Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

pavilon operačních oborů - centrální část

kompletní plánek budovy

0. nadzemní podlaží

hlavní vstup, recepce, gynekologická ambulance, odběrová místnost

první nadzemní podlaží

chirurgické ambulance, radiodiagnostické oddělení (CT, rtg), ARO - JIP, emergency, ambulance bolesti


druhé nadzemní podlaží

jednotlivé lůžkové stanice chirurgického oddělení, centrální operační sály

 

třetí nadzemní podlaží

gynekologicko - porodnické oddělení: porodnice, lůžková část gynekologie


pavilon operačních oborů - jižní křídlo

snížení přízemí

neurologická ambulance pro dospělé pacienty, EEG, EMG, sono karotid, onkologie, diabetologická ambulance

přízemí

neurologie lůžka

1. patro

lůžková stanice chirurgie 1

2. patro

šestinedělí

 Suterén:

odborné ambulance (kardiologie, nefrologie, endokrinologie)


Přízemí:

příjmová ambulance, ekg, echokardiografie, sono břicha a žil, gastroenterologie, jednotka intenzivní péče


1. patro:

lůžková část - oddělení muži


2. patro:

lůžková část - oddělení ženy


3. patro:

plicní oddělení - lůžka a ambulancecentrální laboratoře


pavilon NORD

přízemí

centrum péče o zrak, dětské ambulance (neurologie, kardiologie, endokrinologie, nefrologie), ORL ambulance, interní - hematologická ambulance


1. patro

rehabilitační oddělení, oddělení následné péče, DIOP, sociální lůžka

 

2. patro

dětské oddělení

hemodialyzační středisko
přízemí

Ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínupřízemí

lékárnaoddělení nukleární medicíny


hlavní parkoviště


přízemí

psychiatrická ambulance, středisko vědeckých informací, oddělení vzdělávání
ředitelství
přízemí

podatelna


1. patro

pokladna, ředitel, sekretariát, náměstek pro ekonomiku a obchod, náměstek pro ošetřovatelskou péči (hlavní sestra), náměstek pro kvalitu zdravotní péče, právník, odd. zdravotnických informací, personální a mzdový úsek, odd. technického provozu, odd. ekonomických informačních systémů, IT oddělení
hlavní vrátnice
přízemí

vrátnice


1. patro

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.