S ohledem na dnešní rozhodnutí ministerstva, Světový den ledvin připadající na 12. března 2020, který je významnou celosvětovou akcí, nelze provést v původním rozsahu. Každoročně však pomůže odhalit řadu pacientů v časné fázi onemocnění ledvin a při následně správně nastavené léčbě radikálně redukovat riziko jeho rozvoje do pokročilých stádií, která mnohdy končí nutností pravidelné dialýzy či transplantace ledvin.

S ohledem na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu není vhodné provést akci plošně v rámci prevence primární.

Je možno uskutečnit individuální konzultaci s vedoucím lékařem nefrologické ambulance Nemocnice Strakonice, a.s. - pacientům, kteří již mají podezření na onemocnění svých ledvin či jsou pro ně léčeni a jsou současně zcela bez příznaků respiračního onemocnění a nebyli v posledních 14 dnech v epidemiologicky rizikových oblastech (zejm. Itálie, Čína apod. – viz sdělení Ministerstva zdravotnictví) a nebyli v kontaktu s nikým, kdo má prokázanou či pravděpodobnou koronavirovou infekci.

Příslušný lékař a zdravotní sestra budou přítomni v pavilonu NORD v prostoru nefrologické ambulance, která je oddělena od lůžkových oddělení, a to ve čtvrtek 12. března od 07.00 do 12.00 hodin.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top