Pokud je dostatek očkovací látky, projde strakonickým očkovacím centrem až 1000 lidí za den. O hladký chod centra se starají jak sestry a lékaři, tak dobrovolníci, kteří jsou pro příchozí klienty laskavými průvodci. Útroby strakonického očkovacího centra ukrývají dokonce i místnost pro záchranáře. Sousedí s čekárnou. V ordinaci záchranářů má při každém provozu OČKA službu člen Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. „Jsou tam pro případ náhle vzniklé poruchy zdraví kohokoli z přítomných. Naši záchranáři jsou na velmi akutní stavy trénovaní, takže jsou takovou pojistkou. Zatím jsme však žádné vážnější zdravotní potíže neřešili, a to ani v souvislosti s očkováním,“ vysvětluje vedoucí lékařka strakonické Zdravotnické záchranné služby Zuzana Hornychová.
Na směnách v OČKU se záchranáři střídají nepravidelně, ale vždy tam někdo z nich je. „Do služby do OČKA chodíme dobrovolně, nad rámec svých služeb,“ uvedla usměvavá komunikativní záchranářka, která ale nechtěla prozradit své jméno.
Záchranáři mají v OČKU plně vybavenou místnost, se vším, co by mohli potřebovat, včetně defibrilátoru, léků a dalšího vybavení. „Zatím jsem ho nepotřebovala. Ošetřovala jsem pár lidí, kterým se udělalo nevolno. Většinou ale jejich problémy pramenily z psychického rozrušení, případně se jim udělalo nevolno, když bylo venku horko. Nezažila jsem tu, že by zdravotní obtíže přímo souvisely s očkováním,“ dodala záchranářka. V případě, že by někdo opravdu zkolaboval, začnou záchranáři s jeho ošetřováním a zároveň zavolají vůz zdravotnické záchranné služby. Ta by vyjížděla ze svého stanoviště v areálu nemocnice.
Službu konající záchranář několikrát za hodinu projde očkovací centrum, aby se přesvědčil, zda někdo nepotřebuje jeho pomoc. Oranžový oblek záchranáře často upoutá pozornost klientů. „Někdy mě lidé zastaví a dávají mi vyplněné souhlasy s očkováním. Tak jim samozřejmě poradím,“ uzavřela zdravotnice, kterou po službě v OČKU čekala noční směna na záchranné službě.

Na hladkém chodu strakonického očkovacího centra má svůj nemalý podíl také nemocniční lékárna. Její zaměstnance v OČKU téměř nepostřehnete, přesto ale dělají velmi důležitou práci. Lékárna provádí kompletně činnost spojenou se zajištěním vakcín v požadované kvalitě – od objednávání, transportu, příjmu, uchovávání za předepsaných podmínek, po vydávání do OČKA nebo praktickým lékařům.
V OČKU pak zaměstnanci lékárny upravují vakcínu firmy Pfizer/Biontech, která je potřeba před aplikací pacientům naředit na požadovaný objem. Do lahvičky s očkovací látkou se přidává 1,8 ml fyziologického roztoku. „Lahvičkou poté musíme několikrát jemně otočit, aby se očkovací látka v roztoku rovnoměrně rozptýlila. Netřepat, jen opatrně promíchat,“ vysvětluje vedoucí lékárny PharmDr. Ladislava Hoštičková. Takto připravenou lahvičku s vakcínou už si odnáší sestřička do očkovacího boxu, kde z ní do stříkaček natáhne očkovací dávky pro 6 lidí. Naředěná vakcína se musí do šesti hodin použít, tedy naočkovat.
Příprava vakcíny Pfizer/Biontech k očkování ale začíná už několik hodin před jejím očkováním zájemcům. Tehdy se musí vyndat ze speciálního mrazícího boxu, kde je uchovávána při teplotě -70 stupňů. Rozmrazit se nechá v chladničce při teplotě 2 až 8 stupňů. Po rozmražení se musí do pěti dnů použít. „Když je na očkování přihlášeno tisíc lidi, jdeme ten den do OČKA třikrát, abychom vakcíny postupně naředili a připravili,“ vysvětluje Hoštičková.
Ve strakonickém OČKU se nejčastěji používá vakcína od firem Pfizer/Biontech a také vakcína od firmy Moderna. Uchování Moderny je méně náročné. Skladuje se při teplotách -15 až -25 stupňů. Po rozmrazení v lednici vydrží 30 dní a v lahvičce je 10 dávek. Obě jsou stejný druh tzv. mRNA vakcíny s podobnou účinností a bezpečností.

Režim návštěv v Nemocnici Strakonice, a.s. od pondělí 17.5.2021
Návštěvu hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Strakonice, a.s. lze s ohledem na koronavirovou epidemii připustit pouze za splnění níže uvedených podmínek.

Osoba navštěvující pacienta:
1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění)
2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); výjimku mají děti - děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa);
3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a na jednotlivé pokoje);
4. předloží některý z níže uvedených dokladů
a) záznam o negativním výsledku RT-PCR 2 nebo POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin (vyšetření lze např. absolvovat v Odběrovém centru Nemocnice Strakonice, a.s. (www.nemst.cz), nebo
b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
c) doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS CoV-neuplynulo více než 90 dní.

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji pouze návštěva u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 15 minut. Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.

Dalšími dobrovolníky, kteří se zapojili do chodu strakonického očkovacího centra, jsou zaměstnanci Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení města (STARZ) a Městského úřadu Strakonice. Vedení obou institucí zaměstnance o možnosti pomoci v OČKU informovalo ještě před jeho otevřením. Společně se studenty Gymnázia byli prvními dobrovolníky, díky kterým mohlo OČKO začít fungovat.
„Chtěly jsme být užitečné. V práci jsme neměly co dělat. Bazén byl zavřený. Pomoc v OČKU byla vítaná změna. Jdeme sem rády,“ shodly se Michaela Boučková s kolegyní. Zaměstnancům městského úřadu v souvislosti s covidem práce neubyla. Úřední hodiny zůstaly stále stejné, pracovní doba také. Přesto se někteří rozhodli jít do OČKA pomáhat. Jednou z nich je také vedoucí správního oddělení městského úřadu Milada Švihálková, která má podle svých slov ráda, když práce odsýpá. „Nejraději jsem na konci v čekárně, kde se vydávají pozvánky na druhou dávku očkování a očkovací certifikáty. Je tam frmol, ale jsme s kolegyněmi dobře sehrané. Naučily jsme se razítkovat obouruč,“ dodává se smíchem komunikativní úřednice, které na práci v OČKU vyhovuje kontakt s lidmi. „Domluvím se i s těmi, kteří nejsou zrovna dobře naladění. Třeba se jim nechce po očkování alespoň 15 minut čekat.“
S postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření se i plavecký areál připravuje na letní sezónu. O dobrovolníky z plavečáku se prý ale bát nemusíme. „Budeme sem chodit dál. Když budu mít ranní, tak přijdu odpoledne a naopak,“ ujišťuje usměvavá dobrovolnice, která si první službu v očkovacím centru odbyla 11. února a od té doby každý týden alespoň jednou.

Nadace Křižovatka 5. května předala 8 monitorů dechu v celkové hodnotě 16.000 Kč na Gynekologicko - porodnické oddělení strakonické nemocnice. Dar z rukou regionální manažerky pro Čechy, Miloslavy Stibůrkové převzal primář MUDr. Václav Vlášek. Nemocnice i my velmi děkujeme společnostem LAMIVEX, Swietelsky a NAFO.

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství či setkání se SIDS. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR“, popsala Miloslava Stibůrková.

O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.
Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 9.500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 36 milionů Kč.


O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.


Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

K dobrovolnické pomoci v očkovacím centrum vyzvalo své studenty už v únoru vedení Gymnázia Strakonice. Přihlásilo se jich osmnáct. Více než polovina z nich od začátku provozu v OČKU pomáhá velmi intenzivně. Někteří do konce dubna odsloužili 80 hodin. 

Dobrovolníci pomáhají v OČKU na třech místech – na vstupu při vyplňování informovaného souhlasu s očkováním, při registraci očkovaného a v čekárně při vydávání pozvánky na přeočkování nebo certifikátu o dokončeném očkování. „Chtěla jsem mezi lidi. Nebavilo mě sedět doma u počítače, absolvovat distanční výuku, napsat úkoly a dál nic,“ vysvětluje své důvody pro práci v OČKU studentka třetího ročníku Viktorie Bláhová. „Brala jsem to jako příležitost naučit se něco nového, dostat se mezi lidi,“ dodává další gymnazistka Linda Zralá. 

Obě si pochvalují i spolupráci s ostatními dobrovolníky. „Jsou tu lidé různých profesí, různě staří, všichni jsou skvělí. Pomáháme si. Někteří do toho šli třeba i na úkor svého pohodlí,“ říká Viktorie Bláhová a Linda Zralá dodává, že ji práce v OČKU baví čím dál tím víc. „Měla jsem asi 11 nebo 12 služeb. Přesně si to nepamatuju, ale vždycky se sem těším.“ 

„Před Velikonocemi nám jedna paní přinesla ozdobená vajíčka,“ poukazuje Linda Zralá na fakt, že i většina klientů chodí do centra dobře naladěná a na očkování se těší. Někdy jsou klienti trochu netrpěliví, někteří nechtějí po očkování 15 - 20 minut čekat. „Všechno se ale většinou dá domluvit a vyřešit,“ uzavírá dobrovolnice Viktorie Bláhová. 

Skvělá organizace, milý personál, vše jde jak na drátkách, za chvilku jsme byli naočkovaní a šli domů – to jsou jen některé superlativy, která slýcháme od klientů strakonického očkovacího centra. Samozřejmě nás to moc těší. Aby OČKO šlapalo tak, jak šlape, je za tím dobrá organizace práce nejen zdravotníků, ale i dobrovolníků.
O to, který lékař bude mít daný den a čas službu, se stará MUDr. Michal Pelíšek. Rozpis služeb sestřiček, které v centru očkují, má na starosti hlavní sestra Mgr. Edita Klavíková. Velký podíl na hladkém chodu OČKA mají dobrovolníci. Ti jsou především z řad studentů Gymnázia Strakonice, zaměstnanců Městského úřadu Strakonice, Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení města, od strakonické Městské policie a Policie ČR. Postupně se připojili také zaměstnanci Městského kulturního střediska. Šmidingerovy knihovny, Muzea středního Pootaví a několik dobrovolníků jednotlivců. „Od začátku fungování Očkovacího centra, tedy od 11. února, se v něm střídá 82 dobrovolníků. Někteří odsloužili jednu službu, která trvala 4,5 hodiny, ale jsou tu i rekordmani se skoro 80 hodinami dobrovolné práce v OČKU," upřesnil pedagog strakonického gymnázia Mgr. Milan Janda, který pro strakonické OČKO, také jako dobrovolník, zajišťuje koordinaci služeb dobrovolníků.
Služby se sestavují vždy týden dopředu. Na zajištění hladkého chodu Očkovacího centra je potřeba, aby v něm najednou bylo 8-10 dobrovolníků. Pokud je naplánovaný 12tihodinový provoz OČKA, střídají se služby po 6 hodinách. To znamená, že na ten den je potřeba zajistit minimálně 16 dobrovolníků. Koordinátor Milan Janda si pochvaluje, že dobrovolníci přistupují k práci v centru zodpovědně. „Nestalo se, že by někdo slíbil, že přijde do služby a nedorazil. Musel jsem samozřejmě řešit nějaké výpadky ze zdravotních nebo osobních důvodů, ale to bylo párkrát a vždy mi dali vědět několik dnů předem.“
Dobrovolníci jsou různě staří, z různých profesí, ale jedno mají podle Jandy společné – velkou chuť a ochotu pomoci dobré věci. „Slušnosti a pozitivního chování našich dobrovolníků si moc vážím. Je příjemné s takovými lidmi spolupracovat,“ říká Milan Janda, kterého mrzí, že vakcín není tolik, aby OČKO bylo využité na maximum. „V tuto chvíli máme sice dobrovolníků relativně dost, ale je pravděpodobné, že postupným rozvolňováním se někteří budou vracet naplno do svých zaměstnání, ke studiu a nebudou mít možnost pomáhat v takovém rozsahu jako doposud. Proto mezi sebe rádi přivítáme další zájemce – dobrovolníky,“ uzavřel Janda.

Registrace na očkování už funguje i pro osoby od 60 let. Strakonické očkovací centrum bude v příštím týdnu v provozu 4 dny – od úterý do pátku. Během těchto dnů naočkujeme všechny osoby ve věku 65+, které jsou nyní zapsané v registru očkování a většinu aktuálně zaregistrovaných ve věku 60+. V případě, že obdržíte PIN2, s rezervací neotálejte. Děkujeme, že do očkovacího centra chodíte na čas, na který jste objednaní. Dřívějším příchodem své očkování neurychlíte. Jen se vytvoří krátkodobý přetlak a budete čekat. Nemusíte se bát, pokud jste zaregistrovaní a máte rezervovaný termín, vakcínu pro Vás máme.  Těšíme se na Vás a přejeme Vám pevné zdraví.

Při pohybu v areálu Nemocnice Strakonice si nelze nevšimnout stavebních prací. Ty jsou posledních několik týdnů velmi intenzivní a týkají se trafostanice. Stavební úpravy jsou nutné kvůli investiční akci s názvem „Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu“. Co to znamená? Že současný záložní zdroj už kapacitně nevyhovuje energetickým potřebám nemocnice v případě výpadku dodávek elektrické energie. Nový záložní zdroj tento týden dorazil. I když se jedná o náklad vážící téměř 9 tun, o rozměrech 6 x 1,5 x 2 metry, jeho vykládka byla prací téměř hodinářskou, jak je vidět na přiložených fotografiích. Jedná se o dieselagregát GP 900, který je třikrát výkonnější než původního motorgenerátor. I ten si ale nemocnice ponechá jako záložní. Stavební práce a připojování nového agregátu skončí do konce června.

Ve strakonickém očkovacím centru byla v pondělí 12. dubna naočkována 17 000. dávka vakcíny proti nemoci covid-19. Alespoň jednou dávkou vakcíny byla naočkovaná 10 000. pacientka, kterou se stala 73letá Blažena Procházková. K vakcinaci jí pogratuloval hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Vakcínu v pondělí dostalo 1000 zájemců z řad seniorů a chronicky nemocných pacientů. Pokračovat bude tento týden očkování ještě v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Do konce týdny by měla být naočkována věková kategorie 70+ a většina chronicky nemocných pacientů. Zároveň začíná registrace pacientů ve věku 65+.
Hejtman Kuba poděkoval při té příležitosti strakonickým zdravotníkům i dobrovolníkům za plynulý a bezproblémový chod očkovacího centra a zájemcům o očkování za trpělivost. Jihočeská OČKA jsou schopná naočkovat 50 000 lidí za týden, ale bohužel dávek vakcíny chodilo v posledních týdnech stále málo. „Pokud nám vláda pošle dodávky tak, jak slibuje, tak stále věřím, že na konci června bude proočkováno 70 % jihočeské dospělé populace. Léto už bychom mohli prožít ve světě, který si všichni pamatujeme a máme rádi,“ uvedl při návštěvě strakonického OČKA hejtman Kuba.
Jubilejní 10 000. pacientce, která obdržela alespoň jednu dávku vakcíny, ředitel nemocnice Tomáš Fiala předal květinu a dárkový balíček. „Trefila jste se. Přišla jste pro si pro vakcínu a nesete si domů i dárek od nemocnice. Přeju Vám hlavně pevné zdraví,“ pogratuloval Blaženě Procházkové ředitel Fiala. Překvapená paní Procházková neskrývala radost. „Už jsem měla jeden termín očkování, ale musela jsem to ze zdravotních důvodů zrušit. Jsem ráda, že už to mám za sebou. Budu se teď cítit jistější,“ dodala seniorka.
Ředitel Fiala zároveň ocenil práci hlavní sestry Edity Klavíkové a náměstka pro kvalitu Michala Pelíška, kteří na vybudování OČKA a jeho plynulém chodu mají největší zásluhu. Očkování začalo ve Strakonicích 4. ledna. Očkovací centrum v tělocvičně na Lidické ulici zahájilo provoz 11. února. Do té doby se očkovalo na infekční ambulanci v areálu nemocnice.

Už rok trvá epidemie nemoci covid-19 a stejnou dobu se zdravotníkům dostává podpora od jednotlivců i firem. Někdy přinese šikovná hospodyňka napečené buchty sestřičkám a lékařům na svačinu, jiný daruje kávovar a kávu, další pošle krabici ovoce a obložených baget. Do pomoci se zapojují i firmy. Nedávno například firma LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. zapůjčila nemocnici čističky vzduchu, které fungují na třech covidových stanicích strakonické nemocnice.
Před několika dny dostala Nemocnice Strakonice a.s. dar od Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni. Originálně zabalená paleta minerálních vod, energetických tyčinek a lízátek pro dětské oddělení byla poděkováním zdravotníkům za to, že pečovali také o zaměstnance volyňské Jednoty, kteří nemocí covid-19 onemocněli. „Na prodejnách jsou naši zaměstnanci v kontaktu se spoustou zákazníků a tím vystaveni riziku nákazy. Někteří už covid prodělali a dokonce museli být hospitalizováni. Bez skladníků, prodavačů, pokladních a dalších zaměstnanců Jednoty by prodej potravin vázl. Proto si velmi ceníme práce zdravotníků a Jednota Spotřební družstvo Volyně jim chce tímto darem poděkovat za jejich obětavou práci,“ uvedl předseda představenstva spotřebního družstva Roman Slamka.
Paleta už je v nemocnici rozdělená na jednotlivá oddělení a také do očkovacího centra. Lízátka budou dělat radost dětským pacientům. „Byl to už druhý dar, který nám Jednota poskytla. Děkujeme. Po ročním souboji s covidem, kdy chvilku vítězí zdravotníci, chvilku virus, je každá laskavost milým povzbuzením, vzpruhou a dodáním naděje, že společně to zvládneme,“ poděkoval za dar od Jednoty předseda představenstva a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top