Ve čtvrtek 14. května 2020 ve 14:25 byl proveden poslední odběr. Během uplynulých 10 dnů bylo našimi sestřičkami na pracovištích ve Strakonicích, Blatné a Vodňanech provedeno 749 odběrů, dalších přes cca 250 odběrů zajistila Krajská hygienická stanice. V tuto chvíli jsou všechny výsledky statistikem zpracovávány a předpokládáme, že budou brzy zveřejněny. Každý účastník studie získá své výsledky prostřednictvím sms zprávy (pokud se tak ještě nestalo, jde s největší pravděpodobností o technický problém - kontaktujte nás prosím na sekretariat @ nemst.cz).

Moc děkujeme za obrovský zájem a spolupráci na této výjimečné studii.

Proč tato studie?
Od počátku roku 2020 sledujeme vývoj celosvětového výskytu onemocnění COVID-19, které je způsobeno novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Jde o infekční onemocnění, které se projevuje jako klasicky známé respirační onemocnění (horečka, kašel, rýma, bolestí svalů, únava), proti dosud známým respiračním infekcím má však pravděpodobně větší výskyt těžšího průběhu a úmrtnost. Klíčové je, že řada lidí prodělá onemocnění bez příznaků. Pro plánování dalších postupů s celospolečenským a hospodářským dopadem je třeba znát stupeň promořenosti touto nemocí v populaci. Lidé, kteří mají dostatečné množství protilátek, jsem vůči onemocnění imunní. Srovnávací průřezová studie séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 v okresech Strakonice a Písek proběhne v obou okresech ve stejném designu, což přispěje mj. k poznání, jak velká míra imunizace populace těchto okresů aktuálně je.

Zcela zásadní v této studii je, že k testování budou použity standardizované sérologické testy pro stanovení protilátek IgA a IgG proti koronaviru metodou ELISA v žilní krvi pacienta, tento postup má v porovnání s jinými postupy detekce protilátek výrazně vyšší kvalitu. 

Studie bude probíhat v termínu 4.5.2020 až 15.5.2020.

K vyšetření se odebírá jedna zkumavka venózní (žilní) krve, odběr provádí zdravotní sestra. Vyšetření bude zpracováno v Centrálních laboratořích Nemocnice Strakonice, a.s. a zhruba do 14 dní Vám bude sdělen výsledek. S výkonem jsou spojena běžná rizika spojená s odběrem krve – krevní výron, krvácení z vpichu při nedostatečném stlačení místa vpichu, pokles krevního tlaku. Po odběru krve je třeba stlačovat místo vpichu 5-10 minut, aby zamezilo krvácení nebo vzniku hematomu. V některých případech může být po Vašem souhlasu využita již z jiného důvodu odebraná krev.

V okrese Strakonice bylo vyšetřeno 1000 osob, z toho 500 osob bylo vybráno mezi dobrovolníky na základě jejich informovaného souhlasu.

Kdo se mohl hlásit: věk od 5 do 89 let, žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19, bez potvrzené diagnózy COVID-19, trvalý/přechodný pobyt v okrese Strakonice

Výběr účastníků studie byl proveden tak, aby byly dodrženy principy náhodného výběru a s ohledem na design studie i principy rovnoměrného rozložení věkových skupin, pohlaví a geografického hlediska.

Účastníci této skupiny byli náhodně vybráni na základě splnění kritérií studie mezi zdravotníky, zaměstnanci nákupních center, řidiči hromadné dopravy, hasiči, policisty a podobně.

Vybraní účastníci studie byli osloveni emailem či telefonicky a zvolili si datum, čas a místo odběru podle svých preferencí.

Účastníci byli s charakterem studie seznámeni prostřednictvím informovaného souhlasu. Současně museli vyplnit stručný dotazník.

K dispozici byla 3 odběrová místa:

1. Nemocnice Strakonice

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice (mapa)

pavilon č. 5 (bývala ordinace psychiatrie)

mapa areálu

 

2. Poliklinika Vodňany

Jiráskova 116, 389 01 Vodňany (mapa)

ordinace diabetologie / interny / neurologie

 

3. Poliklinika Blatná

J. Wericha 502, 388 01 Blatná (mapa)

ordinace neurologie / cévní chirurgie

 

Laboratorní zpracování ELISA testem je prováděno v Centrálních laboratořích Nemocnice Strakonice, a.s. úsekem mikrobiologie pod vedením PharmDr. Evy Šimečkové a zhruba do 14 dní Vám bude sdělen výsledek formou SMS nebo emailem.

Přesný postup u konkrétního pacienta bude plně v kompetenci Krajské hygienické stanice.

U respondentů s pozitivním výsledkem testu: osoba se koronavirem již setkala a má protilátky. Ke zjištění, zda je pacient ještě infekční a může tedy vylučováním viru ohrozit své okolí, může být ze strany hygienické stanice indikováno provedení tzv. PCR diagnostiky.

Tento test spočívá:
- v odběru vzorku biologického materiálu z nosohltanu;
- laboratoř provede PCR, které potvrdí nebo vyloučí přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2);
- výsledek vyšetření PCR je znám do 24 hodin po odběru vzorku z nosohltanu. V případě negativního výsledku vyšetření PCR bude pacient informován o výsledku telefonicky formou SMS. V případě potvrzení přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 bude vyšetřenou osobu informovat telefonicky pracovník příslušné Krajské hygienické stanice, který zároveň informuje nemocného o dalším postupu, zejm. charakteru protiepidemických opatření.

Jihočeský kraj

Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Písek, a.s.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

OIG Power

Go to top