Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Program:

1/ Léčba infekcí ve Velké Británii - zkušenosti ze stáže (MUC. Milan Trojánek, 2. LF UK Praha)

2/ Izolační režimy a bariérová opatření (MUDr. Iva Šípová, epidemiologie, Nemocnice České Budějovice)

3/ Výsledky interních hygienických auditů (Anna Táborová, epidemiolog. sestra)

4/ Výsledky sledování nozokomiálních infekcí v naší nemocnici za rok 2011 (Dr. Eva Šimečková, Bc. Lucie Vojíková)

5/ diskuse a závěr


Místo a čas konání

ve čtvrtek 29.3. 2012 ve 12.30 hod.

v zasedací místnosti gynekologického pavilonu nemocnice


Vítána účast primářů, lékařů, vrchních a staničních sester.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.