvatelstva. V tuto chvíli běží fáze IA určená těmto skupinám:

  • zdravotníci podílející se na péči o COVID pozitivní pacienty
  • zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, DOZP a odlehčovací služby, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb
  • zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou COVID
  • klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
  • 90+ let
  • 85-89 let
  • 80 - 84 let
  • klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením, klienti odlehčovacích služeb

 

Očkovací látky dostupné v současné době (Pfizer/BioNTech a Moderna) bohužel nejsou z logistických důvodů vhodné pro očkování osob v domácím prostředí. V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson). Očkování tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta. Lékař se s pacientem dohodne na nejvhodnějším způsobu očkování. Pokud se tedy osoba ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit do očkovacího místa, je pravděpodobné, že z logistických důvodů u ní nebude možné provést očkování vakcínami Pfizer/BioNTech či Moderna. Osoba by měla kontaktovat praktického lékaře a domluvit se s ním na postupu, který pro ni bude nejvhodnější.

Očkovací místo Nemocnice Strakonice, a.s. se nachází v prostoru Ambulance pro infekční nemoci (hepatální poradně) - budova č. 18, modrobílá budova (ubytovna), první odbočka vlevo za hlavní vrátnicí. K parkování využijte řádné parkovací plochy v areálu nemocnice.

Je s výhodou, pokud s sebou přinesete předvyplněný informovaný souhlas s dotazníkem o zdravotním stavu.

Městský ústav sociálních služeb Strakonice - Domov Lidická
Městský ústav sociálních služeb Strakonice - Domov Rybniční
Kotva při strakonické nemocnici
Dětské centrum Jihočeského kraje
Domov Petra Mačkov
DOZP Osek
Centrum sociální pomoci Vodňany
Oblastní charita - Sousedovice
Alzheimercentrum Loucký Mlýn

Go to top