Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Ceník nehrazených výkonů

Oddělení

č.

Výkon

Cena v Kč vč. DPH

Chirurgické oddělení

38

Zavedení silikonové cévky

142

    Úhrada za lehkou sádru 5 cm 110
    Úhrada za lehkou sádru 10 cm 155
    Pěnová skleroterapie včetně sono navigované techniky I (dle rozsahu skler. látky) 1500
    Pěnová skleroterapie včetně sono navigované techniky II (dle rozsahu skler. látky) 2000
Interní oddělení

37

Kapslová enteroskopie

15 000

Gynekologicko-porod. odd.

03

Náběr HCG na vlastní žádost

200

 

04

Recept ATK, hormonální terapie na vlastní žádost

200

 

05

Postkoitální ATK

200

 

06

UZV vyšetření na vlastní žádost

230

 

07

UZV snímek plodu

50

 

08

DVD záznam plodu

500

 

50

Vyplnění žádosti UPT

1000

 

51

Dianatal (porodnický gel)

1500

 

29

Cvičení v těhotenství

30 / hod.

 

18

UPT do 8. týdne včetně

3000

 

19

UPT od 8. do ukončeného 12. týdne

4000

  20 Pronájem postýlky MINI pro novorozence na 1 měsíc 200
  101 Balíček - potratová pilulka 3500
  41 Sterilizace na vlastní žádost 13000
  35 Sterilizace na vlastní žádost prováděná při jiném výkonu 1500
 

65

Odběr cytologie do média na vlastní žádost

500

  107  Entonox – inhalační analgezie při porodu včetně náústku 500/ první půlhodina
  108  Entonox – inhalační analgezie při porodu včetně náústku 250/ každá další půlhodina
  109  Entonox – inhalační analgezie u drobných výkonů 300
  113 Zavedení nitroděložního tělíska (ambulantně, bez anestezie) 600
  114 Zavedení + extrakce nitroděložního tělíska (ambulantně, bez anestezie) 700
  115 Použití anestezie při zavedení / extrakci nitroděložního tělíska 1 100
  116 Zavedení nitroděložního tělíska za hospitalizace 3 300
  117 Zavedení + extrakce nitroděložnho tělíska za hospitalizace 3 400
ORL

21

Zavěšení náušnic (obě uši)

200

 

15

Vyšetření sluchu pro riziková pracoviště

400

Neurologické oddělení

13

EEG + neurolog.vyš. (řidiči)

1400

 

44

Transkutánní elektrická neurostimulace

20/ 1aplikaci

 

90

Atraumatická spinální lumbální jehla

200

 

52

EMG vyšetření - riziko vibrací

400

 

53

Světelná terapie BIOTRON Compact III Swiss

40/ 1 aplikaci

 

64

Aplikace botulotoxinu do podpaží z indikace nadm.pocení

8000/obě strany

Centrum péče o zrak

23

Vyšetření HRT II

250 / 1 oko

 

88

Vyšetření HRT II, OCT (RNFL)

300/ 1 oko

 

45

Plastická úprava horních očních víček - 1 oko

2800

  30 Plastická úprava dolních očních víček - 1 oko 3000
  69 Zorné pole - 1 oko 300
  70 Zorné pole - obě oči 500
  71 Oční vyšetření zdravotní způsobilosti řidiče 500
 

79

Excize kožní léze + sutura 2-10 cm

1700

 

80

Excize kožní léze + sutura nad 10 cm

2000

 

78

Xantelasma (1 oko)

1700

 

81

Odstranění malých lésí 1-5

800

 

82

Odstranění veruky + sutura 1x

1700

 

83

Každá další léze

350

 

84

Vyšetření OCT (optické koherentní tomografie)

250 / 1 oko

  01 Možnost návštěvy mimo pracovní dobu 100
Dětské oddělení

02

Doprovod dítěte do 6 let

300/noc

 

76

Kardiologické vyšetření sportovců

250

 

75

EKG sportovců s popisem

100

  112 Rychlotest STREP A - průkaz antigenu Strept. pyogenes 150
Hematologie

54

Zjištění krevní skupiny

196

Mikrobiologie

27

HIV vyšetření

350

 

77

Laboratorní vyšetření - samoplátce

Podle druhu vyšetření

ONM

12

Denzitometrie

250

Rehabilitace

55,56

Léčba funkční sterility – 1.návštěva/ 2 návštěva

400/200

 

24

Ošetření laserem

50 / 1 aplikace

 

 

Klasická masáž

300 / 30 min

 

 

Funkční taping

100 + 10 / 1m

   

Kineziologický taping

100 + 50 / 1m
   

Končetinové vířivé koupele (při překročení limitu 20 / 3 měsíce)

90

   

Celotělové vířivé a perličkové koupele (při překročení limitu 10 / 3 měsíce)

150

 

 

Lymfodrenáž (lymfedém)

300

Plicní oddělení

57

Celotělová pletysmografie při usilovných manévrech

142

 

58

Celotělová pletysmografie při klidném dýchání

142

 

59

Difuzní kapacita plic

194

 

60

Měření RAW

43

 

61

Rhinomanometrie

116

 

62

Spirometrie

96

 

63

Kalmetizace a tuberkulinový test MX

250

 

11

BCG vakcina

400

 

10

Tuberkulinový test

250

Onkologie

89

Doplatek podprsenky

Dle rozdílu doplatku pojišťovny

Praktický lékař

14

Vstupní prohlídka

250

 

92

Vystavení potravinářského průkazu

300

 

93

Vystavení potravinářského průkazu a vstupní prohlídka

500

Zubní oddělení

66

Úhrada za protetiku

Dle ceny materiálu

Společné pro všechny oddělení

33/95

 

Fotokopie zdravotní dokumentace - velikost A4 /A3 jednostranně

8/16

 

 

32

Posouzení způsobilosti k řízení motorového vozidla

300

 

36

Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (potvrzení o hospitalizaci, pracovní neschopnosti a jiné)

100

  16 Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (vyplnění pojistky, posudek o bolestném, ztížené společ. uplatnění a jiné) 250
 

39

Kopie propouštěcí zprávy pojišťovně

150

 

74

Vyhledání hodiny narození

120

 

85

CD záznam zdrav.dokumentace k navazující péči

20

 

73

Doplatek za léky

Dle číselníků léků

 

09

Nadstandard na lůžkovém oddělení / noc (jednolůžk. pokoj, popř. dvoulůžkový pokoj užívaný jednou osobou)

500 / noc

 

28

Nadstandard na lůžkovém oddělení - doprovod

200 / noc

 

16

Vyplnění pojistky komerční pojišťovně

230

   

Péče poskytnutá samoplátcům

1,12 za bod

   

Péče cizincům, kterou nelze účtovat jinak

1,12 za bod

   

Vypracování lékařského posudku, lékařské zprávy

Dle bodového ohodnocení cíleného vyšetření

    Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 100
    Vyplnění žádosti do Domova pro seniory, sociální šetření 150
Očkování

72

Očkování dle přání

( žloutenka A, B, AB, chřipka, klíšťová encefalitida,

Menigokok C, Pneumokok, Tyfus) :

k ceně očkovací látky účtován poplatek za

aplikaci

 

 

 

 

100 Kč

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.