• Primář

  MUDr. Alena Dvořáková

 • Zástupce primáře

  MUDr. Radek Cafourek

 • Vrchní sestra

  Iva Zelinková

 • Telefon

  (0420) 383 314 351

Zdravotní služby plicního oddělení

Plicní oddělení (TRN) se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích cest a plic. Jde především o zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersticiální plicní proces, nádorová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění pleury a mediastina.

Na základní interní péči navazují pracoviště funkčního vyšetření dýchacího ústrojí a pracoviště bronchologické. Slouží jako pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení disponuje částí lůžkovou a ambulantní. Lůžková část má kapacitu 25 lůžek, včetně 2 lůžek na pokoji s izolací pro pacienty s TBC. Oddělení disponuje mj. bodypletysmografem s jednotkou na měření difuzní plicní kapacity a videobronchoskopem umožňujícím kvalitní endobronchiální diagnostiku především zaměřenou na diagnózu bronchiálního karcinomu. 

 • Spirometrie

 • Bronchoskopie

 • Kalmetizace

Spirometrie

Funkční vyšetření plic se provádí k posouzení funkce plic při kašli, dušnosti, cyanóze, před hrudními operačními výkony, k posouzení tělesné zdatnosti, z posudkových důvodů, preventivně u rizikových profesí. Vyšetření se provádí v klidu, po zátěži, po podání léků rozšiřujících průdušky. Naměřené hodnoty se porovnávají s hodnotami náležitými. Spirometrie pomáhá lékaři rozlišit mezi restrikčními obstrukčními plicními nemocemi. Vyšetření provádíme každý pracovní den.

Bronchoskopie

Bronchoskopie je endoskopické vyšetření dolních dýchacích cest z diagnostických nebo terapeutických důvodů. Provádí se většinou v lokální, ale možno i v celkové anestézii. Bronchoskopie se používá při krvácení z dýchacích cest, bolestech na hrudníku a chrapotu. Umožňuje ozřejmit prorůstání nádoru a odběr vzorků tkáně na histologické vyšetření. Je to suverénní metoda při vdechnutí cizích těles do dýchacích cest. Vyšetření lze provést každý pracovní den.

Kalmetizace

Kalmetizace je očkování proti tuberkulóze. Tuberkulóza je pandemicky rozšířena a tuberkulózními mykobakteriemi je infikována asi jedna třetina lidstva. Na tbc umírá ročně asi 2,9 milionu osob. V ČR umírá na tbc asi 100 nemocných ročně. Bacilární tbc dýchacího ústrojí, která představuje hlavní zdroj infekce, je zjišťována u více než 1 100 nemocných ročně (11 na 100 000 obyv.) a trend incidence v několika posledních letech na těchto hodnotách stagnuje. Očkujeme dle objednání. 

Populační screening karcinomu plic

Nemocnice Strakonice, a.s. plně zapojila do realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic tím, a to na dvou pracovištích - plicní ambulanci a CT pracovišti.

Program je postaven na několika pilířích:
Pacient: pilotní program je určen pouze pro pacienty ve věku 55 – 74 let, aktivní nebo bývalé kuřáky, kteří vykouřili 20 a více balíčkoroků (1 balíčkorok znamená, že člověk kouřil jeden rok jednu krabičku cigaret denně (nebo 2 krabičky půl roku, nebo půl krabičky 2 roky apod.). Pro účast v tomto programu tedy 1 krabičku cigaret denně po dobu 20 let.

Praktický lékař: je společně s pneumologem místem primárního kontaktu pro pacienta. Cílem je vyhledávat rizikové osoby podle vstupních kritérií (věk, kuřáctví v anamnéze, počet vykouřených cigaret) a motivovat k účasti v programu časného záchytu karcinomu plic. Praktický lékař následně odešle pacienta splňujícího kritéria pro zařazení do programu k ambulantnímu pneumologovi, případně může pacienta odeslat přímo do našeho akreditovaného radiologického pracoviště.

Plicní ambulance Nemocnice Strakonice, a.s.: další péči už organizuje a indikuje pneumolog. V případě negativního nálezu pacient pokračuje screeningovým programem dle schématu a zůstává v péči pneumologa, případně praktického lékaře. V rámci programu odesílá pacienty na kontrolní CT vyšetření, sleduje pacienta a informuje ho o dalším postupu, objednává pacienta do pneumoonkochirurgického centra v případě pozitivního nálezu na CT, provádí cílené plicní vyšetření, vyloučí jiné závažné onemocnění, případně doplní další vhodnou diagnostiku. Na základě výsledku z radiologického oddělení koordinuje další kroky. K pneumologickému vyšetření lze pacienta objednat na naši Plicní ambulanci (tel. čísla: Strakonice – 383 314 134, Vodňany - 383 382 354, Blatná - 383 422 053).

CT pracoviště Nemocnice Strakonice, a.s.: vyšetření nízkodávkovým CT bude provedeno v souladu s Národním radiologickým standardem pro časný záchyt karcinomu plic. Odborný lékař – radiolog zhodnotí vyšetření a popíše nález. Výsledky vyšetření předává radiologické pracoviště ambulantnímu pneumologovi nebo praktickému lékaři (v případě, že pacienta na vyšetření odeslal přímo praktický lékař). K CT vyšetření lze pacienta objednat na tel. 383 314 166.

Pneumoonkochirurgické centrum: v případě, že je výsledek CT vyšetření pozitivní, provede zhodnocení nálezů a stanoví plán další léčby.

Tým plicního oddělení

Seznamte se s vedením týmu lékařů a ošetřovatelského personálu, který se stará o pacienty plicního oddělení a plicních ambulancí.

ourteam-1

MUDr. Alena Dvořáková

primářka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ourteam-2

Iva Zelinková

vrchní sestra

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam lékařů

MUDr. Radek Cafourek, MUDr. Jana Andrlíková, MUDr. Katarína Bechyňová, MUDr. Lenka Míšková, MUDr. Ludmila Richnavská, MUDr. Jaroslava Švihovcová, MUDr. Jaroslav Mareš

Plicní - kontakty

Lůžková část:

383 314 351

Ambulance Strakonice:

383 31 4134

Ambulance Vodňany:

383 382 354

Ambulance Blatná:

383 422 053

Spirometrie:

383 31 4134

Primář:

383 31 4350

Vrchní sestra: 

383 31 4236

Lékaři:

383 31 4403

383 31 4418

Administrativa:

383 31 4319

Centrum léčby závislosti na tabáku

Interní pavilon, přízemí, telefon: 38 31 4134.

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

pátek:

13:00 - 14:00

MUDr. R. Cafourek

Plicní ambulance Blatná

Poliklinika Blatná, J. Wericha 502, 388 01 Blatná, telefon: 383 422 053.

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

pátek:

8:00 - 14:00

MUDr. J. Andrlíková

Plicní ambulance Vodňany

Poliklinika Vodňany, Jiráskova 116, 389 01 Vodňany, telefon: 383 382 354.

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

úterý:

8:00 - 14:00

MUDr. R. Cafourek

Plicní ambulance Strakonice

interní pavilon, přízemí, telefon: 383 31 4134.

Den:

Ordinační doba:

Lékař: 

pondělí:

12:30 - 14:00

MUDr. A. Dvořáková

úterý:

9:00 - 14:00

MUDr. A. Dvořáková

středa:

12:30 - 14:00

MUDr. A. Dvořáková

čtvrtek:

8:00 - 14:00

MUDr. R. Cafourek

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top