Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Neurologické oddělení

"Setkala jsem se s velmi lidským a vstřícným přístupem veškerého personálu oddělení, který i přes své náročné povolání neopomíjí lidský faktor. Mé upřímné poděkování patří lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům, byla jsem mile překvapena péči, která mi byla věnována ze strany všech."

"Rád bych poděkoval kolektivu neurologického oddělení nemocnice Strakonice za vzornou péči a lidský přístup. Tento pobyt na mě zanechal hluboký dojem."

 

Neurologické oddělení se zabývá diagnostikou a nechirurgickou léčbou nemocí centrálního nervového systému (mozku a míchy), páteře a nemocí periferních nervů a svalů. Jde především o cévní mozkové příhody, epilepsie, bolesti hlavy, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou sklerózu, nádorová onemocnění a velkou skupinu onemocnění páteře. Nezabývá se léčbou psychiatrických onemocnění! Oddělení disponuje částí lůžkovou a ambulantní. Lůžková část má kapacitu 25 lůžek. V ambulantní části se oddělení zabývá následnou péčí o vybrané nemocné s cévní mozkovou příhodou, epilepsií, roztroušenou sklerózou, bolestmi zad, Parkinsonovou chorobou, bolestmi hlavy a neuropatiemi. Při oddělení také pracuje lékařka s odborností dětská neurologie, která pečuje o malé nemocné s neurologickými poruchami jak ambulantně, tak při jejich hospitalizaci na Dětském oddělení nemocnice. Na oddělení se také provádí ultrazvukové vyšetření mozkových tepen. Pacientům s těžkou spasticitou např. po cévních mozkových příhodách bývá na oddělení aplikován botulotoxin. Oddělení má dále specializovanou laboratoř EEG, která je důležitá pro diagnostiku epilepsie a EMG laboratoř, která slouží k diagnostice onemocnění periferních nervů a svalů. Obě tyto laboratoře slouží jak pro hospitalizované tak ambulantní pacienty. Oddělení získalo akreditaci ministerstva k uskutečňování vzdělávacího programu lékařů.

Začátkem října 2010 se neurologické oddělení přestěhovalo do moderních prostor nového nemocničního pavilonu. Lůžková část se nachází v přízemí této budovy, ambulance a EEG vyšetřovna se nachází v jejím sníženém přízemí. Součástí lůžkového oddělení je také observační pokoj pro pacienty vyžadující zvýšený dohled, většina ostatních standardních pokojů je třílůžkových s vlastním sociálním zázemím. Jeden pokoj má statut "nadstandardu", disponuje jedním lůžkem, televizí a vlastním sociálním zázemím, cena pobytu na tomto pokoji je 500 Kč / den. (fotogalerie zde)

 

 


 

Pavel Houška

MUDr. Pavel Houška

primář

383 31 4280

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

           

MUDr. Michal Pelíšek

zástupce primáře

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Mgr. Ivana Machová

vrchní sestra

383 31 4288

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     
           

 

 

 

 

MUDr. Marie Cončevová

Marta Kučerová

MUDr. Marta Kučerová

Zorka Švehlová

MUDr. Zorka Švehlová

MUDr. Lucie Pelíšková

MUDr. Ivona Markvartová

MUDr. Anna Komárková

MUDr. Lucie Školníková

MUDr. Helena Nováková

MUDr. Eva Pozděnová

MUDr. Miroslav Mamiňák

       

 

 


 

 

pavilon operačních oborů
přízemí jižního křídla

ambulance dospělé neurologie, EEG, EMG, neurosonologická vyšetření (sono karotid)

 

1. patro jižního křídla

lůžková část

 

plánek pavilonu operačních oborů

pavilon dětského oddělení (bývalý gynekologicko-porodnický pavilon)
přízemí vlevo

ambulance dětské neurologie

   

 

 

   

 


Primář

Sesterna

Vrchní sestra

383 31 4280 383 31 4281 383 31 4288
     

Ambulance dospělí

Ambulance děti

Vyšetřovna I.

383 31 4488 383 31 4194 383 31 4225
       

EEG

EMG

Přepojení pacientům

 

383 31 4215 383 31 4227 383 31 4167  
       

Fax

Vyšetřovna II.

Email

 
383 392 371 383 31 4282 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

 

 Administrativní pracovnice: Milena Adlerová, 383 31 4258

 

 


 

Ambulance pro dospělé
  383 31 4488  
Ambulance pro děti
  383 31 4194
pondělí 8.00 - 15.00 MUDr. M. Kučerová   úterý 8.00 - 14.30 MUDr. Z. Švehlová
středa 8.00 - 12.30 MUDr. P. Houška   pátek 8.00 - 14.30 MUDr. Z. Švehlová
čtvrtek 9.00 - 14.30 MUDr. M. Pelíšek        

 

 

 

 

 

 

 

Poradna pro cévní nemoci mozku
383 31 4488  
úterý 8.00 - 11.30 MUDr. Michal PelíšekPoradna pro epilepsii a bolesti hlavy
383 31 4488  
středa 13.00 - 15.00 MUDr. Marta KučerováPoradna pro kognitivní a extrapyramidové poruchy
383 31 4488  
úterý 12.30 - 15.00 MUDr. Pavel HouškaAmbulance Blatná
725 560 576
 
středa, pátek 08.00 - 14.00 MUDr. Pavel Houška, MUDr. Lucie ŠkolníkováAmbulance Vodňany
383 382 355
 
úterý 08.30 - 13.30 MUDr. Marta Kučerová

 

 

 

 


3. česko-americké neurologicko-internistické sympozium ve Strakonicích

Dne 25.6.2015 uspořádala Nemocnice Strakonice, a.s. pod záštitou jihočeského hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly již 3.česko-amerického neurologicko-internistického sympozia, čímž navázala na úspěšná setkání tohoto druhu z let 2000 a 2011, která byla zaměřena převážně neurologicky. Vzácnými hosty sympozia byli tentokrát kolegové z Bostonské Lahey Clinic a Tuftovy University Boston.

Krom neurologů jsme letos přivítali i kolegy internisty - profesora kardiologie Davida T. Martina a nefrologa Associate Prof. Balakrisnana. Jako tradiční účastníky již bereme neurology - paní Associate Prof. Dianu Apetauerovou, jejího kolegu MUDr. Michala Vytopila a také současnou přednostku neurologické kliniky Lahey Clinic Associate Prof. Jayashri Srinivasan. Vysokou odbornou úroveň sympozia potvrdil i další z účastníků - docent MUDr. Robert Rusina, Ph.D. z Neurologické kliniky 1.LF UK v Praze.

V rámci jejich pobytu ve Strakonicích navštívili mnohá oddělení nemocnice a Dětské centrum Jihočeského kraje. Ocenili profesní úroveň zaměstnanců, vybavení oddělení přístrojovou technikou a komfort pacientů v nově postavených pavilonech. V rámci odborného sympozia konaného v Rytířském sále strakonického hradu vystoupili s přednáškami, které byly záměrně koncipované na pomezí neurologie a interny. Akce byla završena kulturně společenskou částí v prostorách strakonického hradu. Sympozium přineslo nové poznatky z profesního i soukromého života univerzitních profesorů, rozšířilo nám povědomí o zdravotnictví v USA a přiblížilo způsob práce neurologa a internisty v Bostonu. Byla diskutována možnost výměnného pobytu našich lékařů. Závěrem lze konstatovat, že akce pořádaná Nemocnicí Strakonice měla velký ohlas a pozitivní odezvu ze strany našich vzácných hostů i veřejnosti.

Pozvánka na 3. česko-americké neurologicko-internistické sympozium pořádané ve Strakonicích dne 25.6.2015

 

Primář neurologie Pavel Houška přednášel v americkém Bostonu

Ve dnech 7.-9. října 2012 jsem se zúčastnil Annual Meetingu of the American Neurological Association in partnership with Association of British Neurologists v americkém Bostonu. Není náhodou, že v Bostonu pracují američtí profesoři, Prof. Royden Jones a Prof. Paul Gross, které jsme vloni (shodou okolností přesně před rokem) měli tu čest přivítat ve Strakonicích v rámci 2. česko-amerického prácheňského neurologického sympozia. Měl jsem možnost navštívit oba kolegy na přátelské návštěvě ve venkovském sídle rodiny Grossů v Rockportu, kde byla s díky vzpomenuta návštěva České republiky a jmenovitě Strakonic v loňském roce. Oba profesoři mají na tuto dobu nezapomenutelné zážitky. Prof. R.Jones mi zároveň předal svoji novou knihu Netter´s Neurology 2nd edition s osobním věnováním. Jistě stojí za zmínku, že právě tato kniha byla oceněna 20. září 2012 v Londýně na ceremoniálu BMA (British Medical Association vydavatelství Elsevier) jako nejlepší kniha v oboru neurologie.

Během 3 dnů meetingu jsem vyslechl několik přednášek amerických a britských autorů se zaměřením na neuromuskulární a extrapyramidovou problematiku, zaujalo mne např. sdělení "Characteristics of Subjects with Painful Diabetic Neuropathy in the US: BEAT Neuropathic Pain Observational Study" nebo i sdělení českých kolegů Rektor, Baláž "Role of the Subthalamic Nucleus in Modulatig Cognitive Functions".

Ve čtvrtek 11. října jsem přijal pozvání na Grand Rounds neurologické Lahey Clinic, kde jsem prezentoval svoji přednášku pod názvem "Greetings from the Czech Republic". Ve svém sdělení jsem americkým kolegům představil nejprve Českou republiku, dále pak naše město Strakonice, historii a současnost Nemocnice Strakonice včetně virtuální prohlídky neurologického oddělení a v odborné části jsem prezentoval zajímavou kazuistiku naší pacientky s "immune-mediated necrotizing myopathy after use statins". Diskuze se nesla v přátelském duchu a přednáška měla dle mého velmi pozitivní ohlasy. Po Grand Rounds jsem měl možnost si prohlédnout neurologické oddělení v Lahye Clinic v doprovodu paní dr. D. Apetauerové. Zaujal mne zejm. odlišný přístup personálu k pacientovi, dále rozdílné uspořádání oddělení (striktně jednolůžkové pokoje s vlastním zázemím a PC interaktivním ovladačem pro každého pacienta) a konečně i klid, který na oddělení panoval v běžné pracovní době, na což měl vliv jistě i dostatečný počet personálu a dokonalé zvládnutí organizace práce.

Zbylý čas mojí návštěvy jsem věnoval poznávání krás Bostonu, Nové Anglie, státu Main a New Hampshire. Okouzlil mě především univerzitní duch města Boston s velkou koncentrací vzdělanosti všech oborů lidské činnosti, speciálně pak Harvardská universita. Obecně jsem poznal v USA mnoho milých a laskavých lidí, kteří mají zájem pomoci i neznámému člověku na ulici. Kolikrát se Vám v Čechách (ale i jinde v Evropě) stalo, že by Vám na ulici s mapou v ruce za 2 minuty nabídli 4 lidé nezištnou pomoc?


 

Primář Houška spoluautorem článku v impaktovaném časopisu

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie publikoval článek Alzheimerova nemoc pod obrazem kortikobazální degenerace - kazuistika, jehož spoluautorem je MUDr. Pavel Houška, primář neurologického oddělení naší nemocnice.

 

Česko-americké neurologické sympozium 2011

Nemocnice Strakonice, a.s. pod záštitou starosty města Strakonice Ing. Pavla Vondryse uspořádala dne 8. října 2011 strakonickou část 2. prácheňského česko - amerického neurologického sympozia. Prohlédněte si fotogalerii.

 

Dočasné přestěhování dětské neurologické ambulance

Dětská neurologická ambulance je dočasně v náhradních prostorách. Nyní se nachází v přízemí nového jižního křídla chirurgického pavilonu (vedle neurologické ambulance pro dospělé pacienty). Ordinace probíhá ve stejných dnech a časech jako doposud - úterý, pátek. Do ambulance je nové telefonní číslo: 383 314 194.

 

Aktivní účast na Evropském neurologickém kongresu

 

Primář MUDr. Pavel Houška aktivně reprezentoval neurologické oddělení na 14. kongresu evropské neurologické společnosti (EFNS). Společně s MUDr. Apetauerovou (Lahey Clinic Boston) představili poster: An unusual presentation of Pantothenate kinase associated neurodegeneration. (PANK): a case report.

 

 

 

 


Elektroencefalografie (EEG) je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu mozku. Slouží k odhalení změn v elektrické aktivitě mozku při podezření na jeho poškození. Indikuje se obvykle při záchvatových onemocněních (zejm. epilepsie), ztrátě vědomí, po mozkové příhodě, při zánětech nebo úrazech. EEG pomáhá při stanovení diagnózy epilepsie. Vyšetření se provádí pomocí přístroje zvaného elektroencefalograf. Skládá se z několika elektrod (obvykle 16 až 25), které jsou pomocí drátů spojeny s vyhodnocovacím zařízením. Výsledek vyšetření (EEG křivka) se zobrazuje na monitoru. Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Elektrody se připevňují na hlavu. Doba vyšetření je cca 40 minut.(zdroj: www.zdravcentra.cz)

 

Lékaři : MUDr. M. Kučerová, MUDr. M. Pelíšek, MUDr. Z. Švehlová
EEG laborantky: E. Chodová, M. Skuhrovcová
Telefon : 383 314 215
Provoz: všední den 6.00 - 14.00

 


 

Cévní mozková příhoda (CMP) je závažné postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischémií) nebo prasknutím cévy a krvácením. Typicky se projevuje poruchou řeči, ochrnutím, nebo bezvědomím. Cévní mozková příhoda se podle typu postižení mozkových tepen dělí na dva základní druhy. Prvním z nich je tzv. ischemická mozková příhoda. Pří ní dochází k nedokrvení mozku. Jeho příčinou je nejčastěji, stejně jako v případě srdečního infarktu, kornatění tepen (ateroskleróza) a jejich úplný uzávěr.

Druhým mechanismem vzniku CMP je krvácení do mozku. Vzniká na podkladě poškození mozkových tepen vysokým krevním tlakem nebo prasknutím vrozeně poškozené cévy (cévního aneurysma). V obou případech dojde k přerušení krevního zásobení oblastí mozku, které jsou ucpanou nebo krvácející tepnou zásobeny. Mozkové buňky strádají nedostatkem kyslíku a živin. Do 4 minut vyčerpají své zásoby a začnou trpět akutním nedostatkem. V případě, že se nepodaří obnovit přísun krve s kyslíkem a živinami, buňky rychle odumírají. Tíže postižení potom závisí na velikosti postižené oblasti a délce trvání nedokrevnosti (ischémie).

Pacienti s akutní CMP jsou v naší nemocnici hospitalizováni obvykle na neurologickém oddělení či na iktovém lůžku IMP části interního oddělení, pacient během hospitalizace absolvuje řadu vyšetření jejichž výsledky dopomohou nastavit pro pacienta optimální léčbu snižující riziko recidivy příhody.

 

Pacienti, kteří splní přísná indikační kritéria, mohou být léčeni tzv.intravenózní trombolytickou terapií. V naší nemocnici byla intravenozní trombolytická terapie poskytnuta již několika desítkám pacientů a úspěšnost takové léčby je srovnatelná s dalšími obdobnými centry. Pravidelně lékaři neurologického oddělení spolupracují se SITS registrem (mezinárodní registr pacientů léčených trombolýzou).

Každý pacient, který je potenciálně možným kandidátem neurochirurgické intervence, je konzultován převážně s lékaři spádového neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice. Již tak dobrá spolupráce je nově umocněna i možností prezentace u nás pořízených CT snímků přes digitální přenos (e-PACS).

 

 

 

Neurosonologie (sonografie tepen zásobujících mozek)

Neurosonologie je moderní, neinvazivní, dynamicky se rozvíjející diagnostická metoda zaměřená převážně na diagnostiku cévních onemocnění mozku. K vyšetření je využíváno ultrazvukového vlnění. Největší praktický význam s ohledem na terapeutické možnosti má diagnostika aterosklerotických plátů v oblasti karotických arterií a detekce hemodynamicky významné stenózy (zúžení) vyšetřovaných tepen (krční a mozkové tepny). Detekce aterosklerotických plátů patří k základním úkolům ultrazvukového vyšetření. Ateroskleróza nejčastěji postihuje oblast karotické bifurkace a odstupu vnitřní karotidy. Pomocí duplexního ultrazvukového vyšetření určíme lokalizaci plátu, jeho velikost, ultrazvukovou charakteristiku (echogenitu) a charakter povrchu plátu. Přesné měření plátu zajišťuje reprodukovatelnost vyšetření s určením dynamiky aterosklerotického procesu (progrese či regrese plátu).

 

Lékaři : MUDr. M. Pelíšek, MUDr. Z. Švehlová
Sestra : Martina Skuhrovcová
Telefon na objednání: 383 314 488
Místo vyšetření: NOVĚ sonografická laboratoř, jižní křídlo pavilonu operačních oborů, přízemí (mezi EEG laboratoří a onkologickou ambulancí), na stejné chodbě jako neurologická ambulance
Provoz: pondělí 11.30 - 12.30, středa a čtvrtek 10.00 - 11.30

 


 

Lékař : prim. MUDr. Pavel Houška
Sestra : Martina Skuhrovcová, Mgr. Ivana Machová
Telefon na objednání: 383 314 488, 383 314 227
Místo vyšetření: EMG laboratoř, jižní křídlo pavilonu operačních oborů přízemí, na druhém konci stejné chodby jako neurologická ambulance

 

Jde o lehce nepřesné označení pro celý komplex elektrofyziologických vyšetření používaných k diagnostice onemocnění jak centrálního tak periferního nervového systému včetně svalů.

Elektrofyziologická laboratoř neurologického oddělení v nemocnici ve Strakonicích disponuje velmi moderním přístrojovým vybavením, které v rámci jihočeského zdravotnictví zaujímá jistě jedno z předních míst. Využívá kapacity přístroje Medelec Synergy dnes americké renomované firmy Oxford Instruments Medical a součástí vybavení je i moderní magnetický stimulátor Magstim 200(2).

Pokud je pacient objednán na EMG vyšetření, pak jej jistě nemine vyšetření vedení periferních nervů. Toto vyšetření se provádí pomocí elektrické stimulace periferního nervu přiložením stimulační elektrody nad kůži - obvykle na končetinách. Vyšetření není příjemné, nicméně jej bez velkých problémů snesou i malé děti. „Bolest“, kterou stimulace způsobí, lze v její maximální intenzitě přirovnat k úderu elektrického ohradníku. Velmi problematické je vyšetřovat touto metodou pacienty se zavedeným kardiostimulátorem!

 

Jako druhá část EMG vyšetření se často provádí vlastní elektromyografie jehlová. K vyšetření se používá tenkých jehel zavedených do svalu. Sval se vyšetřuje nejprve v klidu a pak při jeho napnutí. Naše EMG laboratoř nabízí pacientům možnost jednorázových jehel, které mají některé nesporné výhody.

 

 

Nejčastějšími návštěvníky naší laboratoře jsou lidé s brněním prstů, bolestmi zápěstí a rukou, někdy s jejich otokem, tedy pacienti s nemocí zvanou syndrom karpálního tunelu (kanálu). Tyto potíže jsou způsobeny útlakem středového nervu vazem v oblasti zápěstí a mohou zužovat člověka po mnoho let jeho života. Přitom vyšetření a včasná léčba tohoto syndromu je velmi rychlá, jednoduchá a efektivní! Naše nemocnice nabízí pro pacienty s touto nemocí komplexní servis od diagnostiky, po léčbu konzervativní (rehabilitační) i léčbu operační (chirurgie ruky).

 

 


Specifitou naší laboratoře je možnost aplikace botulotoxinu pod EMG kontrolou pacientům, kteří jsou indikovaní k této léčbě (krční dystonie, blefarospasmus, dystonie končetin v rámci spasticity, dětem s dětskou mozkovou obrnou=DMO). Jsme schopni zajistit i aplikaci botulotoxinu do vrásek či potních žláz z kosmetické indikace. Pro tuto příležitost je možné uskutečnit pro zájemce o tuto problematiku i prezentaci s edukací.

 

V naší laboratoři dále vyšetřujeme pacienty s postižením ostatních periferních nervů ať už po úrazech, operacích (např. kyčelních kloubů) nebo při jiných onemocněních (záněty, výhřezy plotének, cukrovka, borelióza, dědičná onemocnění).

Kromě brnění, projikujících bolestí či křečí, jsou další velkou skupinou pacienti se svalovou slabostí. U těch je velmi důležité právě vyšetření jehlovou elektrodou a dále pomocí magnetického stimulátoru. Podle našich informací v celém JČ kraji nefunguje jiné neurologické pracoviště s možností této vyšetřovací metody.

Magnetickou cívkou stimulujeme jednak oblast motorických center v mozku, jednak nervových kořenů i periferních nervů. Magnetická stimulace je nebolestivá, vyvolá maximálně vjem brnění nad místem momentální aplikace podnětu. Magnetickou stimulací se získává odpověď zvaná motorický evokovaný potenciál (MEP). Vyšetření MEP je důležité pro diagnostiku svalové slabosti jakéhokoliv druhu, tedy způsobené poruchou periferní i centrální nervové soustavy, při simulaci nebo konverzní poruše. Nezanedbatelnou úlohu hraje vyšetření v prognózování poruch hybnosti po cévních mozkových příhodách. Významnou roli hraje při poškození míchy jakéhokoliv původu – zúžení páteře, nádory, záněty,roztroušená skleróza.

U těchto chorob využíváme dalších metod, které nabízí naše elektrofyziologická laboratoř- vyšetření evokovaných potenciálů zrakových, sluchových, somatosenzorických. Nespornou výhodou oproti jiným diagnostickým metodám je to, že se jedná o vyšetření funkční a přitom pacienta nezatěžující (např. RTG zářením jako CT!).

 


 

ATRAUMATICKÁ METODA LUMBÁLNÍ PUNKCE JE MODERNÍ ZPŮSOB ODBĚRU MOZKOMÍŠNÍHO MOKU - ŠETRNÝ A VÝHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO PACIENTA

 

Lumbální punkce je vyšetření, při kterém se z dolní části zad odebírá malý vzorek mozkomíšního moku. Vyšetření pomáhá diagnostikovat různé chorobné stavy mozku a míchy (např. zánět, krvácení).

“Atraumatická jehla” typu Sprotte je jehla se zaobleným hrotem. Otvor na jehle se z úzkého vnitřního průměru vně rozšiřuje. Tato jehla po vytažení zanechává velmi malý otvor v tvrdé pleně (obal míšních struktur), případný postpunkční syndrom se pozoruje jen u 2 % pacientů při použití jehly o průměru 24 G. To umožňuje provádět lumbální punkci ambulantní formou u většiny pacientů.

Výhody - možnost maximálně několikahodinového pobytu na neurologickém oddělení nebo ambulanci (při klasické lumbální punkci je vhodné pozorování minimálně 24 hodin) a zejména menší výskyt postpunkčního syndromu (bolesti hlavy, nevolnost)
Nevýhody - jehlu nehradí zdravotní pojišťovna, pořizovací cena jehly je cca 280 Kč, na našem oddělení cenu jehly částečně dotujeme a od pacientů vybíráme poplatek 200 Kč. O několik desítek sekund je delší doba provedení (punktát teče vzhledem ke konstrukčnímu tvaru pomaleji).

Lumbální punkce obvykle netrvá déle než 10 minut. Nejčastěji se provádí vsedě. Zdravotní sestra vydesinfikuje místo, kde má být vpich jehly proveden. Lékař pak mezi bederní obratle zavede jehlu, ze které následně odkapává punktát (mozkomíšní mok) do zkumavky. Punktát je později odeslán k biochemickým analýzám.
Při použití atraumatické jehly je po výkonu třeba ležet cca 30 minut na břiše, poté několik desítek minut až 2 hodiny v jakékoliv horizontální poloze. Po této době může pacient odejít domů, doporučujeme zajistit si doprovod a volný den s klidovým režimem. Po návratu domů je třeba, abyste dodržovali zvýšený příjem tekutiny a zůstali v klidu. Asi dva dny se vyhýbejte fyzické aktivitě.


Nejčastější obavy z tohoto vyšetření mají pacienti z bolesti a možnosti poškození míchy. Při zavádění jehly však můžete pociťovat nanejvýš tlak nebo krátkou bolest v některé části těla (nejčastěji nohách), pokud zavadí jehla o nervové zakončení. Není třeba se bát ani poškození míchy. Jehla se místa, kde mícha končí, vůbec nedotkne. V místě, kde jehla propíchne durální vak jsou jen konečná vlákna míchy.

 


 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.