Centrální chodba dětského oddělení strakonické nemocnice přes prázdniny prošla rekonstrukcí. Díky financím od Nadačního fondu Kapka naděje byla na chodbě vyměněna podlahová krytina, stropní podhledy, zrekonstruována elektroinstalace a instalována nová úsporná led svítidla. Stejným způsobem byly modernizovány také tři pokoje. Celkové náklady vyšplhaly na dva miliony korun, k milionu od Kapky naděje přidala Nemocnice Strakonice, a.s., milion ze svých zdrojů. Ve čtvrtek 15. září byly zrekonstruované prostory slavnostně představeny za účasti prezidentky a zakladatelky Kapky naděje Venduly Pizingerové.
Kromě samotné chodby se úpravy dotkly také jídelny, pracovny sester a zákrokového sálku. „Díky rekonstrukci vzniklo moderní, funkční a vstřícné prostředí jak pro děti a jejich rodičovský doprovod, tak pro zaměstnance oddělení. Na chodbě jsme v rámci rekonstrukce doplnili také madla a další bezpečností prvky. Oddělení po rekonstrukci odpovídá současným standardům,“ uvedl primář dětského oddělení Martin Gregora.
Prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová chválila především rychlost, za kterou se rekonstrukci podařilo realizovat. Stihla se během šesti týdnů letních prázdnin, kdy se dětské oddělení dočasně přestěhovalo na jednu ze stanic chirurgie. „Jsem ráda, že můžeme pomáhat. Že díky Kapce naděje jsou děti, maminky i personál v hezkém prostředí,“ Na oddělení nepřijela Vendula Pizingerová s prázdnou. Hospitalizovaným malým pacientům přivezla dárky v podobě her, pastelek, omalovánek a knížek. „Myslím, že je důležité, aby děti četly, malovaly a psaly. Aby věděly, že všechno není jen o počítačích,“ uzavřela Pizingerová.
Jak připomněl ředitel nemocnice Tomáš Fiala, nebyla to první spolupráce, která strakonickou nemocnici pojí s Nadačním fondem Kapka naděje. „V minulosti si díky darům od nadace nemocnice pořídila pro dětské oddělení ultrazvuk, nové EKG, monitory intenzivní péče, infuzní pumpu nebo speciální lůžka.“

První zářijový den neznamená jen začátek školy. Před 130 lety to byl den, kdy se začala psát historie strakonické nemocnice. Přesně 1. září 1892 byla veřejnosti otevřena „Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I“. Od té doby se z jedné budovy rozrostla a dnes využívá k léčbě pacientů tři velké pavilony a řadu menších budov v rozlehlém areálu. Ani po 130 letech není rozvoj nemocnice u konce. „Jen za posledních 10 let byla do inovací investována více než miliarda korun a plány máme i na další roky. Chceme vybudovat urgentní příjem. Dále máme v plánu propojení lůžkových pavilonů nadzemním koridorem.“ upřesňuje další rozvoj nemocnice ředitel Tomáš Fiala. Letošní kulaté narozeniny nemocnice oslaví Zdravotnickým plesem, ale také výstavou nebo odbornou konferencí.

Původně byla nemocnice tvořena pouze budovou dnešního „Dětského centra Jihočeského kraje“ a umrlčí komorou, která v rámci rekonstrukce nemocnice v 90. letech 20. století ustoupila budově nynější ústavní lékárny a odborných ambulancí. V nemocnici zpočátku pracoval pouze primář MUDr. Josef Jirsa s jedním sekundářem a ošetřovatelky z řad řádových sester řádu sv. Karla Boromejského. Dnes v nemocnici pracuje přes 700 zaměstnanců, z toho více než 130 lékařů, přes 200 všeobecných, dětských či praktických sester a porodních asistentek a do 200 ostatních zdravotnických pracovníků.

Nemocnice se v průběhu let rozrůstala a také měnila jména. Na rozvoj nemocnice měly vliv epidemie tyfu, světové války a další historické události minulého století a samozřejmě také rostoucí populace města i přilehlých obcí. Nemocnice za svou existenci vystřídala různá jména. Nesla jméno MUDr. Karla Hradeckého, byla bezejmenným OÚNZem, neboli Okresním ústavem národního zdravÍ, který vystřídalo Sdružené zdravotnické zařízení a Okresní nemocnice Strakonice. Od roku 2003 je nemocnice příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a od roku 2007 akciovou společností.

Nemocnice mohla ve Strakonicích vzniknout díky štědrosti strakonických rodáků a movitých měšťanů. Tak třeba  Josef  Šmidinger odkázal 1000 zlatých, stejně jako Antonín Renner. Fond na stavbu nemocnice byl zřízen v roce 1876, jeho úkolem bylo získávat peníze. V roce 1888 měl fond k dispozici 65 tisíc zlatých. Stavba nemocnice trvala tři roky a náklady činily 145 477 rakouských korun. Město poskytlo pozemky a stavební materiál ze svých cihelen a lomů. Protože nemocnice vznikla za široké podpory obyvatel a ve své době podobné léčebné ústavy nebyly rozšířeny, byli občané Strakonic a okolí na svou nemocnici právem hrdí. 

V současnosti je ve strakonické nemocnicI ročně hospitalizováno okolo 15 tisíc pacientů a provedeno 140 tisíc ambulantních ošetření. Pacientům je k dispozici osm lůžkových oddělení a desítky ambulantních pracovišť včetně několika specializovaných oborů a centrové péče. Nemocnice je vyhledávána nejen pacienty ze Strakonicka, pro které je přirozenou spádovou oblastí, ale míří sem i pacienti z Klatovska, Prachaticka, Písecka a vzdálenějších koutů republiky. Důvodem je moderní zdravotní péče zprostředkovaná zkušeným personálem a komfortní zázemí. Za to byla nemocnice dvakrát vyhlášena nejlepší českou nemocnicí. „V posledních letech byla naplno využita možnost modernizace přístrojového vybavení, čímž mohla vzniknout i zcela nová a v regionu unikátní pracoviště, např. klienty vyhledávané gastroenterologické centrum či pracoviště magnetické rezonance,“ vysvětlil ředitel Fiala. 

Kulaté 130. narozeniny bude Nemocnice Strakonice, a.s., slavit tancem i odbornou konferencí. Už 17. září se v Kulturním domě uskuteční Zdravotnický ples, na kterém vystoupí Petra Janů a kapela De Facto Band. V Maltézském sále strakonického hradu bude od 4. do 30. října k vidění výstava „130 let strakonické nemocnice“. Ta připomene nejen zaměstnance nemocnice, ale také to, jak se zařízení rozrůstalo, měnily se budovy a technické vybavení. Slavnostní vernisáž bude 3. října. „Slavit budeme také odborně. A to konkrétně uspořádáním konference, na které bude hlavním řečníkem profesor Pavel Kolář, světoznámý odborník na rehabilitační medicínu, přednosta Rehabilitační kliniky FN Motol,“ vysvětluje organizátor konference, náměstek pro řízení kvality péče strakonické nemocnice Michal Pelíšek. 

 

Nemocnice Strakonice zřídila novou zubní ordinaci. Ta se otevře už v pondělí 5. září letošního roku a ordinovat v ní bude zkušená zubní lékařka MUDr. Jana Šímová. Noví pacienti se budou moci registrovat na webových stránkách www.nemocnice-st.cz. Registrace na vstupní prohlídku na září a říjen bude spouštěna 25. srpna v 9 hodin ráno a následně bude probíhat postupně v několika vlnách. Přesné termíny dalších registrací budou včas uvedeny na webu a facebooku nemocnice. Strakonická nemocnice se zřízením zubní ordinace snaží přispět k vyřešení dlouhodobě neutěšené situace s počty zubních lékařů. „Na Strakonicku je několik tisíc lidí, kteří momentálně nemají svého zubaře. Nemocnice proto na vlastní náklady zařídila zubní ordinaci, do které sehnala zkušenou lékařku. Ta bude schopná zaregistrovat a postarat se zhruba o 1500 pacientů,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
Registrace nových pacientů bude probíhat vždy na následující měsíc až do naplnění kapacity. Pokud tedy někdo v prvním srpnovém termínu registrace neuspěl, může se zkusit zaregistrovat příští měsíc. Termíny registrace budou vždy předem zveřejňovány. „Jsme si vědomí toho, že nově otevřená ordinace neuspokojí poptávku všech pacientů, kteří momentálně na Strakonicku shánějí zubaře. Proto chceme do budoucna provoz ordinace rozšířit. Hledáme další zubaře. Už nyní jednáme s mladou lékařkou z Ukrajiny, která se připravuje na atestaci. V případě jejího úspěšného složení by mohla začít pracovat pod vedením doktorky Šímové a časem i jako samostatná zubařka,“ uzavřel ředitel Fiala. Ordinace bude zatím v provozu tři dny v týdnu, a to v pondělí, úterý a ve středu.

S ohledem na velký zájem o očkování druhou posilovací dávkou přidáváme v červenci další termín očkování - čtvrtek 28.7.2022 od 8:00 do 12:00. Srpnové termíny budou sděleny příští týden, budou se řídit zájmem veřejnosti.
Očkování probíhá v Očkovacím centru Nemocnice Strakonice, a.s. v budově nemocniční lékárny. Registrace na přeočkování druhou posilovací dávkou zatím není možná (centrální registrační systém MZČR na to není připraven), proto prosíme o trpělivost při případném čekání, snažíme se o co nejefektivnější provoz. Nejvíce lidí bývá hned na začátku provozní doby, proto zvažte, zda nepřijít trochu později.
Připomínáme, že přeočkování tzv. čtvrtou dávkou vakcíny proti nemoci Covid-19 je nyní primárně určeno pro osoby nad 60 let a dále chronicky nemocné pacienty ve věku 18-59 let. Ostatní osoby starší 18 let, bez zdravotních komplikací, by se měly očkovat až v druhé polovině srpna. Přeočkovává se vakcínami Spikevax (Moderna) a Comirnaty (Pfizer) a na přeočkování mohou přijít osoby, které byly primárně očkované vakcínami Pfizer, Moderna, Astra Zeneca a Janssen, nikoliv Novavax.

 

Strakonická nemocniční lékárna rozšiřuje své služby. K lékovému poradenství a měření tlaku nově zavádí také měření hladiny cukru. Služba je určená široké veřejnosti. Jak vysvětluje vedoucí lékárny Mgr. Jan Komrska, cílem je včasné odhalení pacientů s diabetem 2. typu. " Měření je vhodné zejména pro skupinu pacientů, kteří pravidelně neabsolvují preventivní prohlídky u praktického lékaře. Zájemce v konzultační místnosti v přítomnosti proškolené osoby provede sám sobě změření glykémie z krve odebrané z bříška prstu. Naměřená hodnota má informativní charakter, případnou diagnózu musí potvrdit lékař standardním postupem.“
Měření hladiny cukru je v nemocniční lékárně zpoplatněné, stojí 15 Kč. Doporučené je zejména pro lidi s vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou cholesterolu, nadváhou, těm, kteří mají cukrovku v rodině nebo lidem po prodělané srdečně-cévní příhodě. „Bohužel většina nemocných nemívá klinicky nápadné příznaky. Chceme tímto pozvat k využití této služby v nemocniční lékárně, v pondělí až pátek ideálně od 9.00 do 15.00 hod. Zjištěnou hodnotu zkonzultujeme, může to být podnět k větší péči o vlastní zdraví." uzavírá vedoucí lékárník Jan Komrska.
Neváhat a nechat se vyšetřit by určitě měli lidé, kteří začnou trpět nevysvětlitelnou únavou, zvýšenou potřebou pít, zvýšeným močením, infekcemi a mykózami. To vše může znamenat počínající onemocnění cukrovkou. Včasnou diagnózou a léčbou je možné předcházet či oddálit zhoršování stavu. Cukrovka poškozuje především cévy, zrak a ledviny.
S diabetem se v ČR léčí téměř milion lidí. Dalších 5 % o své diagnóze neví a u 8 % se předpokládá, že trpí prediabetem. Každý člověk by měl jednou za dva roky absolvovat preventivní prohlídku u praktického lékaře, při níž se u osob nad 40 let vyšetřuje i diabetes. Rizikoví pacienti – obézní, lidé s vysokým tlakem, nebo kardiovaskulárními potížemi - by měli test podstoupit každý rok.

Z důvodu zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných osob na onemocnění covid-19 žádá Nemocnice Strakonice, a.s. příchozí na vyšetření o ohleduplnost a dodržování epidemiologických pravidel.
• při vstupu do budov Nemocnice Strakonice proveďte dezinfekci rukou
• dodržujte objednací časy a snažte se tak omezit pobyt v čekárně na minimum
• pokud na sobě pociťujete příznaky respiračního onemocnění, použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)

Pravidla pro návštěvy u pacientů na lůžkových odděleních:
• před vstupem na oddělení proveďte dezinfekci rukou
• při kontaktu s pacientem použijte ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2)
• omezte délku návštěvy maximálně na 20 minut a nejvíce 2 osoby u lůžka
• návštěva je zakázaná v případě, že máte příznaky respiračního onemocnění

Žádáme pacienty a návštěvy, aby se řídili pokyny zaměstnanců nemocnice. Zdravotnický personál jednotlivých oddělení a odborných ambulancí může režim návštěv a epidemiologických opatření upravit s ohledem na aktuální chod pracoviště.

Opatření platí od 22.7.2022
Podle dalšího vývoje epidemické situace se mohou přijatá opatření měnit. O případné změně budeme informovat na webových stránkách a facebookovém profilu Nemocnice Strakonice, a.s.

Tento týden začíná přeočkování tzv. čtvrtou dávkou vakcíny proti nemoci Covid.19. Primárně je určeno pro osoby nad 60 let a dále chronicky nemocné pacienty ve věku 18-59 let. Ostatní osoby starší 18 let, bez zdravotních komplikací, by se měly očkovat až v druhé polovině srpna. Přeočkovává se vakcínami Spikevax (Moderna) a Comirnaty (Pfizer) a na přeočkování mohou přijít osoby, které byly primárně očkované vakcínami Pfizer, Moderna, Astra Zeneca a Janssen, nikoliv Novavax.
Zatím lze využít pouze očkování bez registrace. V Očkovacím centru ve Strakonicích budeme tento týden očkovat ve čtvrtek 21. července od 8:00 do 12:00 hodin a v pátek 22. července v časech od 14:00 do 15:00 a od 16:00 do 17:00 hodin. Očkovací centrum ve Strakonicích je stále v prvním patře nad nemocniční lékárnou. Další termíny očkování budou zveřejněny na webu a facebooku Nemocnice Strakonice, a.s.

 

Plně vybavená převozová sanitka z Nemocnice Strakonice, a.s., bude pomáhat na východě Ukrajiny. Po částečné obnově vozového parku si nemocnice mohla dovolit jednu starší sanitku věnovat. Vyšla tak vstříc žádosti lékařky Halyny Semenkiv, která se na nemocnici obrátila s dotazem, zda by bylo možné nějaký starší sanitní vůz odkoupit. „Díky nedávné obnově našeho vozového parku jsme se v představenstvu strakonické nemocnice rozhodli, že tuto sanitku nyní nepotřebujeme a můžeme učinit dar v hodnotě 125 900 Kč. Věříme, že na Ukrajině ještě udělá užitek a dobře poslouží, kde má,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala k sanitce, která je schopná najednou transportovat dva ležící a čtyři sedící pacienty.
Nemocnice vůz zdarma věnovala zubní lékařce Halyně Semenkiv, která má už několik let společně s manželem Oleksandrem Semenkiv stomatologickou praxi ve Volyni. Od začátku válečného konfliktu se snaží své rodné zemi pomáhat. „Děláme, co je v našich silách. Posíláme humanitární a finanční pomoc. Ale také víme, že lidé umírají, protože se nemají jak dostat do nemocnice, k pomoci. Tahle sanitka může někomu na Ukrajině zachránit život,“ řekla dojatá lékařka Semenkiv, která doplnila, že na dva tisíce kilometrů vzdáleném místě určení by sanitka měla být zhruba do týdne. Peníze, které měli na sanitku připravené, použijí manželé na nákup další humanitární pomoci.

Dětské oddělení strakonické nemocnice se na větší část letních prázdnin přestěhuje z pavilonu N.O.R.D. do pavilonu operačních oborů. Důvodem je plánovaná rekonstrukce centrální chodby lůžkové části dětského oddělení. V pavilonu operační oborů najdou dětští pacienti, jejich lékaři a zdravotnický personál zázemí na stanici chirurgie 1. Tam začne dětské oddělení fungovat v pátek 8. července a zůstane pravděpodobně až do druhé poloviny srpna.
Rekonstrukce chodby lůžkové části dětského oddělení byla naplánována na léto, kdy bývá méně hospitalizovaných pacientů. Provoz odborných dětských ambulancí v přízemí pavilonu N.O.R.D. zůstane zachován. Dětská pohotovost (LSPP – lékařská služby první pomoci) bude o prázdninách v provozu také v pavilonu N.O.R.D., a to o víkendech od 8 do 16 hodin. V ostatní dny bude dětská akutní ambulance fungovat na dočasném lůžkovém dětském oddělení, tedy na chirurgii 1.
Během léta budou na dětském oddělení v pavilonu N.O.R.D. vyměněna podlahová krytina, stropní podhledy, zrekonstruována elektroinstalace a instalována nová úsporná led svítidla. Plánované náklady jsou 2 miliony korun. Jeden milion získala nemocnice od Nadačního fondu Kapka naděje, zbytek bude hradit se svých zdrojů.

Neurologické oddělení strakonické nemocnice má letité zkušenosti se specializovanou péčí o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími tzv. neurodegenerativními chorobami. Péče o ně se díky moderní farmakoterapii výrazně posunula dopředu. Těmto pacientům je určena specializovaná poradna pod vedením primáře MUDr. Pavla Houšky. Některým z nich je také aplikován botulotoxin v rámci terapie zejména dystonických poruch. Dlouhodobě pracoviště spolupracuje s Centrem extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam jsou někteří pacient, u kterých je komplikovaná diagnostika jejich onemocnění, odesíláni na další vyšetření, nebo je s tímto pracovištěm jejich stav konzultován. V rámci této spolupráce navštěvuje strakonickou neurologii zhruba jednou ročně profesor MUDr. Jan Roth, CSc., který vyšetří vždy několik pacientů s komplikovanou diagnózou a předá cenné rady a doporučení. Tato návštěva se naposledy uskutečnila 15. června 2022 a byla přínosem nejen pro pacienty, ale z odborného hlediska i pro lékaře strakonické neurologie.

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku okolo milionu1, mohou přijít zdarma konzultovat svůj stav se specialisty. Brány čtyř specializovaných center pro léčbu bolestí hlavy se letos otevřou všem lidem trpícím tímto onemocněním. Do osvětové akce se v červnu zapojí i Nemocnice Strakonice. Cílem je zlepšit povědomí o specializované péči a nabídnout možnost individuální konzultace s odborníkem z centra. Součástí akce bude představení pacientské organizace Migréna-help. Ta dlouhodobě upozorňuje na to, jak zásadní negativní vliv má migréna na životy lidí – a péče specializovaného odborníka to může změnit.
První specializované centrum otevřelo své dveře pro lidi s migrénou 15. 6. 2022 ve FN Motol v Praze. Následovat bude centrum v Nemocnici Strakonice, a to 22. 6. 2022 v 15:00. Na podzim se ve druhé vlně zapojí Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice České Budějovice. Účastníci mohou po seznámení s odborníky využít také osobní konzultaci – zdarma a bez předchozího objednání. Běžně se lidé s migrénou dostanou do centra pouze na doporučení svých neurologů.
„Dny otevřených center jsou příležitostí, jak probrat své potíže s odborníky, kteří se specializují na nejtěžší případy migrény. Máme k dispozici nové možnosti léčby pro pacienty se závažným průběhem onemocnění, u kterých dosavadní terapie nefungovala. Chceme dát lidem s migrénou příležitost probrat svoje onemocnění v pohodové atmosféře. Na akci se představí také pacientská organizace a psycholog,” říká MUDr. Lucie Pokorná, neuroložka ze specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy Nemocnice Strakonice.

Druhé centrum otevře své dveře 22. 6. 2022 v 15:00 v Nemocnici Strakonice
Den otevřeného centra proběhne v Nemocnici Strakonice (Radomyšlská 336, Strakonice) v prvním patře hlavní budovy vrátnice na oddělení vzdělávání. Akce odstartuje v 15:00 představením lékařky, která vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-Help a tipy psychologa, jak mluvit o migréně s blízkými. Na závěr si mohou účastníci popovídat v bezpečném prostředí s lidmi, které trápí stejné obtíže a sdílet svůj příběh s migrénou. Od 15:00 do 18:00 bude možná individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Akce má za cíl propojit pacienty se specialisty, kteří jim dokážou pomoci. Detailní program najdete na www.omigrene.cz.

Podpora pacientské organizace Migréna-help
„Řada lidí migréně podřizuje celý život. Paralyzující bolesti jim brání v pracovním i osobní životě. Mají často pocit, že jsou v tom sami. Ale tak to být nemusí – z mé zkušenosti opravdu pomáhá sdílení a podpora. Na Dnech otevřených center si popovídáme o možnostech pomoci a podpory, které jako pacientská organizace nabízíme – sociální poradnu, kruhy sdílení, psychoterapii a další, “ doplňuje Rýza Blažejovská, zakladatelka pacientské organizace Migréna-help.

Sdílení pomáhá, říká psycholožka
Migréna může výrazně omezit každodenní život a člověka tak často izoluje.1 „Je velmi obtížné poslouchat, že své onemocnění přeháníte nebo dokonce simulujete. A to se lidem s migrénou ještě stále děje. Popovídat si s někým, kdo s migrénou prožívá něco podobného jako vy a dokáže si dobře představit, čím procházíte, může opravdu pomoci. I to nabízí Dny otevřených center – bezpečný prostor promluvit si s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost a řeší stejné těžkosti a výzvy. Velkou inspirací i úlevou může být pozitivní příběh člověka, který našel vhodnou léčbu, a díky tomu žije naplno i s migrénou. Nebo dokonce už i bez ní,“ dodává psycholožka Tereza Blažejovská z Národního ústavu duševního zdraví, specialistka na destigmatizaci.

Správná léčba může změnit život
Migréna je závažné neurologické onemocnění a život s ní je boj. Bývá často zlehčováno, a proto lidé s migrénou svou nemoc skrývají a bojí se vyhledat odbornou pomoc. V České republice ale existuje rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí tu nejmodernější terapii.1 „Ta je určena zvláště lidem, kteří již vyzkoušeli řadu dostupných léků, a přesto se nedaří jejich onemocnění uspokojivě léčit. Ve specializovaných centrech jim můžeme nabídnout nové možnosti cílené preventivní léčby. Po republice je jich dnes už přes třicet a specializujeme se v nich především na léčbu těžkých a komplikovaných migrén,“ vysvětluje doktorka Pokorná. Více informací o celé akci se dozvíte na webové stránce www.omigrene.cz. Přijďte na Dny otevřených center pro léčbu migrény a vstupte do světa, kde migréna nevládne.


Migréna
Migréna je závažné neurologické onemocnění, kterým trpí každý desátý.2 Dokáže sebrat až jeden pracovní měsíc ročně.3,4 Pulzující bolest hlavy doprovází série dalších příznaků, které mohou pacienta zcela paralyzovat a vyřadit z běžného života. Nejčastěji se jedná o nevolnost, citlivostí na světlo a zvuky, komplexní únavu a zvracení.5 Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim nejvhodnější léčbu. K dispozici je dnes již cílená akutní i preventivní léčba.

 

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top