V září loňského roku otevřela Nemocnice Strakonice, a.s. novou zubní ordinaci. Od té doby v ní svou novou zubní lékařku našlo přes 2000 pacientů. V tuto chvíli je kapacita ordinace naplněná. Až do odvolání nebudou vypisovány žádné další termíny pro nové on-line registrace. Děkujeme za pochopení. Chápeme, že situace s dostupnou péčí zubařů je složitá, a proto v případě, že nemáte svého stomatologa a stále ho hledáte, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, která by Vám měla s hledáním lékaře pomoci. https://www.jenzeny.cz/.../nemuzete-najit-zubare-nebo..Jak na to, najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. https://www.mzcr.cz/jak-najit-lekare/

 

 

 

Strakonická nemocnice pokračuje v tradici Prácheňských ošetřovatelských dnů. Letos pořádá už 17. ročník této konference pro zdravotnické pracovníky. Uskuteční se 25. května v Domě kultury a jeho motto je „Každý konec může být novým začátkem…“.
Přes 250 zdravotníků se může těšit na zajímavé přednášky. Na úvod účastníky potěší Zlatíčka z Mateřské školy Lidická svým básničkovým pytlíčkem. Program konference je sestavený z pohledu zdraví a křehkosti našich životů. Jak se může všední den na jednotlivých pracovištích změnit na den neobyčejný a jak hledat rovnováhu mezi odpočinkem a prací zdravotníků. „V závěru konference přivítáme paní farářku Církve československé husitské Martinu Viktorii Kopeckou, která pomůže najít rovinu těla a duše v procesu uzdravování. Na konferenci se sjíždějí sestry nejen ze strakonické nemocnice, ale i z dalších nemocnic Jihočeského kraje a sociálních domovů,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Strakonice Mgr. Edita Klavíková, MBA, která konferenci připravuje.
Konferenci pravidelně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. v květnu, a to k Mezinárodnímu dni sester. Ten připadá na 12. května a je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství Florence Nightingale. Chceme tak poděkovat za práci a odhodlání, které svému povolání zdravotníci věnují. Konference obohacuje účastníky o nové vědomosti a poznatky z jejich oboru. Je ale také společenským setkáním, na kterém se potkávají přátelé.

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Nadace Křižovatka předala 16. května 8 monitorů dechu v celkové hodnotě 20.000,- Kč do strakonické nemocnice. Předávání se zúčastnili primář Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Václav Vlášek a ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Velmi děkujeme společnosti NAFO, která dar pro nemocnici financovala.

„Naší hlavní činností je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy.“ popsala regionální manažerka pro Čechy Miloslava Stibůrková.

Ve strakonické porodnici jsou monitory dechu standardně vybavené všechny postýlky. „Maminky si mohou zařízení zapůjčit také domů. Přístroj sleduje dech miminka a slouží jako prevence náhlého úmrtí novorozence. Maminkám dodává potřebný klid, že je jejich dítě v bezpečí,“ uvedl k daru ředitel nemocnice Tomáš Fiala, který si váží dlouhodobé spolupráce s Nadací Křižovatka a také přízně společnosti NAFO, díky které mohla nadace monitory pro strakonickou porodnici zakoupit.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic 11.200 monitory dechu v celkové hodnotě bez mála 40 milionů Kč.

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům výpůjčku monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096/0600 (MONETA Money Bank)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

Plány na prodloužený víkend máte jistě různé. Mohou se ale rychle změnit, pokud vás dostihne nějaký zdravotní neduh. Pokud se tak stane ve svátek 8. května, pak se s důvěrou obraťte na nemocniční lékárnu, která bude otevřená od 8 do 12 hodin.

S ohledem na příznivý epidemiologický vývoj nemocnice již aktuálně nevyžaduje žádná specifická epidemiologická opatření či omezení režimu návštěv.
Většina oddělení umožňuje návštěvy u pacientů denně od 14 do 17 hodin. Mimo návštěvní hodiny vám může v odůvodněných případech povolit návštěvu primář oddělení, případně jeho zástupce. Doba pobytu u pacientů se na každém oddělení může lišit, a to podle stavu nemocného a provozu oddělení. Přesné pokyny vám podává primář, případně vedoucí lékař konkrétního oddělení.

Nadále doporučujeme:
- osobám s příznaky respiračního onemocnění, aby svou návštěvu odložili, případně použili ochranné pomůcky - respirátor,
- provedení dezinfekce rukou na vstupu na oddělení.

Co mohou mít společného Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem a Strakonice? Ve všech těchto městech fungují nemocnice, kliniky nebo výzkumná centra, které se mimo jiné zabývají endoskopií, endoterapií a výzkumem v oblasti střevních zánětů. Tato čtyři pracoviště se koncem února letošního roku spojila a uspořádala online sympozium. Součástí programu byly odborné přednášky českých i zahraničních hostů a také živé přenosy endoskopických a endoterapeutických výkonů u pacientů s chronickými záněty tenkého a/nebo tlustého střeva. Jeden z přenosů probíhal pod vedením primáře interního oddělení MUDr. Ivo Horného také ze strakonické nemocnice. „Pro každého lékaře je důležité sledovat nové poznatky ve svém oboru, sdílet své zkušenosti a také mít možnosti vidět při práci kolegy. Taková výměna znalostí a zkušeností je v konečném důsledku vždy přínosem nejen pro lékaře, ale především pro pacienta. Proto velice vítám, že i strakonická gastroenterologie mohla předat účastníkům sympozia své zkušenosti a zároveň načerpat nové poznatky od kolegů,“ ohodnotil účast na sympoziu MUDr. Horný. Odborným garantem sympozia byl prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF z Klinického výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a.s., které bylo společně a Nadačním fondem IBD Comfort pořadatelem sympózia.

Ve strakonické nemocnici mohou klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny podstoupit nově zřízené screeningové vyšetření osteoporózy. K vyšetření se využívá celotělový denzitometr. Počet takto provedených vyšetření je v České republice stále nízký, přičemž právě časný záchyt osteoporózy a brzy zahájená účinná léčba významně snižuje riziko vzniku bolestivých zlomenin zejména páteře, předloktí či krčků stehenních kostí, které mohou být spojeny s řadou dalších, někdy i život ohrožujících, komplikací. Ke screeningovému vyšetření potřebují klienti doporučení od svého praktického lékaře či ambulantního gynekologa, týká se paušálně žen nad 60 let a mužů nad 70 let a dále mladších osob, které jsou prokazatelně ve zvýšeném riziku osteoporózy.
V České republice trpí osteoporózou až 750 tisíc lidí a výskyt v populaci nadále stoupá. VZP na to reaguje spuštěním nového populačního screeningu. “Speciální vyšetření denzitometrem zajišťuje Oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice. Pacienti, kteří od svého praktika nebo gynekologa dostanou žádanku na vyšetření, se mohou objednávat již nyní telefonicky, od 1. května bude spuštěna i možnost online registrace na webu nemocnice,“ řekl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Osteoporóza neboli řídnutí kostí je chronické onemocnění kostry. Je charakterizované úbytkem kostní hmoty s navazujícím rizikem zlomenin i při mírné zátěži. „Při vyšetření je pacient uložen na lůžko přístroje a skener po dobu několika minut zachycuje jednu nebo více oblastí kostí, zpravidla dolní část páteře, oblast kyčle a také zápěstí, které jsou při osteoporóze nejčastěji oslabené. V případě, že se osteoporóza potvrdí, je pacient doporučen k léčbě do osteocentra. Při včasném odhalení osteoporózy je možné její průběh zastavit a někdy stav kostí i mírně zlepšit,“ vysvětluje primářka Oddělení nukleární medicíny MUDr. Martina Hlinková.

 

Ráno do nemocnice, přes den na operaci a za pár hodin domů. Takové službu v rámci jednodenní péče připravuje pro pacienty strakonická nemocnice. Možnost takzvané jednodenní péče zavedly od letošního roku zdravotní pojišťovny. Služba bude ve Strakonicích poskytována chirurgickým pacientům a týká se především operací křečových žil, kýly, hemoroidů, žlučníku nebo slepého střeva. Pacient stráví v nemocnici 24 hodin a následně odchází domů.
Díky neustálému rozvoji medicíny a stále šetrnějším operačním postupům není mnohdy nutné, aby pacient trávil po operaci v nemocnici několik dnů. „Moderní operační postupy jsou k organismu pacienta šetrné. Zkracuje se doba nutné anestezie, operační rány u řady zákroků jsou minimální. Pokud je tedy pacient v dobré kondici a jeho pooperační stav je bez komplikací, nic nebrání tomu, aby doléčení probíhalo v jeho domácím prostředí,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Jednodenní péče se týká zákroků, které jsou plánované. O tom, zda může být zákrok proveden v režimu jednodenní péče rozhodně lékař nemocnice, ve které má být pacient operován. „Rozhodující není jen náročnost samotného zákroku, ale také celkový zdravotní stav pacienta. Zda netrpí například chronickým onemocněním, které by mohlo komplikovat pooperační průběh. V domácím prostředí se pacienti cítí lépe především psychicky a to má samozřejmě pozitivní vliv na celkové zotavení,“ dodal primář chirurgického oddělení MUDr. Radek Chalupa.  
Doba pobytu v nemocnici se celkově zkracuje. Zatímco ještě v roce 2000 byla průměrná doba pobytu pacienta ve strakonické  nemocnici 8 dnů, v současnosti tráví pacient v nemocnici průměrně necelých 5 dnů. Možnost jednodenní péče u vybraných zákroků je dalším krokem ke zvyšování komfortu pro pacienty. Do budoucna nemocnice zvažuje možnost zavedení jednodenní péči také u některých gynekologických zákroků.


Oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice získalo novou gama kameru. Diagnostický systém SPECT/CT umožní provádět vyšetření v lepší diagnostické kvalitě. Součástí dodávky za více než 27 milionů korun byl také laminární box a příslušenství. Finance na pořízení nového přístroje Nemocnice Strakonice získala z operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj REACT-EU.
Oddělení nukleární medicíny představuje důležitou součást diagnostického komplementu nemocnice. Poskytuje scintigrafická vyšetření pro lůžková oddělení i odborné ambulance. Početně nejvýznamnější skupinu vyšetření tvoří scintigrafie skeletu, častým vyšetřením je zjišťování průtoku krve plícemi a srdečním svalem, vyšetření ledvin, štítné žlázy, příštítných tělísek, značení sentinelových uzlin u nádorů prsu. Výsledky scintigrafických vyšetření představují přínos především pro onkologii, nefrologii, kardiologii, ortopedii, neurologii či chirurgii.
Nové hybridní SPECT/CT od firmy Siemens umožňuje doplnit scintigrafické vyšetření i CT vyšetřením s nízkou dávkou radiačního zatížení. „Nový přístroj umožní provádět nukleárně-medicínská vyšetření v lepší diagnostické kvalitě a zvýší diagnostickou výtěžnost prováděných vyšetření. Včasná diagnostika umožní zahájit potřebnou léčbu již v samém počátku onemocnění a tím zvýšit šanci na vyléčení,“ uvedla k výhodám nového zařízení primářka Oddělení nukleární medicíny MUDr. Martina Hlinková.
Výhoda nově instalovaného přístroje spočívá v propojení dvou vyšetřovacích modalit. Scintigrafické vyšetření ozřejmí funkční stav tkáně nebo orgánu. Vyšetření CT poskytne informaci o struktuře tkáně nebo orgánu. Kombinace dvou typů vyšetření poskytne zdravotníkům detailnější informace a tím umožní přesnější zacílení léčby. Pacienti jsou na SPECT/CT většinou vyšetřováni v poloze vleže, ale detektory lze nastavit i pro vyšetření v poloze vsedě, vstoje či pro vyšetření na vozíku. Vyšetření mohou podle typu studie probíhat současně oběma detektory nebo jen jedním z nich. Konstrukce nového SPECT/CT umožňuje i vyšetření rozměrnějších pacientů.
Historie nukleární medicíny se ve strakonické nemocnici píše od roku 1971. Je jedním z pouhých dvou pracovišť nukleární medicíny v Jihočeském kraji. „Spádová oblast zahrnuje okresy Strakonice, Písek, Prachatice, částečně Tábor, dále pak Sušicko a Horažďovicko. V dnešních prostorách sídlí od roku 2006. Ročně je na oddělení vyšetřeno více než 1000 pacientů,“ uvedl při slavnostním zahájení provozu nového SPECT/CT ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. V Jihočeském kraji jsou pouze dvě nemocnice, které disponují všemi třemi velkými zobrazovacími technikami, tedy magnetickou rezonancí, gama kamerou a CT. Jsou to právě nemocnice ve Strakonicích a v Českých Budějovicích.

V pátek 31. března uspořádalo město Strakonice v Kulturním domě už 11. ročník Společenského večera pro záchranáře. Slavnostní večer je věnovaný lidem, kteří ostatním zachraňují životy a nezištně pomáhají nad rámec své profese. Konal se po tříleté pauze, zapříčiněné pandemií nemoci covid-19. Večerem provázela mluvčí radnice Ing. Markéta Bučoková. Ocenění starosty města Mgr. Břetislava Hrdličky převzali zástupci profesionálních i dobrovolných hasičů, městské i státní policie, zdravotnicích záchranářů a také zástupci Nemocnice Strakonice, a.s. Za tu byli za mimořádné nasazení, péči o pacienty s covidem, vyhodnocování PCR testování a organizaci očkování oceněni - náměstek ředitele MUDr. Michal Pelíšek, hlavní sestra Mgr. Edita Klavíková, kolektiv Plicního oddělení pod vedením primářky MUDr. Aleny Dvořákové, kolektiv Centrálních laboratoří pod vedením primářky PharmDr. Evy Šimečková, kolektiv Interního oddělení pod vedením primáře MUDr. Ivo Horného, kolektiv oddělení ARO a JIP pod vedením primáře MUDr. Marka Zbořila a vrchní sestry Bc. Hany Polívkové, MUDr. Marie Kotišová za služby v Očkovacím centru a za organizaci práce dobrovolníků Mgr. Milan Janda. Všem děkujeme a gratulujeme.

Světový den ledvin přivedl do strakonické nemocnice na 6 desítek zájemců o preventivní vyšetření tohoto párového orgánu. Ve čtvrtek 9. března si mohli v nefrologické ambulanci nechat zkontrolovat moč a odebrat krev k laboratorním testům. Tato procedura u tří pacientů poukázala na možný problém a čeká je ještě podrobnější vyšetření ledvin.
Světový den ledvin každoročně upozorňuje na to, že 10 až 15 % světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin. Preventivní vyšetření se nevyplatí podceňovat, protože onemocnění ledvin většinou nebolí. Proto o jejich onemocnění řada pacientů neví a varovným příznakům nevěnuje dostatečnou pozornost. Včasná diagnóza a nastavená léčba může postup nemocni zpomalit a zabránit selhání ledvin.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top