S odvoláním na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se: „S účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hodin zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření“ Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Spolek lékařů Strakonice ruší  přednášku dne 19. 3. 2020 na téma Alkohol: škodlivé užívání a závislost.

Poděkování od našich pacientů

Go to top