V minulých dnech se v médiích objevila diskuze o tom, zda by při nedostatku vakcín nebylo vhodné podávat seniorů jen jednu dávku vakcíny Pfizer a tu druhou odložit. Tak tady jsou výsledky naší malé jihočeské studie na tohle téma.
Hlavní argument byl, že bychom tím mohli při nedostatku vakcín dosáhnout rychlejšího očkování seniorů. Protože se snažíme přemýšlet o všem, co by mohlo pomoct, poprosil jsem naše kolegy z jihočeských nemocnic, abychom si opět udělali v kraji malou rychlou studii, stejně jako jsme to udělali na jaře.
V minulém týdnu jsme tedy 354 seniorům ve skupině 80+ , kteří přišli po 21 dnech na druhou dávku vakcíny Pfizer, odebrali krev a změřili jsme ve vzorcích hladinu protilátek. Bohužel protilátky IgG v relevantní hladině byly zjištěny pouze u 63,3 % osmdesátníků a starších. Ve výsledcích je vidět, že imunitní odpověď klesá s věkem, tedy že starší lidé tvoří méně protilátek. Výsledky, které nám vyšly jsou v souladu s publikovanými daty o klesající imunogenicitě první dávky vakcíny v závislosti na věku. Velké procento starších osob tedy nevykazuje dostatečnou protilátkovou odpověď po první dávce vakcíny.
Z téhle naší rychlé jihočeské studie se ukazuje, že strategie odsouvání druhé očkovací dávky Pfizer se zrovna u této věkové skupiny prostě nejeví jako vhodná. Pokud se chcete podívat na rychlé výsledky, tak jsou v přiložených fotkách.
Chci moc poděkovat všem našim zdravotníkům, kteří na tom pracovali a zejména paní primářce PharmDr. Evě Šimečkové a RNDr. Janě Fleischmannové z Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s., které všechny ty moje nápady vždycky dokáží skvěle zpracovat. 
Vážím si toho.
Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top