Pod záštitou Centra péče o zrak Nemocnice Strakonice, a.s. pořádá Okresní sdružení České lékařské komory už 44. Strakonický seminář. V Rytířském sále strakonického hradu se 1. prosince od 14 hodin uskuteční „adventní“ oftalmologický seminář, na kterém budou přednášet odborníci z nemocnice ve Strakonicích, Českých Budějovicích, Klatovech, Kolíně a oční kliniky Gemini v Českých Budějovicích.   Akce má charakter postgraduálního vzdělávání.

Na 27. října připadá Světový den ergoterapie. To je profese, která usiluje o pomoc pacientovi v jeho návratu do běžného samostatného života, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. V ergoterapii se spokojuje řadu oborů, například fyzioterapie, psychologie nebo logopedie, ale také sociální práce a je pro ni důležitá i spolupráce s blízkým okolím pacienta, s rodinou. Nemocnice Strakonice ergoterapii poskytuje především pacientům na oddělení následné péče.
Zjednodušeně můžeme říct, že prací ergoterapeuta je dovést pacienta postupnými menšími kroky k soběstačnosti a návratu do samostatného života. „Na oddělení dlouhodobě nemocných pracujeme s pacienty po úrazech nebo třeba cévních mozkových příhodách. Nejde jen o to rozhýbat tu část těla, která má vlivem nemoci omezenou hybnost, ale pomoci pacientovi, aby zvládal běžné denní úkony – osobní hygienu, oblékání, přípravu jídla, jednoduchý nákup... Kromě fyzické stránky řešíme i jeho psychiku, posilujeme jeho kognitivní funkce,“ přibližuje rozmanitost profese ergoterapeutka Bc. Ludmila Matasová, která na oddělení následné péče s pacienty pravidelně vede individuální i skupinovou činnost. Při skupinové práci rozvíjí především jejich kognitivní funkce, jako je paměť, koncentrace, řečové schopnosti nebo prostorová orientace. Věnuje se také nácviku praktických každodenních dovednosti, například přípravě jídla či oblékání.
Ergoterapeutka pracuje ve strakonické nemocnici necelý rok a to především s pacienty po mozkové příhodě, jejichž počet stále roste a význam ergoterapie se zvyšuje i novými přístupy u těchto pacientů v rámci terapie spasticity. „Ergoterapii indikuje rehabilitační lékař a neurolog vždy jako součást ucelené rehabilitační péče u konkrétního pacienta. Ergoterapie je významnou součástí této péče,“ dodává primář rehabilitačního oddělení MUDr. Zbyněk Hrdlička.
Přínos ergoterapie pro pacienta:
1. Rehabilitace na míru: poskytuje personalizovanou péči zohledňující potřeby každého pacienta, ať už jde o rehabilitaci po úrazech, operaci nebo při chronických onemocněních. Její mezioborový přístup zajišťuje komplexní péči.
2. Zlepšení kvality života: Ergoterapie pomáhá pacientům zvládat denní aktivity, což má za následek zvýšení jejich kvality života a snížení závislosti na péči od druhých.
3. Větší psychická pohoda: Díky zlepšení fyzických schopností a nezávislosti se pacienti cítí lépe a více samostatně.
4. Návrat do běžného života: Ergoterapie pomáhá pacientům vrátit se do práce a do aktivního života, což má pozitivní vliv na jejich zapojení do společnosti.
Světový den ergoterapie připomíná význam této profese pro pacienty. "Ergoterapie je jedním z oborů, ve kterém do budoucna vidím velký potenciál. Propojuje medicínu a sociální péči, jejichž sbližování je s ohledem na stárnutí populace velmi aktuálním tématem. Věřím proto, že ergoterapie je přínosem pro každé kvalitní zdravotnické zařízení, jehož cílem je zajistit, aby pacienti dostávali nejlepší péči a podporu při návratu do běžného života,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA s tím, že Nemocnice Strakonice bude do dalších let usilovat o další rozšíření ergoterapeutické péče.

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku více než milion, mohou opět přijít konzultovat svůj stav se specialisty. Po úspěšném prvním ročníku otevře letos své dveře osm Center pro léčbu bolestí hlavy. Na podzim se jich do osvětové akce zapojí šest, jedno z nich je ve Strakonicích. Setkání mají za cíl zlepšit povědomí o specializované péči a propojit pacienty s odborníky, kteří jim dokážou pomoci. Individuální konzultace budou k dispozici bez předchozího objednání, nebude třeba ani doporučení neurologa, bez kterého se lidé do centra běžně nedostanou. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help.
Letos otevřelo své dveře již šest specializových center v Praze, Teplicích, Olomouci a Ostravě. Do podzimní vlny se jako další zapojí 26. října Nemocnice Strakonice na adrese Radomyšlská 336. Detaily k akci na www.omigrene.cz.
Součástí Dnů otevřených center je i možnost individuální konzultace. Jak mohou odborníci ze specializovaných center pomoci lidem s migrénou, vysvětluje neuroložka Lucie Pokorná: „Během akce Den otevřeného centra se mohou lidé přijít poradit k nám do Nemocnice Strakonice bez žádanky a předchozího objednání. Dozvědí se více o specializované péči a nových možnostech léčby, která už dnes pomáhá i hůře léčitelným pacientům. Na tomto přátelském setkání se seznámí také s pacientskou organizací a kariérovou poradkyní.“
Přínos akce potvrzuje i účastnice loňského ročníku Marie: „Na akci bylo s návštěvníky skvěle zacházeno. Vše bylo perfektně vysvětleno a lidé mohli využít také konzultaci se specialistou. Měli tak možnost probrat své obtíže s lékařem v soukromí a zeptat se na cokoliv, co je v souvislosti s migrénou zajímá.“
Den otevřeného centra proběhne ve čtvrtek 26. října v Nemocnici Strakonice (Radomyšlská 336, Strakonice). Akce odstartuje v 15:00 představením lékařů, kteří vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru a jaká léčba je nyní dostupná. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-help a tipy kariérové poradkyně, jak na migrénu v práci. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Detailní program najdete na www.omigrene.cz.
Možnost popovídat si s lidmi, které trápí stejné obtíže, ocenila při loňském ročníku akce i Marie: „Konečný kruh sdílení byl opravdu velmi přínosný. Nejen to, jak lidem pomáhá otevřít se a sdílet jejich problémy s ostatními, ale také moment, kdy zjistíte, že v tom nejste sami. Přesně v tu chvíli se vám hned uleví. Lidé se tam navíc dozvědí další informace o migréně a můžou si navzájem poradit.
V České republice je pacientům k dispozici rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí odbornou pomoc a nejmodernější terapii. „Dnes už v téměř čtyřiceti centrech po celé České republice máme k dispozici nejmodernější léčbu. Ta pomáhá zejména lidem, kteří mají komplikovanější migrénu nebo jim dříve nic nezabíralo,“ vysvětluje neuroložka Pokorná. Více informací o akci na www.omigrene.cz. Přijďte na Dny otevřených center pro léčbu migrény a vstupte do světa, kde migréna nevládne.

Migréna
Migréna je závažné neurologické onemocnění, kterým trpí přibližně každý desátý. Dokáže sebrat až jeden pracovní měsíc ročně. Pulzující bolest hlavy doprovází série dalších příznaků, které mohou pacienta zcela paralyzovat a vyřadit z běžného života. Nejčastěji se jedná o nevolnost, citlivost na světlo a zvuky, komplexní únavu a zvracení.Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim nejvhodnější léčbu. K dispozici je dnes již cílená akutní i preventivní léčba.

Pacientů, kteří chtějí podstoupit operaci v režimu jednodenní péče, přibývá. Novinku, kdy pacient ráno nastoupí do nemocnice na operaci a do 24 hodin ji pouští, zavedla strakonická nemocnice letos na jaře. Využívá se především u pacientů při plánovaných operacích křečových žil, kýly, hemoroidů nebo slepého střeva.
O tom, zda může být zákrok proveden v režimu jednodenní péče, rozhoduje lékař nemocnice, ve které má být pacient operován. „Rozhodující je náročnost plánovaného zákroku a samozřejmě celkový zdravotní stav pacienta. V režimu jednodenní péče jsou operováni mladí pacienti, kteří netrpí chronickým onemocněním. U nich je jen velmi nízké riziko pooperačních komplikace a mohou se brzy po operaci, v rámci hodin, odejít zotavovat do domácího prostředí,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení MUDr. Radek Chalupa.
Jednou z pacientek, která zákrok v režimu jednodenní chirurgie ve Strakonicích absolvovala, je Michaela Drabešová. Na doporučení svého praktického lékaře se objednala na operaci kýly. Ráno v den plánovaného zákroku přišla do nemocnice s hotovým předoperačním vyšetřením a během dopoledne podstoupila operaci. „Přišla jsem nalačno. Před polednem jsem šla na sál a okolo druhé hodiny už jsem byla zpět na pokoji. Přes noc jsem se vyspala, ráno si pochutnala na kafíčku s loupákem a za chvilku jedu domů za rodinou,“ těší se vitální čtyřicátnice, kterou nyní čeká zhruba dvoutýdenní rekonvalescence. „Prý můžu i na své oblíbené procházky se psem. Zatím to nebudou obvyklé dlouhé túry. Cítím, že potřebuju ještě odpočívat, ale doma je doma,“ uzavřela paní Michaela.
Pozitivní vliv domácího prostředí na zotavení pacientů potvrzují také lékaři. Jde především o psychickou pohodu. Díky neustálému rozvoji medicíny a stále šetrnějším operačním postupům není mnohdy nutné, aby pacient trávil po operaci v nemocnici několik dnů. „Moderní operační postupy jsou k organismu pacienta šetrné. Zkracuje se doba nutné anestezie, operační rány u řady zákroků jsou minimální. Pokud je tedy pacient v dobré kondici a jeho pooperační stav je bez komplikací, nic nebrání tomu, aby doléčení probíhalo v jeho domácím prostředí,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Možnost takzvané jednodenní chirurgie zavedly od letošního roku zdravotní pojišťovny. V Nemocnici Strakonice, a.s. je zatím poskytována chirurgickým pacientům. Do budoucna chce nemocnice tuto službu zavést i u některých gynekologických zákroků. Doba pobytu v nemocnici se obecně zkracuje. Ještě v roce 2000 strávil pacient ve strakonické nemocnici průměrně 8 dnů. V současnosti je to necelých 5 dnů. Možnost jednodenní péče u vybraných zákroků je dalším krokem ke zvyšování komfortu pro pacienty.

Ve čtvrtek 12. října se koná již VI. česko-americké neurologicko-internistické sympozium pořádané Nemocnicí Strakonice, a.s. a OS ČLK Strakonice.

Zajímavé přednášky na aktuální odborná témata budou přenášet specialisti z Lahey Clinic v Bostonu a z Česka.

Pozvánka

Informace a stránky pro registraci naleznete zde

Registrovat se můžete i na tomto jednoduchém formuláři

 

Od soboty 9. září 2023 se režim návštěv na Oddělení následné péče v Nemocnici Strakonice vrací k normálu. Návštěvy byly omezeny od 1. září z důvodu zvýšeného výskytu virových onemocnění. Oddělení umožňuje návštěvy u pacientů denně od 14 do 17 hodin. Mimo návštěvní hodiny může v odůvodněných případech povolit návštěvu primář oddělení, případně jeho zástupce.

Nadále doporučujeme:
- osobám s příznaky respiračního onemocnění, aby svou návštěvu odložili, případně použili ochranné pomůcky - respirátor,
- provedení dezinfekce rukou na vstupu na oddělení.

 

Gastroenterologické centrum Nemocnice Strakonice, a.s., se zařadilo mezi špičková pracoviště v celé České republice. Od Ministerstva zdravotnictví získalo statut Centra digestivní endoskopie. Toto prestižní postavení v síti odborných zdravotnických zařízení bylo nemocnici uděleno na základě počtu a spektra jak základních, tak vysoce specializovaných výkonů v oboru gastroenterologie. „Ročně provádí naše pracoviště okolo 2400 gastroskopií a 2000 koloskopií. Dále okolo 550 endosonografických vyšetření – tedy vyšetření ultrazvukovou sondou zavedenou do jícnu, žaludku a dvanáctníku, nebo do konečníku a začátku esovité kličky. Na kontě máme každý rok okolo 600 ERCP, kterými se zjišťuje a léčí nemoci žlučových cest a slinivky břišní. Provedeme také okolo
50 cholangioskopií, které slouží k diagnostice nemocí a léčbě žlučových cest. Zároveň u nás ročně podstoupí okolo
25 pacientů kapslovou enteroskopii,“ vypočítává vyšetření primář Interního oddělení MUDr. Ivo Horný.
Strakonická nemocnice má k dispozici kompletní přístrojové vybavení k poskytování zdravotní péče v oblasti gastroenterologie včetně nejvýkonnějšího laseru k rozbíjení objemných kamenů ve žlučových cestách nebo ve vývodech slinivky břišní. Každý pracovní den poskytuje pacientům péči na 4 paralelně pracujících sálech.„Kromě přístrojového vybavení a počtu i spektra prováděných výkonů, museli lékaři splnit požadavky personální. Bez erudovaných sestřiček a lékařů by strakonickou gastroenterologii Ministerstvo zdravotnictví mezi špičková pracoviště v České republice nezařadilo,“ upřesnil ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Na provozu a zajištění kvality prováděných gastroenterologických výkonů se podílí pod vedením primáře Horného dalších
9 lékařů a lékařek, 7 zdravotních sester. 2 sanitářky a 1 administrativní pracovnice.
Zařazením gastroenterologie do tzv. centrové péče získala strakonické nemocnice už třetí vysoce odborné a specializované pracoviště. Centrovou péči poskytuje totiž i v oblasti očního lékařství v Centru péče o zrak (léčba zadního segmentu oka u „Věkem podmíněné makulární degenerace“) a na Neurologickém oddělení provozuje „Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy“. V principu u tohoto druhu zdravotní péče jde o soustředění poskytování špičkových výkonů pacientům se závažnými a méně častými nemocemi do specializovaných pracovišť. Toto uspořádání umožňuje lepší uplatnění medicínské erudice, využití přístrojové techniky a kvalitnější farmakoterapii.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr financí Zbyněk Stanjura navštívili ve středu 7. června Nemocnici Strakonice, a.s. V doprovodu ředitele nemocnice Tomáše Fialy si prohlédli radiodiagnostické oddělení včetně pracoviště magnetické rezonance a gastroenterologické centrum. Následně se ministři setkali se zaměstnanci nemocnice.
Ministr zdravotnictví ocenil rozvoj nejen strakonické, ale všech jihočeských nemocnic. Podle něj mají nemocnice v systému jasně danou roli tak, aby si vzájemně nekonkurovaly, poskytovaly pacientům široké spektrum péče a v úzce specializované péči se doplňovaly a byly nadregionální.
Ředitel Fiala seznámi ministry s investicemi, které nemocnice provedla v uplynulých letech, ale také s plány do budoucna. Jedním z nich jsou plány na vybudování urgentního příjmu, který by propojil pavilon operačních oborů a pavilon interních oborů. Předmětem diskuse byla také úhrada zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

 

V září loňského roku otevřela Nemocnice Strakonice, a.s. novou zubní ordinaci. Od té doby v ní svou novou zubní lékařku našlo přes 2000 pacientů. V tuto chvíli je kapacita ordinace naplněná. Až do odvolání nebudou vypisovány žádné další termíny pro nové on-line registrace. Děkujeme za pochopení. Chápeme, že situace s dostupnou péčí zubařů je složitá, a proto v případě, že nemáte svého stomatologa a stále ho hledáte, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, která by Vám měla s hledáním lékaře pomoci. https://www.jenzeny.cz/.../nemuzete-najit-zubare-nebo..Jak na to, najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. https://www.mzcr.cz/jak-najit-lekare/

 

 

 

Strakonická nemocnice pokračuje v tradici Prácheňských ošetřovatelských dnů. Letos pořádá už 17. ročník této konference pro zdravotnické pracovníky. Uskuteční se 25. května v Domě kultury a jeho motto je „Každý konec může být novým začátkem…“.
Přes 250 zdravotníků se může těšit na zajímavé přednášky. Na úvod účastníky potěší Zlatíčka z Mateřské školy Lidická svým básničkovým pytlíčkem. Program konference je sestavený z pohledu zdraví a křehkosti našich životů. Jak se může všední den na jednotlivých pracovištích změnit na den neobyčejný a jak hledat rovnováhu mezi odpočinkem a prací zdravotníků. „V závěru konference přivítáme paní farářku Církve československé husitské Martinu Viktorii Kopeckou, která pomůže najít rovinu těla a duše v procesu uzdravování. Na konferenci se sjíždějí sestry nejen ze strakonické nemocnice, ale i z dalších nemocnic Jihočeského kraje a sociálních domovů,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Strakonice Mgr. Edita Klavíková, MBA, která konferenci připravuje.
Konferenci pravidelně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. v květnu, a to k Mezinárodnímu dni sester. Ten připadá na 12. května a je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství Florence Nightingale. Chceme tak poděkovat za práci a odhodlání, které svému povolání zdravotníci věnují. Konference obohacuje účastníky o nové vědomosti a poznatky z jejich oboru. Je ale také společenským setkáním, na kterém se potkávají přátelé.

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Nadace Křižovatka předala 16. května 8 monitorů dechu v celkové hodnotě 20.000,- Kč do strakonické nemocnice. Předávání se zúčastnili primář Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Václav Vlášek a ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Velmi děkujeme společnosti NAFO, která dar pro nemocnici financovala.

„Naší hlavní činností je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy.“ popsala regionální manažerka pro Čechy Miloslava Stibůrková.

Ve strakonické porodnici jsou monitory dechu standardně vybavené všechny postýlky. „Maminky si mohou zařízení zapůjčit také domů. Přístroj sleduje dech miminka a slouží jako prevence náhlého úmrtí novorozence. Maminkám dodává potřebný klid, že je jejich dítě v bezpečí,“ uvedl k daru ředitel nemocnice Tomáš Fiala, který si váží dlouhodobé spolupráce s Nadací Křižovatka a také přízně společnosti NAFO, díky které mohla nadace monitory pro strakonickou porodnici zakoupit.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic 11.200 monitory dechu v celkové hodnotě bez mála 40 milionů Kč.

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům výpůjčku monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096/0600 (MONETA Money Bank)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top