Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Nemocnice Strakonice, a.s. pořádá pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje u příležitosti Dne ošetřovatelství

15. května 2014 v Městském domě kultury ve Strakonicích


X. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN


Místo a den konference: Městský dům kultury ve Strakonicích - 15. května 2014

Učeno pro: všeobecné sestry, porodní asistentky, farmaceutické asistenty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty, odb. pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínské inženýry, zdrav. záchranáře, zdravotně-sociální pracovníky

Časový rozsah: 8,30 - 15,15

Registrace: 7,30 - 8,20

Konferenční poplatek: zahrnuje účast na konferenci, občerstvení a nápoje

Způsob platby:

200 Kč vč. 21% DPH - na účet nemocnice do 10. 5. 2014

účet č. 199127585/0300, v.s. 429200001, spec. s. prvních 6 čísel rodného čísla

potvrzení o platbě vezměte s sebou

250 Kč vč. 21% DPH – při platbě v hotovosti na místě

Parkoviště: u MěDK


Přihlášky zasílat: Marie Vintrová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 383314351

Příjem přihlášek: do 13.05. 2014

V přihlášce uvést: jméno a příjmení, profese, adresu (pracoviště), datum narození


Kreditní hodnota akce: pasivní účast - 4 kreditní body

Přípravný výbor: Mgr. Marie Janoušková, Mgr. Hana Furišová, Alena Zíková, Marie Vintrová


Pozvánka


Program

Prezence: 7,30 - 8,20

Zahájení: 8,30

9,00 - 9,30

Výživa malých dětí v proměnách času (prim. MUDr. Martin Gregora, dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,30 - 10,00

Nutriční podpora v paliativní péči (PhDr. Helena Novotná, vrchní sestra společného ošetř. lůžkového fondu interních oborů Nemocnice Tábor, a.s.)

10,00 - 10,30

Ošetřovatelská péče u pacientů s imobilizačním syndromem (Bc. Lucie Cellerová, ONP Nemocnice Strakonice, a.s.)

10,30 - 10,50

Přestávka

10,50 - 11,30

Refrakční vady, jejich diagnostika a možnosti léčby (Prim. MUDr. Pavel Kristen, CPZ Nemocnice Strakonice, a.s.)

11,30 - 12,00

Zkušenosti s poskytováním paliativní péče v domácím prostředí na Strakonicku (Mgr. Marie Kadochová, Odborný zástupce Domácí péče ČČK Strakonice)

12,00 - 13,00

Oběd

13,00 - 14,00

Hospic - do hospice nikdy, tam bych mohl umřít (PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)

14,00 - 15,00

Vliv emocí na myšlení a jednání (PhDr. Jan Veselý, psycholog Nemocnice Tábor, a.s.)

15,00 – 15,15

Diskuse a závěr

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.