Ve strakonické nemocnici proběhlo včera 31.10.2018 pravidelné hasičské cvičení, které prověřilo plánované postupy složek IZS při případném požáru.

Předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA vzpomíná ve svém článku pro denní tisk na okolnosti založení dětské polikliniky ve Strakonicích.

Na snímcích bývalí i současní zaměstnanci – dětské lékařky a dětské setry ze strakonické polikliniky. Obdivuhodná byla i přítomnost 93-leté pediatričky MUDr. Blanky Šmídové!

Dne 29. 10. 2018 byl slavnostně otevřen Domácí hospic sv. Markéty, péče pro pacienty bude zahájena od 1. listopadu. Své administrativní sídlo má hospic v budově lékárny strakonické nemocnice.

Dnes, ve čtvrtek 25. října, byla krátce před druhou hodinou odpolední slavnostně zasazena lípa svobody v areálu strakonické nemocnice, a to za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské. Lípa bude růst před pavilonem interních oborů. Místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer uvedl, že i v tomto umístění je další symbolika, protože někdejší primář interny Karel Hradecký byl za svou odbojovou činnost popraven před 75 lety.

Ivana Stráská označila tento okamžik za velmi slavnostní. „Základem společenství je historická paměť. Strakonická nemocnice má paměť – nezapomíná na ty, kteří jí přinesli svou inteligenci, svůj um. Osudové osmičky svou roli hrají, ať chceme nebo ne. Ať už vítězně nebo naopak. A proč lípa? Je symbolem dlouhověkosti, i proto ji staří Slované uctívali. Přeji jí, aby žila tisíciletí, a to samé přeji i strakonické nemocnici a našemu státu," řekla.

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala vzpomněl, že toto zařízení tady fungovalo už 27 let předtím, než vznikl samostatný stát v roce 1918. Ředitelka muzea Ivana Říhová shrnula dění nejen za posledních sto let a také poznamenala, že první lípa svobody byla ve Strakonicích vysazena 11. května roku 1919 v Rennerových sadech u glorietu. Této slavnosti přihlížely tehdy davy lidí, vyhrávala Legionářská kapela a muži na koních vezli vůz se znakem českého státu.

Nejen lípa bude připomínat sté výročí vzniku republiky. Současně bude do speciální urny vložena schránka se vzkazy pracovních kolektivů nemocnice, s obrázky dětí z dětského centra a výroční zprávou roku 2017. Při velmi důstojném ceremoniálu za účasti mnoha významných hostů zazněla v podání dětí ze ZŠ Povážská a hudební školy Yamaha nejoblíbenější písnička prezidenta Masaryka Ach synku, synku a v podání strakonických trubačů pak státní hymna. Více najdete ve středečním v Týdeníku Strakonicko.

 

Slavnostní zasazení pamětní lípy ke 100 letům Československa se uskutečnilo ve čtvrtek 25. října v areálu strakonické nemocnice za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské.

„Strakonická nemocnice byla založena již v roce 1892. Strakonická medicína byla pověstná, často nadokresní,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Ke kořenům zasazené lípy, do speciálně vyrobené schránky byly vloženy vzkazy, fotografie, obrázky dětí z DC, upomínkové předměty i společná fotografie z tohoto setkání.

 

Zástupci 25. protiletadlového raketového pluku a Armádního sportovního klubu Strakonice předali v pondělí 1. října v onkologické ambulanci strakonické nemocnice výtěžek charitativního běhu nazvaného Sportem proti rakovině.
Ten se uskutečnil ve Strakonicích ve čtvrtek 20. září a podařilo se během něj vybrat celkem 10 800 korun. „Zmíněné peníze použije strakonická nemocnice na prevenci a léčbu onemocnění rakovinou,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Charitativní sportovní akci podpořilo přesně 2506 účastníků, převážně dětí a studentů ze strakonických škol. Běžecký tým ovšem postavili i strakoničtí vojáci nebo zaměstnanci strakonického Muzea středního Pootaví.

Zdroj: Strakonický deník

Dne 4.10.2018 proběhl 5. ročník kongresu Budějovice Kazuistické, který spolupořádaly Nemocnice České Budějovice a.s., Zdravotně sociální fakulta JU a ZZS JČK. Kongres byl stran aktivní účasti určen pro mladé lékaře a další odborníky (pracovníky laboratoří, fyzioterapeuty a další). Lékařská část byla rozdělena do dvou paralelních sekcí - interní a chirurgické. Samostatnou sekci měly i zdravotní sestry a další nelékařské profese. 

V lékařské sekci se zúčastnili i lékaři strakonické nemocnice: MUDr. Lucie Pelíšková (neurologické oddělení), MUDr. Josef Hajzler (interní oddělení), MUDr. Martin Kuncl (chirurgické odd.) a MUDr. Jana Svobodová (dětské odd.). 

Vědecký výbor udělil jednu z pěti prvních cen lékařce strakonické neurologie MUDr. Lucii Pelíškové za prezentaci "Brnění pohledem neurologa". Gratulujeme.


V sobotu 6. října 2018 se v Nemocnici Strakonice uskutečnil čtvrtý ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička roku 2018. V kategorii vyšších odborných škol a vysokých škol zvítězil tým Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, v kategorii středních škol tým Střední zdravotnické školy Tábor, která se zároveň stala absolutním vítězem.
„Vítězům gratulujeme! Soutěžící celkově odvedli skvělé výkony a já doufám, že se jim v naší nemocnici líbilo,“ říká předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Myšlenkou akce je představit studentkám a studentům oboru praktická sestra, porodní asistentka a všeobecná sestra lůžkové zdravotnické zařízení a v něm modelaci skutečných situací, prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti. „Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů je navazující galavečer s vyhlášením výsledků, předáním odměn a doprovodným zábavným programem,“ dodává Ing. Michal Čarvaš, MBA, zakladatel projektu Jihočeská sestřička a člen představenstva Jihočeských nemocnic, a.s.
Smyslem Jihočeské sestřičky je prezentace nemocnic Jihočeského kraje jako případného zaměstnavatele stávajících i budoucích absolventů. „Nápad na realizaci této akce vychází ze soutěže Medik roku, kterou v roce 2015 vymysleli a zrealizovali zaměstnanci a vedení prachatické nemocnice,“ říká Ing. Michal Čarvaš, MBA. „Jelikož se akce studentům medicíny líbila a byl na ni velký pozitivní ohlas, rozhodli jsme se udělat i něco podobného pro střední zdravotnický personál. Chtěli jsme pozvat studentky a studenty oboru praktická sestra, porodní asistentka, záchranář a všeobecná sestra do našich nemocnic, nachystat pro ně zajímavý soutěžně odborný program i společenský večer. Vnímáme tuto profesi za velmi důležitou a záslužnou, proto jsme ji touto soutěží chtěli více zviditelnit a poděkovat těm, kteří se pro ni rozhodli.“
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – první je zastoupena studenty čtvrtých ročníků středních zdravotních škol oboru praktická sestra, druhá studenty 3. ročníku VOŠ a VŠ oboru všeobecná sestra a porodní asistentka. „Je to z toho důvodu, aby byla soutěž vůči středoškolákům spravedlivá,“ vysvětluje Mgr. Edita Klavíková, MBA, hlavní sestra strakonické nemocnice, která měla organizaci Jihočeské sestřičky 2018 na starosti.
Záštitu nad čtvrtým ročníkem soutěže převzala hejtmanka Jihočeské kraje Mgr. Ivana Stráská a ministr zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Předseda představenstva MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA přivítal poslankyni Evropského parlamentu ing. Kateřinu Konečnou v rámci jejího poslaneckého dne v areálu strakonické nemocnice.

V tisku vyšel rozhovor s primářem rehabilitačního oddělení naší nemocnice MUDr. Zbyňkem Hrdličkou.

Dne 30. srpna se uskutečnila blatenská zastávka oblíbené akce Seniorské hrátky. V tamním Divadelním sále sokolovny se návštěvníci starší pětapadesáti let dozvěděli nejrůznější důležité zdravotní informace, mimo jiné si nechali změřit tlak, cholesterol a užili si vystoupení známých osobností. Na místě byli i zástupci Nemocnice Strakonice.
Ředitel nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA zároveň převzal šek na 50 tisíc korun od Technických služeb Blatná, které zastupovala starostka města Kateřina Malečková.
„Dar využijeme na zkvalitnění prostor v poliklinice Blatná, kde naše nemocnice provozuje celkem šest ordinací,“ informuje MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Seniorské hrátky, konající se pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, jsou putovní akcí, jež postupně zavítává do několika jihočeských měst. Vstupné je zdarma.

Už v květnu bylo do některých ambulancí ve strakonické nemocnici spuštěno webové objednávání pacientů.
Jde o centrum péče o zrak předpis brýlí a dětskou ambulanci, neurologii sono krčních tepen či poradnu pro odvykání kouření. U této novinky ale byl především primář oddělení péče o zrak Pavel Kristen. „Hlavním důvodem bylo co nejvíce ulehčit pacientům možnost objednání bez telefonování nebo cestování do nemocnice,“ uvedl primář Pavel Kristen.

Zástupce primáře neurologie Michal Pelíšek k tomu řekl: „Sytém byl zatím v testovacím režimu, ale pacienti už s objednávají. Předpokládáme, že se tento počet bude navyšovat.“

Elektronické objednávání probíhá na webu nemocnice (www.nemst.cz) přes odkaz online objednávaní na hlavní stránce. Zde si pacient zvolí ze seznamu pracovišť ambulanci.

Zdroj: Strakonický deník

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top