Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Spolek lékařů Strakonice

OS ČLK Strakonice

pod záštitou Nemocnice Strakonice, a. s.

Vás zvou na přednáškové odpoledne,které se koná u příležitosti významného životního jubilea RNDr. Pavly Urbáškové, CSc.

ve čtvrtek 28. 11. 2013 v 17 hod. v Rytířském sále strakonického hradu

Hepatotropní infekční agens

1. Role virů a baktérií v onemocnění jater (Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., docentka I. infekční kliniky FN Bulovka 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a vedoucí katedry infekčních nemocí IPVZ)

2. Role parazitů v onemocnění jater (Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., přednostka Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a vedoucí katedry mikrobiologie IPVZ)

3. Importované nemoci jater (MUDr. Milan Trojánek, 1. infekční klinika 2. LF Univerzity Karlovy v Praze)

4. Je i riziko ATB rezistence rizikem pro játra? (odb. asist. Jaroslav Hrabák, Ph.D., FN a Ústav mikrobiologie a LF Univerzity Karlovy v Plzni)

Prim. MUDr. Ivo Horný

MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA

MUDr. Michal Pelíšek

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.