Na Strakonicku přibudou dvě testovací místa na nemoc covid-19. Ve spolupráci Nemocnice Strakonice, a.s. a vedením obou měst vzniknou ve Vodňanech a v Blatné odběrová místa pro antigenní testování. Ve Vodňanech bude odběrové místo od března zřízeno v poliklinice v Jiráskově ulici. Přístup do něj bude zadním vchodem v místě vjezdu pro automobily. V Blatné bude odběrové centrum v bývalém objektu Technických služeb ve dvoře radnice (třída T.G.Masaryka 322).
Blatenské odběrové centrum zahájí provoz už v úterý 2. března. Otevřené bude vždy v úterý a v pátek od 14:00 do 16:00 hodin. Vodňanské odběrové místo bude v provozu každou středu od 13:00 do 16:00 hodin. Objednávání zájemců na testování budou v obou městech zajišťovat zaměstnanci Městského úřadu. „Epidemiologická situace se bohužel nelepší. Čísla testovaných osob stoupají. Zřízením dalších odběrových míst chceme ulehčit testovacímu místu v areálu strakonické nemocnice a zároveň usnadnit přístup k testování lidem z odlehlejších částí strakonického okresu,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.
Odborné pracovníky, kteří budou provádět odběr vzorků, zajistí Nemocnice Strakonice, a.s., o administrativu spojenou s objednáváním zájemců a evidencí vzorků se postarají zaměstnanci Městského úřadu Vodňany a Blatná. „Děkujeme vedení obou měst – blatenské paní starostce Kateřině Malečkové a vodňanskému panu starostovi Milanu Němečkovi - za vstřícnost, s jakou se ke zřízení testovacích míst postavili a zajistili administrativní pracovníky,“ dodal ředitel Tomáš Fiala.
Test bude proveden pouze zájemcům, kteří provedli telefonickou rezervaci. Příchozí musí používat ochranné prostředky dýchacích cest – respirátor nebo dvě roušky. Před testováním předloží kartičku zdravotní pojišťovny a vyplněnou žádanku. Pokud bude výsledek antigenního testu pozitivní, podrobí se pacient ještě důkladnějšímu PCR testu. Ten bude odvezen na vyhodnocení do centrálních laboratoří strakonické nemocnice a o jeho výsledku bude pacient informován SMS zprávou. Potvrzení o výsledku antigenního testu na covid-19 se na místě bude vydávat jen v českém jazyce.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top