Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Nemocnice Strakonice, a.s. pořádá pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a ve spolupráci se ZO OS SZP ČR při příležitosti Dne ošetřovatelství

10. května 2016 v Městském domě kultury ve Strakonicích


XI. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN


pozvánka v .pdf formátu


Místo a den konference: Městský dům kultury ve Strakonicích - 10. května 2016

Učeno pro: všeobecné sestry, porodní asistentky, farmaceutické asistenty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, radiologické asistenty, nutriční terapeuty, zdrav. laboranty, odb. pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínské inženýry, zdrav. záchranáře, zdravotně-sociální pracovníky

Časový rozsah: 8,30 - 14,30

Registrace: 7,30 - 8,20

Konferenční poplatek: zahrnuje účast na konferenci, občerstvení a nápoje

Způsob platby:

200 Kč vč. 21% DPH - na účet nemocnice do 8. 5. 2016

účet č. 199127585/0300, v.s. 429200001, spec. s. prvních 6 čísel rodného čísla

do poznámky uveďte jméno

potvrzení o platbě vezměte s sebou

250 Kč vč. 21% DPH – při platbě v hotovosti na místě

Parkoviště: u MěDK


Přihlášky zasílat: Mgr. Jiřina Janochová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 383 314 293 / 130

Příjem přihlášek: do 8.05. 2015

V přihlášce uvést: jméno a příjmení, profese, pracoviště, datum narození


Kreditní hodnota akce: pasivní účast - 4 kreditní body

Přípravný výbor: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Hana Furišová, Alena Zíková, Marie Vintrová


Pozvánka


Program

Prezence: 7,30 - 8,20

Zahájení: 8,30

9,00 - 9,30

Katarakta (prim. MUDr. Pavel Kristen, CPZ Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,30 - 10,00

HPV virus - je nutná prevence? (MUDr. Roman Zaremba, Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Strakonice, a.s.)

10,00 - 10,30

Kýly včera , dnes a zítra (MUDr. Martin Pavelka, Chirurgické odd. Nemocnice Strakonice, a.s.)

10,30 - 10,50

Přestávka

10,50 - 11,20

Představují běženci infekční riziko? (MUDr. Iva Šípová, epidemiolog Nemocnice České Budějovice a.s.)

11,20 - 11,50

Aktuální epidemiologická situace v ČR a Jihočeském kraji. Epidemiologické riziko u migrantů v Evropě (MUDr. Ivana Krabatschová, vedoucí protiepid. odd. KHS Jihočeského kraje, Č. Krumlov)

11,50 - 12,55

Oběd

13,00 - 14,00

Partnerské vztahy (Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF a VFN v Praze, zakladatelka institutu partnerských vztahů v Praze a ve VFN oddělení somatopsychiky. Autorka desítek odborných i populárních článků a knih (Život je boj – praktický průvodce rakovinou, Základy zdravotnické psychologie, Nevěra a její zvládání, Muži chtějí potvory, Bolest a její zvládání, Průvodce šťastným vztahem,...)

14,00 – 14,30

Diskuse a závěr

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.