Na třech covidových stanicích strakonické nemocnice fungují nové čističky vzduchu. Nemocnici je zapůjčila firma LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. „Zapůjčené zařízení jsme nainstalovali na covidových stanicích na neurologii, plicním oddělení a chirurgii-III,“ řekl náměstek pro kvalitu péče MUDr. Michal Pelíšek. Zařízení Virus Cleaner VC 60 se používá pro výrazné snížení koncentrace virů, bakterií, pylů a jiných choroboplodných zárodků. Běžně se používá ve vysoce frekventovaných prostorech, jako jsou výrobní provozy, zasedací místnosti, jídelny, fitness studia nebo open spacy. Na prostoru o velikosti 125 m2 je čistička schopná vyměnit vzduch až 12x za hodinu, spolehlivě odfiltruje až 99,95 % virů a bakterií. „Chtěli jsme prostě nemocnici, zdravotníkům i pacientům v této nelehké době aspoň trochu pomoci,“ dodal k zapůjčeným čističek ředitel firmy LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. Mgr. Lukáš Frčka. Mockrát děkujeme. 

Vývoj epidemiologické situace vzbuzuje obavy z nedostatku lůžek v nemocnicích. Tento týden měl být podle předpovědí kritický, počet pozitivně testovaných osob na nemoc covid-19 rostl v celé republice, nicméně strakonická nemocnice se na situaci předem připravila. Ze svého celkového fondu 312 lůžek vyčlenila další pro případné covidové pacienty. „Primárně využíváme pro pacienty s covidem-19 plicní oddělení, reprofilizované oddělení neurologie, gynekologie, chirurgie-III, částečně oddělení následné péče a JIP interního oddělení. Nově jsme si pro ně vyhradili ještě chirurgii-II. Celkem máme k dispozici lůžka pro 118 covid+ pacientů, z toho obsazených je dnes 82,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, který dodal, že na využití všech vyčleněných lůžek zatím nikdy nedošlo.
„Požádal jsem šéfy záchranek ze sousedního Plzeňského kraje, aby dočasně strakonickou nemocnici šetřili a nevozili k nám pacienty z jejich kraje. Strakonická nemocnice není přeplněná, místa pro akutní pacienty máme za cenu značných vnitřních přesunů,“ upřesnil ředitel Fiala. Kapacitně užším hrdlem je počet ventilovaných lůžek na ARO - těch je k dispozici 11, nouzově 15, a během tohoto týdne už se stalo, že byla obsazena všechna.
V týdnu od 8. března se počty nakažených hospitalizovaných přiblížily maximům z října a listopadu minulého roku. „Měli jsme i více než 90 hospitalizovaných. Bohužel přibývá mladších ročníků s těžkým průběhem nemoci. Na oddělení ARO máme i pacienty narozené v 70. letech,“ dodal Fiala s tím, že v únoru se počty hospitalizovaných pacientů s covidem pohybovaly do padesáti.

 


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích otevřela před dvěma lety ve Strakonicích detašované pracoviště. Připravuje studenty v maturitním oboru k výkonu povolání praktické sestry. Letos škola zaznamenala zvýšený zájem o studium. Přímo do školy v Českých Budějovicích se na obor praktická sestra hlásí 214 zájemců. Škola bude otevírat 2 třídy, přijme tedy 60 studentů. Detašované pracoviště má škola ještě v Prachaticích a Strakonicích. Strakonická třída bude mít 25 studentů a přihlášku ke studii si podalo 35 zájemců, o 9 víc než loni. Ve Strakonicích má škola přímo v areálu nemocnice k dispozici odbornou učebnu.
Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči. Žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce. Důraz je kladen na výchovu žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemocí. Součástí odborného vzdělání je praktická výuka, která probíhá jak v odborných učebnách školy, tak v Nemocnici Strakonice, a.s. Zájem studentů o obor praktická sestra těší ředitele nemocnice MUDr., Bc. Tomáše Fialu, MBA. „Studentky ze strakonické zdravotnické školy k nám do nemocnice docházejí na odbornou praxi. V rámci možností nám pomáhají i teď v době covidu, která jen potvrdila, že studium zdravotnických oborů má smysl. Pokud se po maturitě rozhodnou zůstat ve strakonické nemocnici, budou u nás mít dveře otevřené,“ řekl Fiala.
Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, např. na různých odděleních nemocnic, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí péči i v zařízeních sociální péče. Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.

V České republice v současné době očkuje 1203 subjektů (nemocnic, praktických lékařů atd.). Jsme hrdí na to, že strakonická nemocnice patří mezi špičku v počtu již aplikovaných dávek, stejně jako ostatní jihočeské nemocnice. Počet očkování je dokonce podobný jako v některých krajských nemocnicích. Očkovací centrum funguje. Příští týden očekáváme, že bude naočkováno zhruba 2500 dalších osob.
Praktická prosba: pokud obdržíte tzv. PIN 2, zarezervujte si konkrétní termín očkování co nejdříve, ať neblokujete volné termíny ostatním.

Stovky učitelů zamířily v úterý 2. března do Očkovacího centra ve Strakonicích. Čekala je první várka vakcíny proti koronaviru Astrazeneca. „Konkrétně šlo o 440 pedagogických pracovníků. Další budou následovat,“ řekla referentka strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.

Mezi úterními příjemci vakcíny byl učitel ZŠ Dukelská Strakonice Václav Křešnička. „Neváhali jsme s manželkou, která je také učitelka, ani vteřinu. Když chceme fungovat a pracovat, jiná možnost není. Kdo váhá nebo rozhlašuje nepravdy, ať si přečte rozhovor s pohřební službou z Chebu. Věty, že nejezdí jen pro seniory, ale i pro lidi lidi kolem 50 let,, stačí. Pohřebák není záchranka,“ vyjádřil se Václav Křešnička.

Podívejte se na přiloženou fotogalerii. Zkuste, zda poznáte „svého“ učitele.

Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/galerie-poznate-toho-sveho-ockovaci-centrum-patrilo-ucitelum-20210303.html

Provoz dnes zahájilo odběrové místo na antigenní testy v Blatné. Od 14:00 do 16:00 hodin vyšetřilo 40 zájemců, kteří se k testování zaregistrovali. Testovací místo bude v provozu vždy v úterý a v pátek. Umístěné je v areálu bývalých Technických služeb na třídě T. G. Masaryka 322 (dvůr městského úřadu). Odebírání vzorků zajišťují pracovníci Nemocnice Strakonice, a.s., administrativní činnost obstarávají zaměstnanci Městského úřadu Blatná.

První zájemci dnes přišli na antigenní testy na nemoc covid-19 do testovacího místa ve Vodňanech. To bylo ve spolupráci Nemocnice Strakonice, a.s. a Města Vodňany zřízeno v areálu polikliniky. Vstup do něj je přes zadní vchod – vjezdem pro automobily. V provozu bude počínaje dnešním dnem každou středu od 13:00 do 16:00 hodin. Samotné odběry vzorků zajišťují zaměstnanci strakonické nemocnice. Administrativu spojenou s provozem centra si vzal na starost Městský úřad Vodňany, který zájemce eviduje.


Testovaní jsou pouze předem objednaní zájemci. Za dobu provozu jich personál stihne otestovat šedesát. Příchozí musí mít respirátor nebo dvě roušky. Před testováním předloží kartičku zdravotní pojišťovny a vyplněnou žádanku. Pokud bude výsledek antigenního testu pozitivní, podrobí se pacient ještě důkladnějšímu PCR testu. Ten bude odvezen na vyhodnocení do centrálních laboratoří strakonické nemocnice a o jeho výsledku bude pacient informován SMS zprávou. Potvrzení o výsledku antigenního testu na covid-19 se na místě vydává jen v českém jazyce.

Na Strakonicku přibudou dvě testovací místa na nemoc covid-19. Ve spolupráci Nemocnice Strakonice, a.s. a vedením obou měst vzniknou ve Vodňanech a v Blatné odběrová místa pro antigenní testování. Ve Vodňanech bude odběrové místo od března zřízeno v poliklinice v Jiráskově ulici. Přístup do něj bude zadním vchodem v místě vjezdu pro automobily. V Blatné bude odběrové centrum v bývalém objektu Technických služeb ve dvoře radnice (třída T.G.Masaryka 322).
Blatenské odběrové centrum zahájí provoz už v úterý 2. března. Otevřené bude vždy v úterý a v pátek od 14:00 do 16:00 hodin. Vodňanské odběrové místo bude v provozu každou středu od 13:00 do 16:00 hodin. Objednávání zájemců na testování budou v obou městech zajišťovat zaměstnanci Městského úřadu. „Epidemiologická situace se bohužel nelepší. Čísla testovaných osob stoupají. Zřízením dalších odběrových míst chceme ulehčit testovacímu místu v areálu strakonické nemocnice a zároveň usnadnit přístup k testování lidem z odlehlejších částí strakonického okresu,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Odborné pracovníky, kteří budou provádět odběr vzorků, zajistí Nemocnice Strakonice, a.s., o administrativu spojenou s objednáváním zájemců a evidencí vzorků se postarají zaměstnanci Městského úřadu Vodňany a Blatná. „Děkujeme vedení obou měst – blatenské paní starostce Kateřině Malečkové a vodňanskému panu starostovi Milanu Němečkovi - za vstřícnost, s jakou se ke zřízení testovacích míst postavili a zajistili administrativní pracovníky,“ dodal ředitel Tomáš Fiala.
Test bude proveden pouze zájemcům, kteří provedli telefonickou rezervaci. Příchozí musí používat ochranné prostředky dýchacích cest – respirátor nebo dvě roušky. Před testováním předloží kartičku zdravotní pojišťovny a vyplněnou žádanku. Pokud bude výsledek antigenního testu pozitivní, podrobí se pacient ještě důkladnějšímu PCR testu. Ten bude odvezen na vyhodnocení do centrálních laboratoří strakonické nemocnice a o jeho výsledku bude pacient informován SMS zprávou. Potvrzení o výsledku antigenního testu na covid-19 se na místě bude vydávat jen v českém jazyce.

V očkovacím centrum ve Strakonicích tento týden dostane vakcinu proti nemoci covid-19 celkem 1350 osob. OČKO bude v provozu v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V úterý 2. března od 12:00 do 19:30 naočkují pracovníci centra celkem 440 zaměstnanců škol. Ve středu 3. března od 8:00 do 12:00 a ve čtvrtek 4. března od 8:00 do 20:00 budou očkováni senioři ve věkové skupině 70+, zdravotníci a zaměstnanci krizové infrastruktury. Ve středu bude vakcína připravena pro 220 zájemců a ve čtvrtek pro 690. Děkujeme za podporu při provozu očkovacího centra všem dobrovolníkům. Zájemce o očkování prosíme, aby dodržovali čas, na který jsou objednaní. Je zbytečné chodit o 1/2 hodiny dříve. Vše je naplánované, aby byl provoz centra maximálně plynulý. Při dřívějším příchodu se pravděpodobně nevyhnete čekání. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Mobilní očkovací tým strakonické nemocnice opět očkoval proti nemoci covid-19. Vakcínu v pátek 26. února dostalo více než 200 klientů a zaměstnanců domovů s pečovatelskou službou a ústavů sociálních služeb ve Volyni, Kunšově, Bavorově, Vodňanech, Louckém Mlýně, Oseku, Blatné a Strakonicích. 

Nula. To je po dnešku číslo seniorů ve věkové kategorii 80+, kteří čekají v centrálním registru na očkování proti nemoci covid-19 ve Strakonicích. Pro tento týden má Nemocnice Strakonice k dispozici 420 dávek vakcíny Pfizer/Biontech. Dnes proto otevřela očkovací centrum v tělocvičně Lidická, kam od 9 do 18 hodin míří posledních více než 250 seniorů, kteří byli zaregistrovaní a ještě na očkování čekali. V pátek (26. února) vyjede mobilní očkovací tým očkovat klienty a zaměstnance domů s pečovatelskou službou na Strakonicku.
Velkokapacitní očkovací centrum zahájilo ve Strakonicích provoz 11. února. Jeho kapacita je 800-1000 naočkovaných za den. Kvůli nedostatku vakcíny je ale jeho provoz omezen na jeden až dva dny v týdnu. Od ledna, kdy Nemocnice Strakonice zahájila očkování, už naočkovala 4770 osob, z toho 1908 osob obdrženou obě dávky vakcíny. Před zřízením očkovacího centra se očkovalo v infekční ambulanci v areálu nemocnice a mobilní očkovací týmy pak objely naprostou většinu zařízení sociální péče v okrese.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top