Skvělá organizace, milý personál, vše jde jak na drátkách, za chvilku jsme byli naočkovaní a šli domů – to jsou jen některé superlativy, která slýcháme od klientů strakonického očkovacího centra. Samozřejmě nás to moc těší. Aby OČKO šlapalo tak, jak šlape, je za tím dobrá organizace práce nejen zdravotníků, ale i dobrovolníků.
O to, který lékař bude mít daný den a čas službu, se stará MUDr. Michal Pelíšek. Rozpis služeb sestřiček, které v centru očkují, má na starosti hlavní sestra Mgr. Edita Klavíková. Velký podíl na hladkém chodu OČKA mají dobrovolníci. Ti jsou především z řad studentů Gymnázia Strakonice, zaměstnanců Městského úřadu Strakonice, Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení města, od strakonické Městské policie a Policie ČR. Postupně se připojili také zaměstnanci Městského kulturního střediska. Šmidingerovy knihovny, Muzea středního Pootaví a několik dobrovolníků jednotlivců. „Od začátku fungování Očkovacího centra, tedy od 11. února, se v něm střídá 82 dobrovolníků. Někteří odsloužili jednu službu, která trvala 4,5 hodiny, ale jsou tu i rekordmani se skoro 80 hodinami dobrovolné práce v OČKU," upřesnil pedagog strakonického gymnázia Mgr. Milan Janda, který pro strakonické OČKO, také jako dobrovolník, zajišťuje koordinaci služeb dobrovolníků.
Služby se sestavují vždy týden dopředu. Na zajištění hladkého chodu Očkovacího centra je potřeba, aby v něm najednou bylo 8-10 dobrovolníků. Pokud je naplánovaný 12tihodinový provoz OČKA, střídají se služby po 6 hodinách. To znamená, že na ten den je potřeba zajistit minimálně 16 dobrovolníků. Koordinátor Milan Janda si pochvaluje, že dobrovolníci přistupují k práci v centru zodpovědně. „Nestalo se, že by někdo slíbil, že přijde do služby a nedorazil. Musel jsem samozřejmě řešit nějaké výpadky ze zdravotních nebo osobních důvodů, ale to bylo párkrát a vždy mi dali vědět několik dnů předem.“
Dobrovolníci jsou různě staří, z různých profesí, ale jedno mají podle Jandy společné – velkou chuť a ochotu pomoci dobré věci. „Slušnosti a pozitivního chování našich dobrovolníků si moc vážím. Je příjemné s takovými lidmi spolupracovat,“ říká Milan Janda, kterého mrzí, že vakcín není tolik, aby OČKO bylo využité na maximum. „V tuto chvíli máme sice dobrovolníků relativně dost, ale je pravděpodobné, že postupným rozvolňováním se někteří budou vracet naplno do svých zaměstnání, ke studiu a nebudou mít možnost pomáhat v takovém rozsahu jako doposud. Proto mezi sebe rádi přivítáme další zájemce – dobrovolníky,“ uzavřel Janda.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top