Strakonická nemocnice přijala ve čtvrtek 11. února k hosiptalizaci dva covid pozitivní pacienty z Karlovarského kraje. Snaží se tak ulehčit přetíženým nemocnicím a vyčerpanému perosánálu z oblasti, kde je momentálně situace velmi vážná.

Hladký rozjezd měl start očkování proti nemoci covid-19 v Očkovací centrum v tělocvičně na Lidické ulici ve Strakonicích. To dnes v 9 hodin ráno zahájilo provoz. Na druhou dávku vakcíny budou až do 17 hodin přicházet senioři ve věku nad 80 let. Očkování pokračuje i zítra, v sobotu a v pondělí. Další termíny budou vypsané podle dodávek vakcíny.

V dnešních večerních hodinách bylo dokončeno Očkovací centrum ve Strakonicích. Nachází se v prostoru Tělocvičny STARZ v Lidické ulici hned naproti nemocnici. Svůj provoz zahájí již zítra! Parkování je možné na parkovišti pod nemocnicí. Pro imobilní občany budou k dispozici vozíčky a bezbariérový vstup.

Organizační a administrativní chod Očkovacího centra budou zajišťovat dobrovolníci. Ve Strakonicích se rozhodli pomáhat studenti Gymnázia Strakonice, zaměstnanci Městského úřadu Strakonice, pracovníci plaveckého bazénu, městští strážníci a policisté. Ti dnes absolvovali školení s MUDr. Michalem Pelíškem, který jim předem zaslal vysvětlující materiály a dnes jim názorně ukázal, jak budou při registraci pacientů a tisku dokumentů postupovat. Následně si společně prohlédli očkovací centrum v Lidické ulici. Prvních 12 dobrovolníku se tam zítra společně s lékařem a sestrami postará o hladký průběh přeočkování 90 lidí proti nemoci covid-19.

Velkokapacitní očkovací centrum proti nemoci covid-19 zahájí ve Strakonicích provoz ve čtvrtek 11. února. Centrum vzniklo v tělocvičně Lidická. Lékaři, sestry a administrativní personál se do centra přesune z infekční ambulance Nemocnice Strakonice, a.s., kde se očkovalo doposud. Množství naočkovaných bude záviset na dodávkách vakcín. Maximální kapacita centra je 800 naočkovaných za den. Prozatím bude pokračovat očkování zaregistrovaných seniorů věkové kategorie 80+. Ve čtvrtek od 9 do 17 hodin bude v očkovacím centru přeočkováno 90 seniorů. Pokračovat bude očkování i v pátek, sobotu a pondělí. Celkem dostane druhou dávku vakcíny v těchto dnech 450 zájemců.
Pacient objednaný na očkování by měl počítat s tím, že v centru stráví zhruba 40 - 45 minut. Nejprve vyplní informovaný souhlas s očkováním, následuje aplikace vakcíny a po té musí naočkovaný ještě 30 minut setrvat pod dohledem zdravotníků. V centru budou kromě lékařů a sester pomáhat především s administrativou a organizací studenti Gymnázia Strakonice, zaměstnanci Městského úřadu Strakonice a příslušníci policie ČR. Pro klienty očkovacího centra bude v době provozu centra k dispozici parkoviště pod nemocnicí.
V tuto chvíli se mohou k očkování registrovat občané starší 80 let. Odkaz na centrální registr Ministerstva zdravotnictví najdou i na webových stránkách www.nemocnice-st.cz. Pro hladký průběh očkování žádáme objednané pacienty, aby se k očkování dostavili na zarezervovaný čas. Ideální bude, pokud budou mít s sebou i vyplněný informovaný souhlas a na přeočkování dotazník pro pacienta. Oba dotazníky pacienti také najdou na webu Nemocnice Strakonice. Případný doprovod seniorů nad 80 let může být přítomen po celou dobu vakcinace. V centru je také možné si zapůjčit invalidní vozík na přesun z parkoviště a zpět.
Očkovací centrum je ve Strakonicích v tělocvičně Lidická. Na konci ledna Technické služby Strakonice vybudovaly bezbariérový přístup k bočnímu vchodu do tělocvičny, aby byla lépe přístupná i pro osoby se sníženou mobilitou. Během prvního únorového týdne byla přes palubovku položená nová plovoucí podlaha a příčky rozdělily celý prostor tělocvičny na přijímací a odchozí administrativní část, ordinaci lékaře, tři očkovací boxy, čekárnu po aplikaci vakcíny a další potřebné prostory. Na začátku druhého únorového týdne bylo centrum vybaveno mobiliářem a výpočetní technikou. Ve čtvrtek 11. února zahájí velkokapacitní očkovací centrum provoz.
Očkocentrum v tělocvičně Lidická funguje pro celé Strakonicko. Proto jsou ve městě instalované informační cedule, které řidiče zavedou na parkoviště naproti očkovacímu centru. Stání vozidel nebude zpoplatněno. Po provedeném očkování je nutné odjet s vozidlem z parkoviště a uvolnit tak místo dalším. Není povoleno ponechat vozidlo na parkovišti a odejít do města například za nákupy.

 

Od 4. ledna bylo ve Strakonicích naočkováno proti nemoci covid-19 celkem 3067. Z toho dvě dávky vakcíny už dostalo 929 lidí. Mezi nefakultními nemocnicemi je strakonická v počtu naočkovaných na 15.-17. místě v rámci ČR.
Minulý týden byli vakcínou Pfizer/Biontech přeočkováni zdravotníci, klienti a zaměstnanci Městského ústavu sociálních služeb, Domova pro seniory ve Vodňanech a Alzeimercentra Loucký Mlýn. Nemocnice minulý týden také obdržela 150 dávek vakcíny Moderna, kterou v první dávce dostali senioři nad 80 let.
Tento týden dokončí očkovací tým přeočkování klientů a zaměstnanců sociálních služeb, zdravotníků a současně bude přeočkována první skupina seniorů 80+ po 21 dnech po předchozí dávce.
Aktuálně je v Nemocnici Strakonice, a.s. hospitalizováno 43 pacientů s covidem.

V pátek na Louckém Mlýně proběhlo očkování druhé dávky proti onemocnění Covid 19. A jak se můžete přesvědčit - atmosféra je zde vážně úžasná, pohodová a podpora tolik důležitá!
Naše velké díky tímto patří Nemocnici Strakonice, především panu MUDr. Pelíškovi a sestřičce Máše. Děkujeme za skvělou spolupráci a váš úžasný přístup. Velké díky patří i týmu našich báječných zaměstnanců. Děkujeme rovněž i Krajskému úřadu Jihočeského kraje a vám rodinám. Vám všem patři mé srdečné díky…
Zobrazit víc
Může jít o obrázek jeden člověk nebo víc lidí, sedící lidé a indoor
 
 
 
 
 

Lékárna v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. má respirátory v akci. Za 18 Kč/ks tu zakoupíte certifikované respirátory FFP2 od českého výrobce. Otevřeno je každý všední den od 7 do 17 hodin.
Může jít o obrázek text, kde se píše PROTECTION General Public Protection GENERAL PUBLIC PROTECTION 10 RIDA SHRANY FFP2 Filtračni vrstva od českého výrobce, použitá tomto vyrobku, byla vyvinutá vespoluprácistymem spolupráci Technické univerzity vLiberci.
 
 
 
 

V pátek na Louckém Mlýně proběhlo očkování druhé dávky proti onemocnění Covid 19. A jak se můžete přesvědčit - atmosféra je zde vážně úžasná, pohodová a podpora tolik důležitá!
Naše velké díky tímto patří Nemocnici Strakonice, především panu MUDr. Pelíškovi a sestřičce Máše. Děkujeme za skvělou spolupráci a váš úžasný přístup. Velké díky patří i týmu našich báječných zaměstnanců. Děkujeme rovněž i Krajskému úřadu Jihočeského kraje a vám rodinám. Vám všem patři mé srdečné díky za úžasnou spolupráci a podporu!
jménem celého týmu Louckého Mlýna
Lucie Kučerová, ředitelka

Očkovací centrum v tělocvičně Lidická roste doslova před očima. První pacienty bychom tu proti covidu-19 rádi naočkovali už příští týden.
 
 
 
 
 
 
 
 

V pondělí 1. února začala pokládka podlahy v tělocvičně Lidická a ve středu bylo hotovo. Dočasná podlaha má ochránit palubovku na dobu, kdy bude v tělocvičně fungovat velkokapacitní očkovací centrum. Jeho přípravy pokračují i přes aktuální nedostatek očkovacích látek proti nemoci covid-19. Dodávky vakcín by se měly v druhé polovině února zvýšit.
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top