Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Nemocnice Strakonice, a.s. pořádá

dne 13. dubna 2012 v prostorách strakonického hradu

od 8,45 hod. do 13,00 hod.

 

2. JIHOČESKOU KONFERENCI NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENY


na téma

Problematika infekcí krevního řečiště v souvislosti s katétrem


PROGRAM

8,00 – 8,45 hod. Registrace účastníků

8,45 – 9,00 hod. Zahájení (MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,00 – 9,30 hod. Klinicko-mikrobiologické přístupy k infekcím krevního řečiště (MUDr. Vlastimil Jindrák, klinická mikrobiologie, Nemocnice Na Homolce)

9,30 – 9,40 hod. Problematika centrálních žil. katétrů z pohledu klinika (MUDr. Milan Straka, ARO, Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,40 – 9,55 hod. Roční sledování CŽK a infekčních komplikací krevního řečiště (PharmDr. Eva Šimečková, klinická mikrobiologie, Nemocnice Strakonice, a.s.)

9,55 – 10,15 hod. Problematika sledování CŽK v regionální nemocnici (MUDr. Věra Kůrková,klinická mikrobiologie, Nemocnice Písek, a.s.)

10,15 – 10,30 hod. Požadavky na hygienu rukou - pohled WHO (MUDr. Iva Šípová, epidemiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

10,30 – 11,00 hod. Coffee break

11,00 – 11,15 hod. Příprava pomůcek a asistence při zavádění centrálního žilního katétru (Ilona Matulíková, ARO, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

11,15 – 11,30 hod. Ošetřovatelská péče u pacienta se zavedenou centrální žilní kanylou, dokumentace (Jarmila Frolíková, ARO, Nemocnice České Budějovice, a.s.)

11,30 – 12,30 hod. Workshop pro 25 sester (zájem vyznačte na přihlášce)

Diskuze, závěr konference

občerstvení


Odborný garant: MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBA (předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.), PharmDr. Eva Šimečková (primářka Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.)

Přípravný výbor: MUDr. Iva Šípová, PharmDr. Eva Šimečková

 

Přihlášky do 11.4.2012 !!!

Přihláška a další pokyny


Partneři a vystavovatelé

3M

B.BRAUN

SARSTEDT

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.