Neurologické oddělení strakonické nemocnice má letité zkušenosti se specializovanou péčí o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími tzv. neurodegenerativními chorobami. Péče o ně se díky moderní farmakoterapii výrazně posunula dopředu. Těmto pacientům je určena specializovaná poradna pod vedením primáře MUDr. Pavla Houšky. Některým z nich je také aplikován botulotoxin v rámci terapie zejména dystonických poruch. Dlouhodobě pracoviště spolupracuje s Centrem extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam jsou někteří pacient, u kterých je komplikovaná diagnostika jejich onemocnění, odesíláni na další vyšetření, nebo je s tímto pracovištěm jejich stav konzultován. V rámci této spolupráce navštěvuje strakonickou neurologii zhruba jednou ročně profesor MUDr. Jan Roth, CSc., který vyšetří vždy několik pacientů s komplikovanou diagnózou a předá cenné rady a doporučení. Tato návštěva se naposledy uskutečnila 15. června 2022 a byla přínosem nejen pro pacienty, ale z odborného hlediska i pro lékaře strakonické neurologie.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top