Nemocnice Strakonice, a.s. vybudovala další parkoviště, kterým se snaží řešit častý problém všech nemocnic, tzn. nedostatek parkovacích míst. Nemocnice Strakonice, a.s. je pavilonového typu, která se snaží v maximální míře umožnit vjezd pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, současně však ponechat volné průjezdy záchrance, sanitkám, zásobování a ostatním přijíždějícím. Proto bylo podle investičního plánu dokončeno dalších 58 parkovacích míst za budovou NORD. Prostor kolem bude ještě osázen stromy podle projektu, počká se na vegetačně vhodný podzimní termín. Děkujeme zhotoviteli Znakon Sousedovice, a.s. za dodržení termínu realizace, návštěvníci i pacienti získali další možnosti k odstavení auta.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top