Od 29.3.2018 Nemocnice Strakonice, a.s. uvolňuje návštěvy k nemocným, hospitalizovaným na lůžkových odděleních.

Zvláštní režim bude věnován pacientům hospitalizovaným na jednotkách intenzivní péče a ARO, kde je nutné velmi omezit čas návštěvy i počet přítomných redukovat na minimum.