Vytisknout

Cévní mozková příhoda v číslech

 • Mrtvice postihne každoročně v České republice takřka 30 tisíc lidí, každý den jich v průměru 28 zemře.
 • V České republice je mrtvice druhou nejčastější příčinou úmrtí.
 • Každé 4 vteřiny někoho na světě potká mrtvice a každých 40 vteřin na ni někdo zemře.
 • Pouhých 5 minut trvá, než začnou odumírat první mozkové buňky.
 • Přibližně 70 % pacientů se zcela zotaví, pokud je léčba zahájena do 1 hodiny od vzniku příznaků.
 • K započetí léčby má pacient od vzniku příznaků maximálně 6 hodin.
 • Více než 70 % Čechů nepozná příznaky mozkové mrtvice.
 • Ve více než 50 % případů můžeme cévní mozkové příhodě předejít prevencí.

Jak poznat vznik CMP

Jednoduchým testem, jak poznat, že se může jednat o náhlou mozkovou příhodu je vyzkoušení tří úkonů:
vycenění zubů – varováním je, pokud se jeden koutek nezvedá vůbec nebo je pohyb asymetrický
předpažení obou rukou se zavřenýma očima – opět asymetrické postavení nebo pokles je podezřelý z poruchy mozkové funkce
opakování rozvité věty – např. „Na každém šprochu je pravdy trochu.“ – pokud nemocný nerozumí, není schopen opakovat, nebo má problémy s výslovností, je nutné okamžité vyšetření
 
V případě, že zjistíte jakýkoli problém při provádění i jen jednoho z výše uvedených úkonů, je nutné okamžitě volat lékaře. Cévní mozková příhoda je stejně jako srdeční infarkt závažný akutní stav, který vyžaduje okamžité vyšetření a léčbu na specializovaném pracovišti, proto je nutné při rozpoznání některého z příznaků ihned volat 155 či 112.
Každá chvíle, kdy je mozek nedostatečně prokrven, vede k poškození nervových buněk, které může být nevratné, proto je nutné jednat rychle. I lehké a přechodné příznaky, které do několika minut či hodin odezní, mohou znamenat jakousi „varovnou“ příhodu – tzv. tranzitorní ischemickou ataku – TIA. Velmi často do několika týdnů dojde k opakování, většinou se závažnějšími následky.

Rizikové faktory CMP

 

Riziko vzniku mozkové příhody se zvyšuje s množstvím rizikových faktorů u daného člověka.

Některé faktory ovlivnit nelze

 • věk - počet CMP se zvyšuje již od 40. roku, maximum je po 60. roce života.
 • pohlaví – v mladším věku jsou CMP více ohroženi muži, kolem 60ti let jsou obě pohlaví zastoupena zhruba stejně a ve vyšším věku převažují ženy.
 • rodinná dispozice – pokud je v rodině častější výskyt srdečně cévních onemocnění v mladším věku, pak je riziko vzniku CMP jistě vyšší. Další neovlivnitelnou příčinou vzniku CMP je vrozená vada cév, která vede k vytvoření tzv. výdutě (aneurysmatu). Toto vyklenutí cévy může být dlouhá léta bez příznaků a při náhlém prasknutí způsobí krvácení Výskyt aneurysmat v rodině zvyšuje riziko CMP u pokrevních příbuzných a proto je vhodné při jakýchkoli obtížích podstoupit vyšetření mozkových cév.

 

Rizikové faktory, které můžeme ovlivnit změnou životního stylu a jídelníčku nebo s pomocí lékaře

Vysoký krevní tlak

 • může vést k poškození cévních stěn a jejich následnému zúžení a ucpání nebo naopak prasknutí
 • o vysokém krevním tlaku mluvíme tehdy, jestliže dosahuje hodnot nad 140/90 mm Hg

 

Cukrovka

 • každý rok nemoci zvyšuje riziko mrtvice – u osoby, která jí trpí 10 let a více dokonce až o trojnásobek
  vysoké hladiny cukru v krvi, obzvláště ve spojení se zvýšeným krevním tlakem, zdvojnásobují riziko mozkové mrtvice
 • klíčová je správná léčba inzulinem nebo léky a hlavně dodržování diabetické diety

 

Kouření

 • poškozuje cévy a zdvojnásobuje tak riziko mozkové příhody
 • je spojeno s aterosklerózou (zužování cév)

 

Porucha metabolismu krevních tuků

 • s vysokým cholesterolem je spojena ateroskleróza (kornatění cév) a následné riziko mrtvice

 

Nadměrné požívání alkoholu

 • může být příčinou vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo obezity – zdravotních problémů, které vedou k mrtvici
 • zvyšuje riziko zejména krvácivých mrtvic

 

Obezita

 • souvisí s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou
  riziko mrtvice je vyšší, jestliže se Body Mass Index (BMI) pohybuje nad hodnotou 30

 

Porucha srdečního rytmu

 • lidé s nepravidelným srdeční rytmem (fibrilace síní) mají až pětinásobně vyšší riziko mrtvice
  v prevenci mrtvice při fibrilaci síní je nutné užívat přípravky na ředění krve

 

Hormonální antikoncepce

 • riziko mrtvice se zvyšuje zejména v kombinaci s kouřením, vrozenou poruchou srážlivosti krve (např. Leidenská mutace), cukrovkou, vysokým tlakem a po pětatřicátém roku života

Neurologie

Neurologická poradna pro pacienty s CMP

Specializované neurologické ambulance zajišťují dispenzarizaci pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě. Neurologové provádějí sonografické vyšetření mozkových tepen, pečují o možné komplikace a zajišťují aplikaci botulotoxinu do spastických svalů.