Dne 30. srpna se uskutečnila blatenská zastávka oblíbené akce Seniorské hrátky. V tamním Divadelním sále sokolovny se návštěvníci starší pětapadesáti let dozvěděli nejrůznější důležité zdravotní informace, mimo jiné si nechali změřit tlak, cholesterol a užili si vystoupení známých osobností. Na místě byli i zástupci Nemocnice Strakonice.
Ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA zároveň převzal šek na 50 tisíc korun od Technických služeb Blatná, které zastupovala starostka města Kateřina Malečková.
„Dar využijeme na zkvalitnění prostor v poliklinice Blatná, kde naše nemocnice provozuje celkem šest ordinací,“ informuje MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Seniorské hrátky, konající se pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, jsou putovní akcí, jež postupně zavítává do několika jihočeských měst. Vstupné je zdarma.

Už v květnu bylo do některých ambulancí ve strakonické nemocnici spuštěno webové objednávání pacientů.
Jde o centrum péče o zrak předpis brýlí a dětskou ambulanci, neurologii sono krčních tepen či poradnu pro odvykání kouření. U této novinky ale byl především primář oddělení péče o zrak Pavel Kristen. „Hlavním důvodem bylo co nejvíce ulehčit pacientům možnost objednání bez telefonování nebo cestování do nemocnice,“ uvedl primář Pavel Kristen.

Zástupce primáře neurologie Michal Pelíšek k tomu řekl: „Sytém byl zatím v testovacím režimu, ale pacienti už s objednávají. Předpokládáme, že se tento počet bude navyšovat.“

Elektronické objednávání probíhá na webu nemocnice (www.nemst.cz) přes odkaz online objednávaní na hlavní stránce. Zde si pacient zvolí ze seznamu pracovišť ambulanci.

Zdroj: Strakonický deník

Jako jediné jihočeské zdravotnické zařízení má strakonická nemocnice nově antigravitační rehabilitační chodník, který vyvinuli v americkém vesmírném středisku NASA. Speciální chodník pomáhá pacientům po úrazech a operacích nohou.

Antigravitační trenažér chůze připomíná běžecký pás, ve kterém je ale pacient uzavřen. Funguje na rozdílu tlaku vzduchu. Během rehabilitace se dá tlak podle potřeb upravovat, což je jedna z výhod oproti například cvičení ve vodě.

„Pacient je během cvičení nadnášen vztlakem vzduchu. Přístroj umožňuje simulovat chůzi s odlehčením až 80 procent hmotnosti. Zjednodušeně řečeno dosáhneme toho, že u stokilového pacienta je došlap dvacet kilogramů, což významně snižuje zatížení kloubů,“ uvedl primář oddělení léčebné rehabilitace strakonické nemocnice Zbyněk Hrdlička. Pacienti by se díky antigravitačnímu chodníku mohli dříve zotavit. Chodník začnou na oddělení používat začátkem října.

„Nové rehabilitační zařízení vyšlo strakonickou nemocnici na více než dva miliony korun. Je to součást velkého projektu spolufinancovaného z Evropské unie. V rámci něj nemocnice za téměř sto milionů korun modernizuje nejenom oddělení rehabilitační péče, ale i radiodiagnostické oddělení, gastroenterologické centrum a laboratoře,“ uvedla Kristina Cejpková za společnosti G-Project, která projekt nyní řídí.

Rehabilitačním oddělením strakonické nemocnice ročně projde 3,5 tisíce pacientů. Třetina z nich se léčí právě po operacích či úrazech dolních končetin, neurologických onemocněních, u nichž lze tento přístroj využít k nácviku stereotypu chůze.

 

Zdroj: Budějská drbna, Mednews.cz

Dovolujeme si pozvat studentky a studenty oboru praktická sestra, porodní asistentka a všeobecná sestra na další ročník odborné soutěže „Jihočeská sestřička roku 2018“, který se uskuteční v sobotu 6. října v Nemocnici Strakonice, a. s.Myšlenkou akce, je obdobně jako v předchozím ročníku, představit studentkám a studentům, kteří si vybrali jako svoji budoucí profesi „práci sesterskou“, konkrétní lůžkové zdravotnické zařízení a v něm modelací skutečných situací v reálném prostředí prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti. Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů bude navazující galavečer s vyhlášením výsledků, předáním drobných odměn a navazujícím zábavným programem, kam samozřejmě srdečně zveme jak studentky, studenty, tak i další doprovod soutěžících. Tento kulturní večer se uskuteční ve městě Strakonice.

Smyslem celé akce je prezentace nemocnic Jihočeského kraje jako případného zaměstnavatele Vašich stávajících i budoucích absolventů.

Soutěž „Jihočeská sestřička roku 2018“ je akce zaměřená na odborné znalosti studentek a studentů, jejich znalosti, zručnost a dovednost. Soutěž je určena 16 týmům budoucích všeobecných sester. Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií. První kategorie bude zastoupena studenty čtvrtých ročníků SZŠ a SOŠZ, obor praktická sestra. Do druhé kategorie se mohou přihlásit studenti 3. ročníku VOŠ a VŠ, obor všeobecná sestra a porodní asistentka.

Týmy budou složeny ze čtyř členů. Každá škola může přihlásit maximálně dva týmy.

Nemocnice Strakonice, a.s. je v 5. ročníku Kabelkového veletrhu Deníku největším přispěvatelem. Lékařsky, sestřičky a další ženy, které v tomto zařízení pracují, přinesly 133 kabelek!
Pod palcem měla tuto záležitost náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestra Edita Klavíková.

Kabelkový veletrh Deníku.Nemocnice nám darovala 133 kabelek. Moc děkujeme. Jak jste takové množství dlouho sbírali?
Kabelkový veletrh Deníku je tady dobře známý a navíc se o něm hodně píše. Asi před měsícem jsem na oddělení rozeslala e-mail s výzvou ke sběru kabelek.

V dnešní době má každý dost svých starostí. Čím to, že si vaše kolegyně udělaly čas na to, aby hledaly v šatnících a skříních kabelky?
Každý, kdo pracuje ve zdravotnictví, tak dobře, jak těžké je shánět peníze na činnost a pomoc. Kabelkový veletrh Deníku je úžasný nápad a skvělá charita. Peníze z něj jdou určitým a konkrétním lidem, a co je hlavní, jedná se především o děti, které si tak mohou splnit svůj sen. Nemocnice by už z principu u takové akce být měla.

Ještě jednou děkujeme vám i všem, kteří se do sbírky v nemocnici zapojili.

Ve středu 5. září si budete moci v českobudějovickém IGY Centru pak nějakou z kabelek za symbolickou cenu vybrat. Výtěžek veletrhu půjde na nadané děti z Jihočeského kraje.

Ve Strakonicích se ve dnech 23. až 26. srpna 2018 konal 23. mezinárodní dudácký festival. V rámci jeho programu navštívil turecký soubor Aegeanfolk i areál nemocnice, kde od pacientů i zdravotníků sklidil velký aplaus. 

Bližší informace a fotogalerie:

Strakonický deník

Týdeník Strakonicko

 

Jako již tradičně předali organizátoři výtěžek 6. ročníku Memoriálu Petra Adlera ve výši 20 tisíc Kč strakonické nemocnici, konkrétně Onkologické ambulanci.

Děkujeme za dlouholetou spolupráci!

Nemocnice Strakonice rozšiřuje svůj vozový park o novou sanitku, která byla pořízena s významným přispěním Nadace ČEZ.

Nový vůz bude sloužit na detašovaném pracovišti ve Vodňanech. K převozu pacientů ho budou využívat zdravotníci z Polikliniky Vodňany.

Nákup nového sanitního vozu mohl být realizován díky příspěvku Nadace ČEZ. „Sanitka byla včetně zástavby a vybavení pořízena za 832 000 Kč bez DPH, příspěvek Nadace ČEZ činil 507 000 Kč. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že jsme navýšili počet vozů na našem detašovaném pracovišti ve Vodňanech,“ uvedl k nákupu nového vozu ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Nová sanitka bude slavnostně pokřtěna v pátek 13. července. Křest se uskuteční v pátek 13. července od 10 hodin v prostorách Polikliniky Vodňany za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a představitelů společnosti ČEZ, a.s. Nová sanitka bude sloužit k převozu pacientů z Vodňanska, provozovat ji bude dopravní zdravotní služba strakonické nemocnice.

 

Zdroj: Strakonický deník

AKTUALIZOVÁNO O FOTOGALERII. Tříleté snažení strakonických lékařů o zavedení nové diagnostické metody bude začátkem léta završeno zprovozněním nové magnetické rezonance.


Společenské setkání u příležitosti zahájení provozu proběhne za účasti Hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a generálního ředitele VZP ČR Ing. Zdeňka Kabátka dne 28. června od 13 hodin.


Investiční náklady na přístroj SIGNA VOYAGER 1.5 T výrobce GE Healthcare Company Ltd. činí 27.415.985,- Kč bez DPH a jsou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu, náklady na stavební úpravy činily 3.355.601,- Kč bez DPH. Významným způsobem obě akce kofinancuje Jihočeský kraj.

Nové pracoviště se nachází v přízemí pavilonu operačních oborů v blízkosti centrální recepce, čekárna pro chodící pacienty je z prostor jižního křídla budovy. Pacienti imobilní budou přiváženi přímo od výtahů přístupovou chodbou z klinických oddělení a tento přístup právě vylučuje křížení s pacienty ambulantními.

„Medicína jde hodně dopředu, velmi dobře vzpomínám, když jsme ve Strakonicích v roce 1993 otevírali první naše CT, nyní se posouváme po 25 letech dále. Vyšetření v prostředí magnetické indukce 1.5 Tesla je zaměřeno na vyšetření mozku i celé nervové soustavy, břicha, měkkých tkání, kloubů a pohybové soustavy. Obrazové rozlišení tkání je vynikající a dnes magnet patří u některých onemocnění přímo k základním lékařským vyšetřením. Oproti rentgenovým vyšetřením vč. CT je výhodou nepřítomnost rentgenového záření, naopak ale pro mnoho diagnóz zůstává vyšetřením základním a lépe vypovídajícím právě počítačová tomografie. Obě metody se vzájemně velmi dobře doplňují i s postupy nukleární medicíny – i tato diagnostika je ve Strakonicích, jako jedné ze dvou jihočeských nemocnic spolu s Nemocnicí České Budějovice, poskytována,“ popisuje předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.
V průběhu června probíhá testovací provoz, postupný přechod na provoz je očekáván během léta 2018. Mimořádné ocenění zaslouží Ministerstvo zdravotnictví ČR, kdy přístrojová komise již před téměř třemi lety schválila pořízení magnetu do Strakonic, stejně tak jako české zdravotní pojišťovny v čele s VZP, jež se zavázaly tento provoz hradit. „V této souvislosti ovšem chci poděkovat kolegům z Nemocnice Písek a Nemocnice České Budějovice za léta vyšetřování pacientů strakonického regionu magnetickou rezonancí na jejich pracovištích. Právě po nemocnicích v Českých Budějovicích, Písku a Táboře jsme spolu s nemocnicí v Jindřichově Hradci další jihočeskou nemocnicí, která pro své pacienty zajistí toto vyšetření,“ dodává MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Celkem během dvou let investuje Nemocnice Strakonice do moderních technologií z evropských zdrojů 96 mil. Kč, významný podíl kofinancování jde z prostředků Jihočeského kraje.

Již čtvrtý ročník fotbalového turnaje mezi jihočeskými nemocnicemi se uskutečnil v pátek 8. června 2018 v Borovanech. Pořádající nemocnicí byl tentokrát Český Krumlov. V příjemném počasí se sjeli hráči ze šesti nemocnic Jihočeského kraje (Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor).

První místo obsadila Nemocnice Tábor, a.s., druhé místo Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a místo třetí Nemocnice Strakonice, a.s.

Porodnici Nemocnice Strakonice, a.s. navštívil opět Levicový klub žen ze Strakonic a předal maminkám našich miminek ručně pletené bačkůrky. Ke dni dětí je to opět hezké připomenutí. Tato skupina dále navštěvuje ONP k MDŽ a ke Dni matek, kde našim pacientům hrají a zpívají.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top