Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Informace o Nemocnici Strakonice, a. s. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název Nemocnice Strakonice, a. s.
2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Strakonice, a. s. je akciovou společností založenou Jihočeským krajem. Nemocnice Strakonice, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 29.9.2005 pod sp. zn. B 1465.

Sídlo: Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29

Statutární orgán: představenstvo

 

Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.

 

 

Předmětem činnosti (podnikání) je:

 

  • komplexní poskytování zdravotnických služeb
  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
  • hostinská činnost
  • masérské, rekondiční a regenerační služby
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Silniční motorová doprava
    • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
    • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

 

 

3. Organizační struktura Základní schéma Nemocnice Strakonice, a.s. a seznam oddělení zde
4. Kontaktní spojení Kontakty - zde
4.1. Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Strakonice, a. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Česká republika

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Nemocnice Strakonice, a. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Česká republika

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny sekretariátu ředitelství:

Po – Pá: 6.30 – 12.00, 12.30 – 15.00

 

 

Úřední hodiny podatelny:

Po – Pá: 7.30 – 13.00, 13.30 – 16.00

 

 

Návštěvní hodiny – Doporučené návštěvní hodiny jsou na většině oddělení 14,00 – 17,00, individuálně lze domluvit jiný termín.

4.4. Telefonní čísla

Podatelna: 383 314 161

Sekretariát ředitelství: 383 314 120

Ústředna: 383 314 111

4.5. Číslo faxu 383 314 122
4.6. Adresa internetové stránky www.nemst.cz
4.7. Adresa e-podatelny ID datové schránky: 86tfc8r
4.8. Další elektronické adresy

sekretariat @ nemst.cz

pochvaly, stížnosti: sekretariat @ nemst.cz

5. Bankovní spojení

ČSOB Strakonice

číslo účtu: 199127585 / 0300

IBAN CZ 55 0300 0000 0001 9912 7585

SWIFT CEKO CZ PP

6. IČ 260 95 181
7. DIČ CZ 260 95 181
8. Dokumenty  
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a. s. - zde

Zakladatelská listina Nemocnice Strakonice, a. s. - zde

Další dokumenty dostupné - zde.

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu - zde

Obsah účetních výkazů za rok 2015 - viz Výroční zpráva 2015 - zde

9. Žádosti o informace Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“) – zde
10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti - zde

Pochvaly - zde

11. Opravné prostředky Opravné prostředky - zde
12. Formuláře Zdravotnická dokumentace zde
13. Předpisy  
13.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb - zde

 

13.2. Vydané právní předpisy Nemocnice Strakonice, a.s. nevydává žádné právní předpisy.
14. Úhrady za poskytování informací  
14. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník
14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.).
15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zprávy zde

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.