PCR test je dnes nejpřesnější možnost diagnostiky akutně probíhající infekce novým koronavirem, tzv. COVID-19. Nemocnice Strakonice, a.s. nabízí jak možnost odběru vzorku, tak jeho detailní laboratorní zpracování v Centrálních laboratořích. 

PCR test je proveden ZDARMA všem osobám s platným veřejným zdravotním pojištěním v České republice za těchto podmínek:

1) vždy na základě předložení žádanky od lékaře nebo hygienické stanice;

2) nebo na vlastní žádost osobám, pokud splní aspoň jednu z podmínek

a) do dovršení 18 let věku (nárok na 5 PCR testů měsíčně)

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) (nárok na 5 PCR testů měsíčně);

c) osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
i) od aplikace první dávky očkovací látky Janssen neuplynula doba 14 dnů, nebo
ii) v případě dvoudávkového schématu jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat,

(nárok na 5 PCR testů měsíčně)

d) osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží certifikát o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.

(nárok na 2 PCR testy měsíčně)

 

K vyšetření je nutné se objednat. Získaná rezervace slouží klientovi především jako záruka, že bude v odběrovém středisku vyšetřen. Čas rezervace je orientační, snažíme se ho maximálně dodržet, ale v případě vysokého zájmu o vyšetření ze strany veřejnost jeho přesné dodržení nemůžeme garantovat. Neobjednané osoby nemusí být z kapacitních důvodů vždy možné vyšetřit (s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

Žádanku Vám vystaví Váš lékař nebo hygienická stanice. Učinit tak musí prostřednictvím elektronického systému ÚZIS.

Získaná rezervace slouží klientovi především jako záruka, že bude v odběrovém středisku vyšetřen. Čas rezervace je orientační, snažíme se ho maximálně dodržet, ale v případě vysokého zájmu o vyšetření ze strany veřejnost jeho přesné dodržení nemůžeme garantovat. Neobjednané osoby nemusí být z kapacitních důvodů vždy možné vyšetřit (s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

K PCR testu na COVID Vás může objednat Váš lékař nebo se můžete objednat sami.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - VSTUP PRO LÉKAŘE K OBJEDNÁNÍ PACIENTA K PCR VYŠETŘENÍ COVID-19
(O přístupová práva do objednávkového systému mohou lékaři zažádat na pelisek @ nemst.cz)

Pokud se objednáváte sami, respektujte prosím doporučení stran termínu vyšetření, které Vám dal Váš lékař. Zejména u osob, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID a jsou testovány z epidemiologických důvodů (jsou např. v karanténě po kontaktu s covid pozitivní osobou) je doba vhodná pro testování 5. - 7. den od kontaktu, dříve to smysl nemá!!!

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - VSTUP PRO PACIENTY


Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

PCR test je proveden ZDARMA na vlastní žádost osobám s platným veřejným zdravotním pojištěním v České republice při splnění výše uvedených podmínek.

Všichni ostatní se musí před odběrem prokázat dokladem o předem uhrazeném poplatku (doklad o zaplacení, výtisk z internetového bankovnictví apod.). Organizace, které hradí poplatek za více svých zaměstnanců, se obrátí na Finanční účtárnu nemocnice pro domluvu stran fakturace - 383 314 251, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Standardní PCR vyšetření (výsledky max. do 48 hodin po odběru): 814,00 Kč


Poplatek lze zaplatit:
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - samoplátce;
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice hotově nebo kartou (pondělí - pátek 7:30 - 14:00).

Vyplňte a odešlete žádanku do systému, kde Vás pak pracovníci odběrového centra snadněji dohledají.

Získaná rezervace slouží klientovi především jako záruka, že bude v odběrovém středisku vyšetřen. Čas rezervace je orientační, snažíme se ho maximálně dodržet, ale v případě vysokého zájmu o vyšetření ze strany veřejnost jeho přesné dodržení nemůžeme garantovat. Neobjednané osoby nemusí být z kapacitních důvodů vždy možné vyšetřit (s ohledem na časovou a logistickou náročnost celého procesu)!

Informace o výsledku
Pacienti budou o výsledku vyrozuměni automaticky rozesílanou sms zprávou, případně emailem, na zprávu neodpovídejte. Časový horizont výsledku může být dle kapacity laboratoře i cca 48 hodin, většinou však mnohem méně.  Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vašich kontaktních údajů. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 702 164 562. Výsledek je předán i indikujícímu lékaři. Pozitivní pacienti jsou hlášeni Krajské hygienické stanici.

Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přístup k odběrové místnosti je umožněn skrz tzv. technický vstup (vchod) do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrové místo i příchod k němu jsou označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/letak-Vysledek-testu-POZ.pdf