Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Nemocnice Strakonice, a.s. pořádá

dne 13. dubna 2012 v prostorách strakonického hradu

od 8,45 hod. do 13,00 hod.

 

2. JIHOČESKOU KONFERENCI NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENY


na téma

Problematika infekcí krevního řečiště v souvislosti s katétrem


PROGRAM

8,00 – 8,45 hod. Registrace účastníků

8,45 – 9,00 hod. Zahájení (MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,00 – 9,30 hod. Klinicko-mikrobiologické přístupy k infekcím krevního řečiště (MUDr. Vlastimil Jindrák, klinická mikrobiologie, Nemocnice Na Homolce)

9,30 – 9,40 hod. Problematika centrálních žil. katétrů z pohledu klinika (MUDr. Milan Straka, ARO, Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,40 – 9,55 hod. Roční sledování CŽK a infekčních komplikací krevního řečiště (PharmDr. Eva Šimečková, klinická mikrobiologie, Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,55 – 10,15 hod. Problematika sledování CŽK v regionální nemocnici (MUDr. Věra Kůrková,klinická mikrobiologie, Nemocnice Písek, a.s.)

10,15 – 10,30 hod. Požadavky na hygienu rukou - pohled WHO (MUDr. Iva Šípová, epidemiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

10,30 – 11,00 hod. Coffee break

11,00 – 11,15 hod. Příprava pomůcek a asistence při zavádění centrálního žilního katétru (Ilona Matulíková, ARO, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

11,15 – 11,30 hod. Ošetřovatelská péče u pacienta se zavedenou centrální žilní kanylou, dokumentace (Jarmila Frolíková, ARO, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

11,30 – 12,30 hod. Workshop pro 25 sester (zájem vyznačte na přihlášce)

Diskuze, závěr konference

občerstvení


Odborný garant: MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBA (předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.), PharmDr. Eva Šimečková (primářka Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.)

Přípravný výbor: MUDr. Iva Šípová, PharmDr. Eva Šimečková

 

Přihlášky do 11.4.2012 !!!

Přihláška a další pokyny


Partneři a vystavovatelé

3M

B.BRAUN

SARSTEDT

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.