Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Spolek lékařů Strakonice

OS ČLK Strakonice

pod záštitou Nemocnice Strakonice, a. s.

pořádá ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 16.30 hod. v Rytířském sále strakonického hradu přednáškové odpoledne:

na téma

Současné možnosti diagnostiky v Centrálních laboratořích Nemocnice Strakonice, a.s.,


které se koná u příležitosti 5. výročí otevření Centrálních laboratoří.

Od 12.30 do 15 hodin Vás srdečně zveme na den otevřených dveří v laboratořích Nemocnice s odborným komentářem.


1. Úvod

2. Málo požadované biochemické metody, o kterých je dobré vědět (Ing. Klára Jandová)

3. S100 jako nádorový marker i(a) marker mozkového poškození (Mgr. Barbora Větrovcová)

4. Nové technologie v močové analýze (RNDr. Jana Zralá)

5. Kazuistika (MUDr. Jiří Novák)

6. Morfologie krevních elementů, aneb proč nestačí leukocyty, trombocyty a hemoglobin? (RNDr. Zdeněk Tokár)

7. Máme energii na energetické parazity (Mgr. Markéta Hajná, PhD.)

8. Kdo se bojí, nesmí do lesa (Ing. Zuzana Opluštilová)

9. Metoda Maldi - Tof aneb revoluce v mikrobiologii (PharmDr. Eva Šimečková)

Předpokládaný konec odborné části v 18.30 hod.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.