Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Vážení kolegové,

jsme rádi, že Vás můžeme pozvat na 3. česko-americké neurologicko-internistické sympozium, které se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly dne 25. června 2015. Navážeme tak na příjemnou tradici odborných a společenských setkání lékařů strakonické nemocnice a Lahey Clinic v Bostonu.

Věříme, že Vás odborný i společenský program zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v krásných prostorách strakonického hradu!

 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.

 


 

Pořadatel: Nemocnice Strakonice, a.s. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, okresním sdružením ve Strakonicích a Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, Spolkem lékařů ve Strakonicích

Datum: 25. června 2015 od 14,00

Místo konání: Rytířský sál strakonického hradu

Registrace a podrobné informace: MH Consulting s.r.o.


Odborný a společenský program:

13:00 - 14:00 Registrace

14:00 - 14:10 Zahájení (Prim. MUDr. Pavel Houška, Brejchová Helena - místostarostka Strakonic)

14:10 - 14:20 Nemocnice Strakonice, a.s. (MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBA)

14:20 - 14:50 Movement Disorders in Internal Medicine (Diana Apetauerová, MD)

14:50 - 15:20 Neurologic Paraneoplastic Syndromes (Jayashri Srinivasan MBBS, PhD, FRCP, FAAN, FANA)

15:20 - 15:50 Atrial Fibrilation (David T. Martin, MD, FRCP)

15:50 - 16:20 Limbické encefalitidy (Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.)

16:20 - 16:45 Coffee break

16:45 - 17:10 Endoskopické metody v Nemocnici Strakonice (prim. MUDr. Ivo Horný)

17:10 - 17:35 ANCA - Associated Vasculitis - a paradigm shift in management (Vaidyanathapuram S. Balakrishnan, MBBS, MD, FRCP)

17:35 - 18:00 Update on Inflammatory Neuropathies focusing on GBS and CIDP (Michal Vytopil, M.D., Ph.D.)

18:00 - 18:45 Prohlídka strakonického hradu - Kapitulní síň, Křížová chodba, kostel sv. Prokopa, vystoupení pěveckého sboru

19:00 - 00:00 Společenský večer v restauraci Hradní sklípek, večeře, Mladá dudácká muzika


Fotogalerie z předchozího sympozia (říjen 2011)

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.