Oddělení vzdělávání

Renata Kovářová

referentka pro vzdělávání

Středisko vědeckých informací: 1. patro budovy hlavní vrátnice nemocnice

tel. č.: 383 314 441, 777 479 767

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace ke stážím a praxím

Rezidenční místa

Aktuálně jsou vyhlášena výběrová řízení pro rezidenční místa.

Vyhlášení výběrového řízení - 2022 (1. kolo)

Potřebné dokumenty - lékaři (zdroj - www stránky Ministerstva zdravotnictví ČR):

Přihláška a osobní dotazník - xlsx dokument

Vyhlášení výběrového řízení - 2022

Potřebné dokumenty - lékaři (zdroj - www stránky Ministerstva zdravotnictví ČR):

Přihláška a osobní dotazník - xlsx dokument

Vzdělávání zaměstnanců

Žádost o povolení účasti zaměstnance na vzdělávací akci

formulář žádosti (žadatel může formulář elektronicky vyplnit a vytisknout, vytištěnou žádost s vyjádřením nadřízeného pracovníka předá na odbor vzdělávání, současně nutno doložit i pozvánku na konkrétní akci, event. program)

 

Specializační vzdělávání na lékařských fakultách ČR

Na stránkách jednotlivých fakult naleznete informace pro postup při zápisu do specializačního vzdělávání a zařazení do zvoleného základního oboru lékařství, možnosti konzultace při výběru akreditovaných pracovišť, přehled konaných povinných teoretických kurzů v základních oborech, poradenské služby během specializačního vzdělávání či nabídku vystavení certifikátu o absolutoriu základního kmene a zajištění atestační zkoušky a vydání diplomu o získání odborné specializace.

 

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

Akreditované programy

Akreditace, na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádět vlastní specializovaný výcvik v oboru:

Gastroenterologie (dle vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen 2019; uděleno: 4/2020, 5 let)

 

Akreditace, kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 získává oprávnění k provádění vzdělávání v základních kmenech specializačního vzdělávání:

Anesteziologický (uděleno: 9/2019, 5 let)

Gynekologicko - porodnický (uděleno: 9/2019, 5 let)

Chirurgický (uděleno: 9/2019, 5 let)

Interní (uděleno: 9/2019, 5 let)

Neurologický (uděleno: 9/2019, 5 let)

Oftalmologický (uděleno: 2/2020, 5 let)

Pediatrický (uděleno: 10/2019, 5 let)

Radiologický (uděleno: 7/2019, 5 let)

 

Akreditace, kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro tyto obory specializačního vzdělávání:

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie

Neurologie

Dětské lékařství

Oftalmologie

Vnitřní lékařství

Lékařská mikrobiologie

Gastroenterologie

Pneumologie a ftizeologie

Nemocniční lékárenství

Veřejné lékárenství

Nefrologie

Anesteziologie a resuscitace

Radiologie a zobrazovací metody

 

Akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek (porodní asistence B 5349)

 

Akreditace pro zajištění odborné praxe (v délce 5 a 6 měsíců) v rámci praktické aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře
Nemocnici Strakonice, a.s. byla Ministerstvem zdravotnictví dne 29. 11. 2019 udělena  akreditace na základě které lze § 13 odst. 1 písm. i) zákona č. 95/2004. provádět konkrétně určený vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 8, srpen 2018 pro zajištění odborné praxe (v délce 5 a 6 měsíců) v rámci praktické aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře

Poděkování od našich pacientů

Go to top