Operační sály strakonické nemocnice prošly modernizací vzduchotechniky. Ta je stěžejní pro vytvoření kvalitního operačního prostředí. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje na sálech přesně definované mikroklima s koncovou filtrací přiváděného vzduchu (HEPA filtry). Součástí modernizace byly i stavební úpravy, vytvoření nových prostupů stěnami a stropy, vybudování nových rozvodů vzduchotechnického potrubí a nová jednotka vzduchotechniky na střeše pavilonu operačních oborů Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s. disponuje třemi aseptickými a jedním septickým sálem. Centrální rekuperační jednotka s přívodními komorami dokáže zajistit pro každý sál požadovanou teplotu, vlhkost i tlakové poměry. „Operační sály jsou tak vybavené moderní vzduchotechnikou. Stavební práce probíhaly ve dvou etapách, aby nedošlo k úplnému zastavení operativy. V první etapě se rekonstruovaly sály A a B, v druhé sál C a D. Rekonstrukce probíhala za plného provozu i přes vánoční svátky,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala.
Postup prací byl konzultován s personálem centrálních operačních sálů a koordinován podle aktuální situace na sálech. Etapizace realizace projektu probíhala po schválení stavebním úřadem ve Strakonicích. „Pandemie COVID-19 a s tím spojené omezení operativy pouze na akutní případy nám průběh výstavby i situaci na sálech usnadnila,“ dodal Fiala.
Projekt je součástí energetické koncepce “Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů Nemocnice Strakonice, a.s.“. Modernizace vzduchotechniky vyšla na více než 20 milionů korun a byla spolufinancována z vlastních zdrojů Nemocnice Strakonice a.s., Jihočeským krajem, z prostředků z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Práce na modernizaci začaly 23. prosince 2020 a skončily kolaudací, která byla schválena v květnu.

Čtyřicet tisíc dávek vakcíny proti nemoci covid-19 bylo k dnešnímu dni aplikováno ve Strakonicích. Očkování tu začalo 4. ledna v infekční ambulanci v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. a 11. února se přesunulo do velkokapacitního očkovacího centra v tělocvičně v Lidické ulici. Tam dnes vakcínu s pořadovým číslem 40 000 aplikovali panu Aleši Volákovi. Dostal druhou dávku vakcíny proti nemoci covid-19 a už se těší, že se jeho život vrátí k normálu. „Nechal jsem se očkovat, protože jsem chronicky nemocný. Pracuji s lidmi, tak abych měl jistotu,“ vysvětlil 39letý plavčík, který už se těší na návrat k normálnímu životu, ale dovolenou zatím odloží na příští rok.
Čtyřicet tisíc vyočkovaných dávek se ve Strakonicích slavilo shodou okolností v den, kdy se očkování otevřelo pro věkovou kategorii 16 – 29 let. „Vidím v tom určitou symboliku. Posledně jsme ocenili starší dámu a dnes mladého muže,“ připomněl ředitel Tomáš Fiala, že v polovině dubna se v OČKU slavila 10 000. očkovaná klientka.
Naočkování jubilejní 40 000. dávky bylo dnes v OČKU příležitostí k poděkování. Ředitel nemocnice Tomáš Fiala a místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer poděkovali zaměstnancům nemocnice a dobrovolníkům, bez jejichž nasazení by nebylo možné naočkovat až 1000 osob denně. Do OČKA chodí dobrovolně, mnohdy ve svém volném čase, pomáhat na 90 lidí. „Chodím sem nejen pracovat, ale hlavně se tu dobíjím pozitivní energií a dobrou náladou od zaměstnanců nemocnice, dobrovolníků i příchozích klientů,“ poděkoval svým spolupracovníkům náměstek pro kvalitu péče Michal Pelíšek, který má chod očkovacího centra na starosti.
Mezi dobrovolníky, kteří v OČKU pomáhají, jsou studenti Gymnázia Strakonice, zaměstnanci Městského úřadu Strakonice, STARZu, Šmidingerovy knihovny, Muzea středního Pootaví, Městského kulturního střediska, Městské police, Policie ČR, Dobrovolní hasiči a členové Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a záchranáři Zdravotnické záchranné služby.

V počátcích pandemie nemoci covid-19 pomáhala Krajské hygienické stanici s trasováním osob, které mohly být v kontaktu s nakaženým. Od února pomáhá jako dobrovolník v očkovacím centru. Sama prodělala covid. Nevyhnula se jí hospitalizace. Řeč je o Petře Šmolíkové, pracovnici Městského úřadu Strakonice. Rozhodnutí jít pomáhat do OČKA pro ni bylo jednoduché. „Chci, aby současná situace co nejdřív skončila. Prošla jsem si covidem a nikomu bych to nepřála. Když můžu pomoct, tak jdu.“
Dobrovolnickou službu v OČKA má jednou týdně. Pochvaluje si, že všichni pracovníci si vzájemně pomáhají a jsou dobrá parta. Svým nadšením nakazila i svého syna, který se do dobrovolnické práce v OČKU taky zapojil. „Chodím se sem nabít dobrou energií. Potkala jsem nové lidi a troufnu si říct, že i přátele,“ vysvětluje Petra Šmolíková.
Díky práci v OČKU prý potkala svého anděla. „Když jsem ležela ve Strakonicích v nemocnici s covidem, staraly se o mě úžasné sestřičky. Zakuklené v ochranných oblecích. Pořádně jsem je neviděla, ale připadaly mi jak andělé. Jedna z nich mě hladila po ruce a povídala si se mnou. A tady v OČKU jsme se setkaly. Ona mě poznala, já jí ne. Mohla jsem jí poděkovat, protože to její pohlazení po ruce pro mě znamenalo strašně moc,“ dodává Petra Šmolíková.
Už teď má jasno, co bude dělat, až očkování skončí. „Budu aktivně odpočívat. Zase budu dvakrát týdně chodit na Prácheňák a na Hlasoň, jezdit na kole a těším se, až se sejdeme s přáteli na předzahrádku na pivo a něco dobrého.“

 

Nemocnice Strakonice a.s. se stala vítězem soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ v kategorii „Velká firma“. Výsledky ve čtvrtek 27.5. vyhlásili na slavnostním online přenosu organizátoři soutěže Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. Společně se strakonickou nemocnicí uspěly ještě Technické služby Tábor (střední firmy) a KreBul (malé firmy).
Do soutěže se přihlásily dvě desítky Jihočeských firem. Nemocnice Strakonice zvítězila v kategorii „Velká firma“, která byla vypsaná pro zaměstnavatele s více než 250 zaměstnanci. „Přihlásili jsme se proto, že nemáme problém zaměstnávat starší osoby. V určitých pracovních pozicích jsou starší zaměstnanci ve výhodě díky své profesní praxi. Adaptační proces bývá jednodušší a časově méně náročný,“ upřesnil ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala s tím, že takový zaměstnanec může díky svému know how předávat zkušenosti a dovednosti mladším kolegům a být jejich odborným mentorem. „Ve zdravotnictví je víc než věk důležitá odborná způsobilost uchazeče o zaměstnání, jeho profesní erudice a chuť na sobě pracovat a předávat zkušenosti služebně mladší kolegům. Proto pro nás při výběru zaměstnanců věk nehraje roli,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
Strakonická nemocnice má více než 700 zaměstnanců. Do věkové kategorie 55+ jich spadá 30 %, to je konkrétně 217 osob.
Do projektu „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ se zapojila i řada partnerů, kteří vložili do soutěže zajímavé ceny nebo ji podpořili šířením informací a povědomím o problematice zaměstnávání osob starších 55 let. Záznam z online vyhlašování soutěže je k dispozici na stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz.

 

Pokud je dostatek očkovací látky, projde strakonickým očkovacím centrem až 1000 lidí za den. O hladký chod centra se starají jak sestry a lékaři, tak dobrovolníci, kteří jsou pro příchozí klienty laskavými průvodci. Útroby strakonického očkovacího centra ukrývají dokonce i místnost pro záchranáře. Sousedí s čekárnou. V ordinaci záchranářů má při každém provozu OČKA službu člen Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. „Jsou tam pro případ náhle vzniklé poruchy zdraví kohokoli z přítomných. Naši záchranáři jsou na velmi akutní stavy trénovaní, takže jsou takovou pojistkou. Zatím jsme však žádné vážnější zdravotní potíže neřešili, a to ani v souvislosti s očkováním,“ vysvětluje vedoucí lékařka strakonické Zdravotnické záchranné služby Zuzana Hornychová.
Na směnách v OČKU se záchranáři střídají nepravidelně, ale vždy tam někdo z nich je. „Do služby do OČKA chodíme dobrovolně, nad rámec svých služeb,“ uvedla usměvavá komunikativní záchranářka, která ale nechtěla prozradit své jméno.
Záchranáři mají v OČKU plně vybavenou místnost, se vším, co by mohli potřebovat, včetně defibrilátoru, léků a dalšího vybavení. „Zatím jsem ho nepotřebovala. Ošetřovala jsem pár lidí, kterým se udělalo nevolno. Většinou ale jejich problémy pramenily z psychického rozrušení, případně se jim udělalo nevolno, když bylo venku horko. Nezažila jsem tu, že by zdravotní obtíže přímo souvisely s očkováním,“ dodala záchranářka. V případě, že by někdo opravdu zkolaboval, začnou záchranáři s jeho ošetřováním a zároveň zavolají vůz zdravotnické záchranné služby. Ta by vyjížděla ze svého stanoviště v areálu nemocnice.
Službu konající záchranář několikrát za hodinu projde očkovací centrum, aby se přesvědčil, zda někdo nepotřebuje jeho pomoc. Oranžový oblek záchranáře často upoutá pozornost klientů. „Někdy mě lidé zastaví a dávají mi vyplněné souhlasy s očkováním. Tak jim samozřejmě poradím,“ uzavřela zdravotnice, kterou po službě v OČKU čekala noční směna na záchranné službě.

Na hladkém chodu strakonického očkovacího centra má svůj nemalý podíl také nemocniční lékárna. Její zaměstnance v OČKU téměř nepostřehnete, přesto ale dělají velmi důležitou práci. Lékárna provádí kompletně činnost spojenou se zajištěním vakcín v požadované kvalitě – od objednávání, transportu, příjmu, uchovávání za předepsaných podmínek, po vydávání do OČKA nebo praktickým lékařům.
V OČKU pak zaměstnanci lékárny upravují vakcínu firmy Pfizer/Biontech, která je potřeba před aplikací pacientům naředit na požadovaný objem. Do lahvičky s očkovací látkou se přidává 1,8 ml fyziologického roztoku. „Lahvičkou poté musíme několikrát jemně otočit, aby se očkovací látka v roztoku rovnoměrně rozptýlila. Netřepat, jen opatrně promíchat,“ vysvětluje vedoucí lékárny PharmDr. Ladislava Hoštičková. Takto připravenou lahvičku s vakcínou už si odnáší sestřička do očkovacího boxu, kde z ní do stříkaček natáhne očkovací dávky pro 6 lidí. Naředěná vakcína se musí do šesti hodin použít, tedy naočkovat.
Příprava vakcíny Pfizer/Biontech k očkování ale začíná už několik hodin před jejím očkováním zájemcům. Tehdy se musí vyndat ze speciálního mrazícího boxu, kde je uchovávána při teplotě -70 stupňů. Rozmrazit se nechá v chladničce při teplotě 2 až 8 stupňů. Po rozmražení se musí do pěti dnů použít. „Když je na očkování přihlášeno tisíc lidi, jdeme ten den do OČKA třikrát, abychom vakcíny postupně naředili a připravili,“ vysvětluje Hoštičková.
Ve strakonickém OČKU se nejčastěji používá vakcína od firem Pfizer/Biontech a také vakcína od firmy Moderna. Uchování Moderny je méně náročné. Skladuje se při teplotách -15 až -25 stupňů. Po rozmrazení v lednici vydrží 30 dní a v lahvičce je 10 dávek. Obě jsou stejný druh tzv. mRNA vakcíny s podobnou účinností a bezpečností.

Režim návštěv v Nemocnici Strakonice, a.s. od pondělí 17.5.2021
Návštěvu hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Strakonice, a.s. lze s ohledem na koronavirovou epidemii připustit pouze za splnění níže uvedených podmínek.

Osoba navštěvující pacienta:
1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění)
2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); výjimku mají děti - děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa);
3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a na jednotlivé pokoje);
4. předloží některý z níže uvedených dokladů
a) záznam o negativním výsledku RT-PCR 2 nebo POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin (vyšetření lze např. absolvovat v Odběrovém centru Nemocnice Strakonice, a.s. (www.nemst.cz), nebo
b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
c) doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS CoV-neuplynulo více než 90 dní.

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji pouze návštěva u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 15 minut. Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.

Dalšími dobrovolníky, kteří se zapojili do chodu strakonického očkovacího centra, jsou zaměstnanci Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení města (STARZ) a Městského úřadu Strakonice. Vedení obou institucí zaměstnance o možnosti pomoci v OČKU informovalo ještě před jeho otevřením. Společně se studenty Gymnázia byli prvními dobrovolníky, díky kterým mohlo OČKO začít fungovat.
„Chtěly jsme být užitečné. V práci jsme neměly co dělat. Bazén byl zavřený. Pomoc v OČKU byla vítaná změna. Jdeme sem rády,“ shodly se Michaela Boučková s kolegyní. Zaměstnancům městského úřadu v souvislosti s covidem práce neubyla. Úřední hodiny zůstaly stále stejné, pracovní doba také. Přesto se někteří rozhodli jít do OČKA pomáhat. Jednou z nich je také vedoucí správního oddělení městského úřadu Milada Švihálková, která má podle svých slov ráda, když práce odsýpá. „Nejraději jsem na konci v čekárně, kde se vydávají pozvánky na druhou dávku očkování a očkovací certifikáty. Je tam frmol, ale jsme s kolegyněmi dobře sehrané. Naučily jsme se razítkovat obouruč,“ dodává se smíchem komunikativní úřednice, které na práci v OČKU vyhovuje kontakt s lidmi. „Domluvím se i s těmi, kteří nejsou zrovna dobře naladění. Třeba se jim nechce po očkování alespoň 15 minut čekat.“
S postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření se i plavecký areál připravuje na letní sezónu. O dobrovolníky z plavečáku se prý ale bát nemusíme. „Budeme sem chodit dál. Když budu mít ranní, tak přijdu odpoledne a naopak,“ ujišťuje usměvavá dobrovolnice, která si první službu v očkovacím centru odbyla 11. února a od té doby každý týden alespoň jednou.

Nadace Křižovatka 5. května předala 8 monitorů dechu v celkové hodnotě 16.000 Kč na Gynekologicko - porodnické oddělení strakonické nemocnice. Dar z rukou regionální manažerky pro Čechy, Miloslavy Stibůrkové převzal primář MUDr. Václav Vlášek. Nemocnice i my velmi děkujeme společnostem LAMIVEX, Swietelsky a NAFO.

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství či setkání se SIDS. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR“, popsala Miloslava Stibůrková.

O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.
Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 9.500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 36 milionů Kč.


O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.


Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

K dobrovolnické pomoci v očkovacím centrum vyzvalo své studenty už v únoru vedení Gymnázia Strakonice. Přihlásilo se jich osmnáct. Více než polovina z nich od začátku provozu v OČKU pomáhá velmi intenzivně. Někteří do konce dubna odsloužili 80 hodin. 

Dobrovolníci pomáhají v OČKU na třech místech – na vstupu při vyplňování informovaného souhlasu s očkováním, při registraci očkovaného a v čekárně při vydávání pozvánky na přeočkování nebo certifikátu o dokončeném očkování. „Chtěla jsem mezi lidi. Nebavilo mě sedět doma u počítače, absolvovat distanční výuku, napsat úkoly a dál nic,“ vysvětluje své důvody pro práci v OČKU studentka třetího ročníku Viktorie Bláhová. „Brala jsem to jako příležitost naučit se něco nového, dostat se mezi lidi,“ dodává další gymnazistka Linda Zralá. 

Obě si pochvalují i spolupráci s ostatními dobrovolníky. „Jsou tu lidé různých profesí, různě staří, všichni jsou skvělí. Pomáháme si. Někteří do toho šli třeba i na úkor svého pohodlí,“ říká Viktorie Bláhová a Linda Zralá dodává, že ji práce v OČKU baví čím dál tím víc. „Měla jsem asi 11 nebo 12 služeb. Přesně si to nepamatuju, ale vždycky se sem těším.“ 

„Před Velikonocemi nám jedna paní přinesla ozdobená vajíčka,“ poukazuje Linda Zralá na fakt, že i většina klientů chodí do centra dobře naladěná a na očkování se těší. Někdy jsou klienti trochu netrpěliví, někteří nechtějí po očkování 15 - 20 minut čekat. „Všechno se ale většinou dá domluvit a vyřešit,“ uzavírá dobrovolnice Viktorie Bláhová. 

Skvělá organizace, milý personál, vše jde jak na drátkách, za chvilku jsme byli naočkovaní a šli domů – to jsou jen některé superlativy, která slýcháme od klientů strakonického očkovacího centra. Samozřejmě nás to moc těší. Aby OČKO šlapalo tak, jak šlape, je za tím dobrá organizace práce nejen zdravotníků, ale i dobrovolníků.
O to, který lékař bude mít daný den a čas službu, se stará MUDr. Michal Pelíšek. Rozpis služeb sestřiček, které v centru očkují, má na starosti hlavní sestra Mgr. Edita Klavíková. Velký podíl na hladkém chodu OČKA mají dobrovolníci. Ti jsou především z řad studentů Gymnázia Strakonice, zaměstnanců Městského úřadu Strakonice, Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení města, od strakonické Městské policie a Policie ČR. Postupně se připojili také zaměstnanci Městského kulturního střediska. Šmidingerovy knihovny, Muzea středního Pootaví a několik dobrovolníků jednotlivců. „Od začátku fungování Očkovacího centra, tedy od 11. února, se v něm střídá 82 dobrovolníků. Někteří odsloužili jednu službu, která trvala 4,5 hodiny, ale jsou tu i rekordmani se skoro 80 hodinami dobrovolné práce v OČKU," upřesnil pedagog strakonického gymnázia Mgr. Milan Janda, který pro strakonické OČKO, také jako dobrovolník, zajišťuje koordinaci služeb dobrovolníků.
Služby se sestavují vždy týden dopředu. Na zajištění hladkého chodu Očkovacího centra je potřeba, aby v něm najednou bylo 8-10 dobrovolníků. Pokud je naplánovaný 12tihodinový provoz OČKA, střídají se služby po 6 hodinách. To znamená, že na ten den je potřeba zajistit minimálně 16 dobrovolníků. Koordinátor Milan Janda si pochvaluje, že dobrovolníci přistupují k práci v centru zodpovědně. „Nestalo se, že by někdo slíbil, že přijde do služby a nedorazil. Musel jsem samozřejmě řešit nějaké výpadky ze zdravotních nebo osobních důvodů, ale to bylo párkrát a vždy mi dali vědět několik dnů předem.“
Dobrovolníci jsou různě staří, z různých profesí, ale jedno mají podle Jandy společné – velkou chuť a ochotu pomoci dobré věci. „Slušnosti a pozitivního chování našich dobrovolníků si moc vážím. Je příjemné s takovými lidmi spolupracovat,“ říká Milan Janda, kterého mrzí, že vakcín není tolik, aby OČKO bylo využité na maximum. „V tuto chvíli máme sice dobrovolníků relativně dost, ale je pravděpodobné, že postupným rozvolňováním se někteří budou vracet naplno do svých zaměstnání, ke studiu a nebudou mít možnost pomáhat v takovém rozsahu jako doposud. Proto mezi sebe rádi přivítáme další zájemce – dobrovolníky,“ uzavřel Janda.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top