Nemocnice Strakonice, a.s. děkuje touto formou společnostem, které v uplynulých dnech poskytly naší nemocnici respirátory a ochranné roušky. V této zjitřené situaci považujeme uvedený způsob spolupráce za vysoce pozitivní příklad pozitivní spolupráce mezi strakonickými firmami a největší poskytovatelem akutní zdravotnické péče ve strakonickém regionu. Ještě jednou moc děkujeme firmám S-TOOLS s.r.o., NAFO Strakonice s.r.o. a TEXODO, spol. s r.o.

Od pondělí 16.3.2020 od 7:00 fungují dvě „Školní dětské miniskupiny při Nemocnici Strakonice, a.s.“ Jako své základny budou využívat pro mladší děti zaměstnanců nemocnice prostory přízemí Dětského centra, pro starší děti počítačovou učebnu v objektu vjezdové vrátnice. Rozdělování a příprava denního programu, zaměstnání, vycházky a další – zatím ráno od 7.00 v objektu počítačové učebny. Stravování po domluvě s rodiči, možnost běžné zaměstnanecké stravy pro děti zajištěna přímo v nemocnici. Kontakt na vedoucí Mgr. Jitka Kovalčíková, 732985592.

Od pondělí 16.3.2020 je možno řešit umisťování předškolních dětí zaměstnanců nemocnice z místy uzavíraných mateřských školek do „Předškolní dětské miniskupiny", která bude fungovat v prostorách dočasně uzavřené „Dětské skupiny Srdíčko při Nemocnici Strakonice, a.s.“. Kontakt p. Lucie Nedvědová, 736209897

S ohledem na dnešní rozhodnutí ministerstva, Světový den ledvin připadající na 12. března 2020, který je významnou celosvětovou akcí, nelze provést v původním rozsahu. Každoročně však pomůže odhalit řadu pacientů v časné fázi onemocnění ledvin a při následně správně nastavené léčbě radikálně redukovat riziko jeho rozvoje do pokročilých stádií, která mnohdy končí nutností pravidelné dialýzy či transplantace ledvin.

S ohledem na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu není vhodné provést akci plošně v rámci prevence primární.

Je možno uskutečnit individuální konzultaci s vedoucím lékařem nefrologické ambulance Nemocnice Strakonice, a.s. - pacientům, kteří již mají podezření na onemocnění svých ledvin či jsou pro ně léčeni a jsou současně zcela bez příznaků respiračního onemocnění a nebyli v posledních 14 dnech v epidemiologicky rizikových oblastech (zejm. Itálie, Čína apod. – viz sdělení Ministerstva zdravotnictví) a nebyli v kontaktu s nikým, kdo má prokázanou či pravděpodobnou koronavirovou infekci.

Příslušný lékař a zdravotní sestra budou přítomni v pavilonu NORD v prostoru nefrologické ambulance, která je oddělena od lůžkových oddělení, a to ve čtvrtek 12. března od 07.00 do 12.00 hodin.

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je v Nemocnici Strakonice, a.s. s platností od 10.3.2020 do odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou návštěv pacientů Dětského oddělení a Oddělení šestinedělí a návštěv u osob s omezenou svéprávností a u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci (v těchto případech platí omezení počtu návštěvníků max. na 2 osoby a na dobu nezbytně nutnou). V Jihočeském kraji trvá zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky, současně je nutno přijmout preventivní opatření související s možným výskytem koronaviru.

Prosíme o dodržování tohoto pokynu s ohledem na naše pacienty a zaměstnance.

Primář oddělení či ošetřující lékař mohou ze závažných důvodů ve zcela výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu návštěvu u pacienta povolit.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

 

V Jihočeském kraji trvá zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění, včetně chřipky, současně je nutno přijmout preventivní opatření související s možným výskytem koronaviru.

Součástí snižování rizika v nemocnici je mj. omezení režimu návštěv.

  • Nadále vzhledem k vyššímu výskytu akutních respiračních oddělení je pro návštěvy uzavřeno OTRN (plicní odd.).
  • Nemocnice Strakonice, a.s., od 5.3.2020 uzavírá oddělení ARO-JIP a Jednotky intenzivní péče Interního a Dětského oddělení pro návštěvy.
  • Na návštěvy na ostatní lůžková oddělení od 5. března 2020 nemohou chodit děti do 15 let a omezuje se počet návštěvníků a doba návštěvy u lůžka (maximálně 2 osoby na 15 minut). Přístup na návštěvu zásadně není umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů).
  • Všechny návštěvníky také žádáme, aby při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy použili dezinfekční prostředek a umyli si ruce teplou vodou a mýdlem. Doporučení se týká také potřeby zakrýt si při kašli nos a ústa a používání ústenek během návštěvy.

 

Od čtvrtka 20. února funguje v ústavní lékárně strakonické nemocnice volný přístupový bod k internetu Wi-Fi free. "Zákazníci se mohou volně přihlásit k internetu, načíst QR kód z úložiště SUKL a výrazně usnadnit výdej léků," uvádí předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Přístupové AP body jsou: Lekarna2G_Free a Lekarna5G_Free.
Pacienti dostanou elektronický recept do svého mobilu a po otevření QR kódu lékárna hned načte číslo léku i dávkování, nemusí se diktovat žádná čísla, ve kterých může dojít k přepisu nebo chybě. Informaci o dávkování si pak může pacient také otevřít kdykoliv doma. I podle lékárníků jde o velké zrychlení, přestože zákazníci teprve začínají novou možnost využívat.

Nemocnice Strakonice, a.s. s ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci ruší od 18.2.2020 zákaz návštěv s výjimkou Plicního oddělení (TRN), kde zatím zákaz trvá do odvolání. 

Zajímavou akci dnes pořádalo Gymnázium Strakonice pro studenty 3. a 4. ročníků: V rámci "Dne pro karieru" se prezentovaly průmyslové podniky, ale i např. okresní soud a podnikatelské subjekty. Strakonickou nemocnici zastupovali předseda představenstva MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, náměstek ředitele MUDr. Michal Pelíšek, MBA a vedoucí personálního oddělení Ivana Kačírková. "Jsme rádi, že jsme byli pozváni, myslím, že zájem o studium mediciny a práci ve zdravotnictví stoupá. Ze studentů a z workshopu s nimi máme radost," okomentoval akci Tomáš Fiala.

Nemocnice Strakonice, a.s. vyhlašuje s ohledem na nárůst akutních respiračních onemocnění ve strakonickém regionu zákaz návštěv od 30.1.2020.

Nemocnice Strakonice, a.s. se stala absolutním vítězem v průzkumu projektu HealthCare Institutu Nemocnice České republiky 2019. Dnes se za účasti paní hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a zakladatele HealthCare Institutu Dana Vavřiny za velkého zájmu médií uskutečnilo slavnostní zasedání vedení nemocnice, v jehož průběhu byla z rukou zástupce firmy Linet nemocnici jako ocenění předáno jedno z aktuálně nejmodernějších elektricky polohovatelných lůžek Eleganza 4 určené speciálně pro intenzivní péči. 

Již 27 minut po půlnoci se v Nemocnici Strakonice narodilo první jihočeské miminko roku 2020. Rodiče mu dali jméno Adam.
„Miminko je zdravé a má se čile k světu. Rodičům gratulujeme a přejeme vše nejlepší,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Porod proběhl přirozeně, bez komplikací, chlapeček vážil 2 680 g.

Strakonickou porodnici v této souvislosti dnes navštívili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a starosta města Břetislav Hrdlička.

 

 

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top