Jak poznat vznik CMP

Jednoduchým testem, jak poznat, že se může jednat o náhlou mozkovou příhodu je vyzkoušení tří úkonů:
vycenění zubů – varováním je, pokud se jeden koutek nezvedá vůbec nebo je pohyb asymetrický
předpažení obou rukou se zavřenýma očima – opět asymetrické postavení nebo pokles je podezřelý z poruchy mozkové funkce
opakování rozvité věty – např. „Na každém šprochu je pravdy trochu.“ – pokud nemocný nerozumí, není schopen opakovat, nebo má problémy s výslovností, je nutné okamžité vyšetření
 
V případě, že zjistíte jakýkoli problém při provádění i jen jednoho z výše uvedených úkonů, je nutné okamžitě volat lékaře. Cévní mozková příhoda je stejně jako srdeční infarkt závažný akutní stav, který vyžaduje okamžité vyšetření a léčbu na specializovaném pracovišti, proto je nutné při rozpoznání některého z příznaků ihned volat 155 či 112.
Každá chvíle, kdy je mozek nedostatečně prokrven, vede k poškození nervových buněk, které může být nevratné, proto je nutné jednat rychle. I lehké a přechodné příznaky, které do několika minut či hodin odezní, mohou znamenat jakousi „varovnou“ příhodu – tzv. tranzitorní ischemickou ataku – TIA. Velmi často do několika týdnů dojde k opakování, většinou se závažnějšími následky.

Rizikové faktory CMP

 

Riziko vzniku mozkové příhody se zvyšuje s množstvím rizikových faktorů u daného člověka.

Některé faktory ovlivnit nelze

 • věk - počet CMP se zvyšuje již od 40. roku, maximum je po 60. roce života.
 • pohlaví – v mladším věku jsou CMP více ohroženi muži, kolem 60ti let jsou obě pohlaví zastoupena zhruba stejně a ve vyšším věku převažují ženy.
 • rodinná dispozice – pokud je v rodině častější výskyt srdečně cévních onemocnění v mladším věku, pak je riziko vzniku CMP jistě vyšší. Další neovlivnitelnou příčinou vzniku CMP je vrozená vada cév, která vede k vytvoření tzv. výdutě (aneurysmatu). Toto vyklenutí cévy může být dlouhá léta bez příznaků a při náhlém prasknutí způsobí krvácení Výskyt aneurysmat v rodině zvyšuje riziko CMP u pokrevních příbuzných a proto je vhodné při jakýchkoli obtížích podstoupit vyšetření mozkových cév.

 

Některé faktory ale ovlivnit lze

 • Kouříte-li, pokuste se přestat. Jestliže se Vám to nedaří, obraťte se na poradnu pro odvykání kouření.
 • Najděte si pohybovou aktivitu, která je pro Vás vhodná a věnujte jí alespoň 30 minut denně.
 • Udržujte si přiměřenou váhu.
 • Vylepšete svůj jídelníček – omezte sůl, tuky a cukry.
 • Dodržujte pitný režim.
 • Zajímejte se o svůj zdravotní stav, pravidelně si nechte zkontrolovat tlak, hodnoty krevního cukru a cholesterolu a pokud jsou zvýšené nad normální hodnoty, pak je nutná snaha o jejich snížení – vždy v prvé řadě dietními opatřeními, dále léky, které Vám předepíše Váš lékař.
 • Vyhněte se pití nadměrného množství alkoholu, zejména destilátů.
 • Snažte se vyvarovat stressových situací a máte-li pocit, že je nezvládnete, vyhledejte pomoc odborníků.
 • Nemoci srdce a jiná dříve vzniklá onemocnění sice sami jistě neovlivníte, ale pravidelnými kontrolami u specialistů a dodržováním léčebného režimu můžete předejít cévním komplikacím.
 • Věnujte se svým koníčkům, choďte do společnosti, buďte optimisty.

 

Neurologie

Neurologická poradna pro pacienty s CMP

Specializované neurologické ambulance zajišťují dispenzarizaci pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě. Neurologové provádějí sonografické vyšetření mozkových tepen, pečují o možné komplikace a zajišťují aplikaci botulotoxinu do spastických svalů.

Go to top