• Primář

  MUDr. Pavel Kristen

 • Vrchní sestra

  Mgr. Jiřina Janochová

 • Telefon

  (0420) 383 314 130

Zdravotní služby centra péče o zrak

Centrum péče o zrak je od ledna 2010 nový název pro bývalé oční oddělení. Poskytuje jak ambulantní péči tak péči pacientům hospitalizovaným v nemocnici. Krom operací šedého zákalu provádíme i další výkony na předním segmentu oka - glaukomu, strabismu, pterygia, plastické operace na víčkách a na spojivce - jak ze zdravotní indikace tak z kosmetických důvodů (za přímou úhradu). Stále se snažíme zkvalitňovat naší péči a zlepšovat diagnostiku očních chorob. V současné době v fungují v centru tyto ambulance: všeobecná ambulance, glaukomová poradna, diabetická poradna, dětská ordinace a nově rozvíjíme diagnostické centrum, které mohlo vzniknout hlavně díky zakoupení nového vyšetřovacího přístroje „OCT“ (optický koherenční tomograf). OCT je přístroj, který dokáže výrazně zpřesnit diagnostiku některých chorob sítnice, přičemž nejčastěji se jedná o takzvanou věkem podmíněnou makulární degeneraci. Dále v centru disponujeme přístrojem HRT II, který významně přispívá k časné diagnostice glaukomu a kontrole účinnosti terapie u glaukomu již léčeného, dále pomáhá při diagnostice městnavé papily, její progrese a ústupu. Vyšetření na těchto přístrojích není hrazeno ze zdravotního pojištění. Dále provádíme ultrazvukové vyšetření oka - A i B scan - k odlišení nitrooční patologie a měření síly nitrooční čočky a fotografie očního pozadí pro sledování, dokumentaci a kontrolu některých očních chorob. Z dalších prováděných vyšetření stojí za zmínku i vyšetření šířky rohovky, která může mít vliv na falešně pozitivní či negativní vliv na hodnotu naměřeného nitroočního tlaku. Naším cílem je poskytovat co nejkomplexnější oftalmologickou péči o pacienty.

Rok 2021 byl pro CPZ významným milníkem. CPZ se stalo aplikačním centrem biologické antiVEGF terapie pro léčbu: věkem podmíněné makulární degenerace, retinální venosní okluze a diabetického makulárního edému. Pro naše pacienty to znamená zefektivnění a zjednodušení léčby těchto onemocnění, protože dosud museli na tuto léčbu dojíždět do ČB. Zároveň bylo zakoupeno nové OCT (optická koherentní tomografie), které dokáže nově provést mimo jiné i OCT angiografii, která významně zpřesnila indikaci a léčbu zmiňované antiVEGF terapie. Významným krokem bylo i zakoupení nového fakoemulzifikačního přístroje Centurion – nutného vybavení k operaci šedého zákalu, který o další krok zlepšuje bezpečnost a výsledky operace šedého zákalu.

 • Operace katarakty

 • Plastické operace

 • OCT

 • Ultrazvuk oka

 • HRT II

 • Dětská ambulance

Z historie našeho oddělení

Oční oddělení Nemocnice Strakonice zahájilo svou činnost v roce 1949 na určených lůžkách chirurgického oddělení a po roce 1951 v budově zrušeného okresního sirotčince v Husově ulici. Primářem oddělení byl MUDr. Eugen Plas (1949-1974), pod jehož vedením se oddělení úspěšně rozvíjelo. Zlom v rozvoji oddělení znamenalo zakoupení mikroskopu v roce 1972. Tím byla otevřena cesta k mikrochirurgickým operacím. Tyto operace jsou pro pacienta podstatně méně rizikové, šetrnější a umožňují rychlou rehabilitaci v pooperačním období. Techniku mikrochirurgie plně rozvinul druhý přednosta očního oddělení MUDr. Otto Kühnel (1974-1989), který jako jeden z prvních očních lékařů začal prakticky všechny zákroky na oku provádět pod mikroskopem. Současně se zlepšila i péče o dětské pacienty vyčleněním samostatné ordinace. Tuto ordinaci vedl zpočátku prim. MUDr. Otto Kühnel, postupem času převzala péči o děti MUDr. Helena Klichová (po roce 1989 pokračuje v péči o děti ve své soukromé praxi). Další významná změna v rozvoji péče o oční pacienty nastala již pod vedením dalšího primáře - MUDr. Jindry Říhové - Vogeltanzové (1989-2013) zavedením nové operační techniky v operaci šedého zákalu, tzv. fakoemulsifikace a implantace nitrooční čočky. Tuto techniku začalo oddělení provádět jako první v Jihočeském kraji v roce 1991. K rozvoji oddělení přispělo dále i přestěhování do areálu nemocnice v roce 1993. Od 1. ledna 2010 po proběhlé rekonstrukci bývalé lůžkové části, dostalo oční oddělení nový název Centrum péče o zrak. Do části prostor lůžkové části se přestěhovaly původní a otevřely některé nové všeobecné i specializované ambulance. V ostatních prostorech zůstala zachována lůžková část s osmi lůžky a prostory operačních sálů. Tato rekonstrukce přispěla k postupujícímu trendu jednodenní ambulantní péče s rozšířením nových diagnostických metod i ke komplexnější péči o oční pacienty. Od 1.1.2013 byla převedena naše péče kompletně do ambulantní sféry a lůžková část byla uzavřena. Akutní oční případy vyžadující hospitalisaci, řešíme buď ve spolupráci s jinými lůžkovými stanicemi naší nemocnice nebo přes krajské oční oddělení v Českých Budějovicích. Od ledna 2014 vystřídal ve funkci paní primářku Říhovou (která stále v Centru péče o zrak pracuje a operuje) MUDr. Pavel Kristen. MUDr. Kristen ve spolupráci s paní primářkou Říhovou zavedl v roce 2009 na pracovišti rozvoj diagnostiky pomocí OCT (optická koherenční tomografie) s následným vybudováním diagnostického centra pro "Věkem podmíněnou makulární degeneraci - VPMD". V roce 2011 v Centru péče o zrak začal provádět Laserovou fotokoagulaci sítnice, která je zlatým standardem u pacientů s diabetickou retinopatií. Jeho vizí je udržet kvalitu a dobré jméno Centra péče o zrak nemocnice Strakonice a.s.

Tým Centra péče o zrak

Seznamte se s vedením týmu lékařů a ošetřovatelského personálu, který se stará o pacienty Centra péče o zrak.

ourteam-1

MUDr. Pavel Kristen

primář

ourteam-3

Mgr. Jiřina Janochová

vrchní sestra

Centrum péče o zrak - kontakty

Objednávky, recepce:

383 31 4130

Primář:

383 31 4296

ocni-prim@nemst.cz

Vrchní sestra:

383 31 4293

ocni-vrchni@nemst.cz

Email:

cpz@nemst.cz

Pohotovostní služba

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

pracovní dny:

15:30 - 17:00

pověřený lékař

víkendy, svátky:

8:00 - 12:00

pověřený lékař

Mimo tyto hodiny se obracejte buď na lokální lékařskou službu první pomoci (v případě naší nemocnice se nachází v přízemí budovy interního pavilonu), nebo na nejbližší zdravotnické pracoviště zajišťující pohotovostní služby v oboru oftalmologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Běžný ambulantní provoz

Telefon pro objednání: 383 31 4130.

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

pracovní dny:

7:00 - 15:00

pověřený lékař

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top