Projekt „Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308, je spolufinancován z Evropské unie v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti Nemocnice Strakonice, a.s. přístrojovou technikou, která by vedla k rozvoji a modernizaci diagnostických a intervenčních pracovišť, ARO, JIP a operačních sálů, a to za účelem posílení schopnosti nejen strakonické nemocnice, ale celkově České republiky reagovat na krizi související s COVID-19 a přijmout tak rychle účinná opatření, jež napomohou se s touto krizí a potažmo dalšími potenciálními krizemi způsobenými infekčními nemocemi a jejich dopady efektivně vyrovnat.

Opatřením reagujícím na boj s COVID-19 je modernizace a rozvoj podporovaných pracovišť díky pořízení nového přístrojového vybavení, které zajistí dostatečnou kapacitu daných pracovišť, a především dostupnou a kvalitní péči pro pacienty. Právě obnova a doplnění přístrojového vybavení Nemocnice Strakonice, a.s. je opatření, které nemocnici umožní, aby byla připravena nejen na boj s COVID-19, ale i dalšími infekčními nemocemi a jejich dopady.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj a modernizace podporovaných pracovišť Nemocnice Strakonice, a.s., čímž přispívá k posílení odolnosti zdravotnického systému a zajištění dostatečných kapacit nemocnice.

Cílem opatření REACT-EU je mimo jiné podpora rozvoje oddělení JIP, ARO, diagnostických a intervenčních pracovišť a modernizace laboratorních kapacit, a právě na tento cíl taktéž reaguje předkládaný projekt, neboť díky jeho realizaci dojde k potřebnému posílení odolnosti pracovišť chirurgie, gynekologie, pneumologie, interny, radiologie a laboratoří a komplexního společného pracoviště ARO-JIP. Pro naplnění stanovených cílů REACT-EU je tak realizace projektu klíčová.

 

Rozpočet projektu: 154 mil. Kč, celková dotace: 150 mil. Kč. Projekt je ze 100 % financován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj), nezpůsobilé výdaje financuje příjemce.

Go to top