PCR test je dnes nejpřesnější možnost diagnostiky akutně probíhající infekce novým koronavirem, tzv. COVID-19. Nemocnice Strakonice, a.s. nabízí jak možnost odběru vzorku, tak jeho detailní laboratorní zpracování v Centrálních laboratořích. 

PCR test je proveden ZDARMA všem osobám s platným veřejným zdravotním pojištěním v České republice za těchto podmínek:

1) vždy na základě předložení žádanky od lékaře nebo hygienické stanice;

2) nebo na vlastní žádost osobám, pokud splní aspoň jednu z podmínek

a) do dovršení 18 let věku (nárok na 5 PCR testů měsíčně)

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) (nárok na 5 PCR testů měsíčně);

c) osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
i) od aplikace první dávky očkovací látky Janssen neuplynula doba 14 dnů, nebo
ii) v případě dvoudávkového schématu jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat,

(nárok na 5 PCR testů měsíčně)

d) osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží certifikát o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.

(nárok na 5 PCR testů měsíčně)

 

K vyšetření je nutné se objednat. Získaná rezervace slouží klientovi především jako záruka, že bude v odběrovém středisku vyšetřen. Čas rezervace je orientační, snažíme se ho maximálně dodržet, ale v případě vysokého zájmu o vyšetření ze strany veřejnost jeho přesné dodržení nemůžeme garantovat. Neobjednané osoby nemusí být z kapacitních důvodů vždy možné vyšetřit (s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

Žádanku Vám vystaví Váš lékař nebo hygienická stanice. Učinit tak musí prostřednictvím elektronického systému ÚZIS.

Získaná rezervace slouží klientovi především jako záruka, že bude v odběrovém středisku vyšetřen. Čas rezervace je orientační, snažíme se ho maximálně dodržet, ale v případě vysokého zájmu o vyšetření ze strany veřejnost jeho přesné dodržení nemůžeme garantovat. Neobjednané osoby nemusí být z kapacitních důvodů vždy možné vyšetřit (s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

K PCR testu na COVID Vás může objednat Váš lékař nebo se můžete objednat sami.

Pokud se objednáváte sami, respektujte prosím doporučení stran časování termínu vyšetření, které Vám dal Váš lékař. Zejména u osob, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID a jsou testovány z epidemiologických důvodů (jsou např. v karanténě po kontaktu s covid pozitivní osobou) je doba vhodná pro testování až s určitým odstupem od kontaktu.


Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

PCR test je proveden ZDARMA na vlastní žádost osobám s platným veřejným zdravotním pojištěním v České republice při splnění výše uvedených podmínek.

Všichni ostatní se musí před odběrem prokázat dokladem o předem uhrazeném poplatku (doklad o zaplacení, výtisk z internetového bankovnictví apod.). Organizace, které hradí poplatek za více svých zaměstnanců, se obrátí na Finanční účtárnu nemocnice pro domluvu stran fakturace - 383 314 251, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Standardní PCR vyšetření (výsledky max. do 48 hodin po odběru): 814,00 Kč


Poplatek lze zaplatit:
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - samoplátce;
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice hotově nebo kartou (pondělí - pátek 7:30 - 14:00).

Vyplňte a odešlete žádanku do systému, kde Vás pak pracovníci odběrového centra snadněji dohledají.

Získaná rezervace slouží klientovi především jako záruka, že bude v odběrovém středisku vyšetřen. Čas rezervace je orientační, snažíme se ho maximálně dodržet, ale v případě vysokého zájmu o vyšetření ze strany veřejnost jeho přesné dodržení nemůžeme garantovat. Neobjednané osoby nemusí být z kapacitních důvodů vždy možné vyšetřit (s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vstup (vchod) do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrové místo i příchod k němu jsou označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/letak-Vysledek-testu-POZ.pdf

Go to top