Aktuální informace

Při příležitosti Mezinárodního dne diabetu uspořádá strakonická nemocnice akci, která připomene rizika této nemoci.  Zdravotníci budou...

Gynekologicko-porodnické oddělení

 

 

"Přístup lékařů a sester k člověku, velká obětavost a podpora při léčbě mě osobně velmi pomohla a velice si jich vážím."

 "Personál Vašeho oddělení mi vždy s úsměvem byl nápomocen a ochotně mi pokaždé pomohl a poradil v začátcích péče o prvorozené dítě. Díky němu jsem úlohu novopečené maminky zvládla s úsměvem."

"Na gynekologii jsem podstoupila operaci a byla jsem velmi příjemně překvapená profesionálním a zároveň velmi lidským přístupem lékařů a sester... Lékaři příjemní, sestry stále v plné práci, přesto usměvavé a velmi ochotné, po celou dobu jsem neviděla zamračenou sestru..".

"Pooperační starostlivost sestřiček, jejich ochota a vlídné slůvko, je pro nás pacienty víc, jak utišující léky. Jsem přímo ohromena tím, jak se ke mě chovaly, jak byly starostlivé a hlavně jejich ochota byla snad nekonečná. Vaši lékaři též vystupují profesionálně k pacientům a i na operačním sále jsem byla velmi mile překvapena kolektivem, který se snažil, aby pacient ve chvíli, kdy bude operován, nebyl stresovaný a vylekaný."

 

Gynekologicko - porodnické oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči. Má část lůžkovou a ambulantní. V oblasti gynekologických onemocnění se věnujeme zejména diagnostice a léčbě přednádorových stavů, poruch udržení moče, léčbě a dispenzarizaci onkologických onemocnění, operačním výkonům a zákrokům, laparoskopickou, laparotomickou a vaginální cestou. Vedeme specializovanou ambulanci pro dětskou gynekologii. V oblasti porodnické velký důraz klademe na prohloubení prenatální péče, zejména na včasný záchyt poznatelných vývojových vad. Tato diagnostika se celosvětově přesouvá do ranějších stádií těhotenství, tj. do období kolem 12-13 týdne. Za tímto účelem je oddělení vybaveno vysoce kvalitním ultrazvukovým přístrojem 3D a 4D. Vedeme poradnu pro rizikové těhotenství a ultrazvukovou diagnostiku. Poskytujeme konziliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a také využíváme služeb těchto oddělení a komplementu nemocnice pro naše pacientky. V dubnu 2016 byla na 8 let prodloužena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v gynekologii a porodnictví. Do 30.4.2021 byla prodloužena akreditace k praktické výuce ve zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Zde si prohlédněte několik fotografií z našeho oddělení.

 





 


MUDr. Václav Vlášek

primář oddělení 383 31 4275 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Miloslava Bláhová

vrchní sestra 383 31 4269 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

MUDr. Ján Fialkovič

zástupce primáře 383 31 4267  

 

 

  

Lékaři gynekologicko - porodnického oddělení:

MUDr. Přemysl Chalupa, MUDr. Lýdie Sádlová, MUDr. Zuzana Komárková, MUDr. Roman Zaremba, MUDr. Klára Braunová, MUDr. Ibrahim Razak, MUDr. Lubomír Vokatý, MUDr. Terezie Járová

 


 



Pavilon operačních oborů

kompletní plánek budovy

0. nadzemní podlaží

gynekologicko - porodnické oddělení, ambulance

3. nadzemní podlaží

gynekologicko - porodnické oddělení, lůžková část



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kontakt

Telefon 1

Telefon 2

Email

Primář 383 31 4275 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zástupce primáře 383 31 4267
Vrchní sestra 383 31 4269 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Recepce 383 31 4283, 4205 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Lékaři 383 31 4323, 4257
Ambulance, ultrazvuk 383 31 4284 (sestra) 383 31 4285 (lékař)
Gynekologie oddělení 383 31 4175
Porodnice 383 31 4266
Šestinedělí sestry 383 31 4321
Novorozenci šestinedělí 383 31 4148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V ambulantní části poskytujeme specializované urodynamické vyšetření při poruchách držení moči (uroflowmetrie), superkonziliární služby, onkogynekologickou poradnu.

 

 

Ordinace urogynekologie
383 31 4284  
úterý 13.00 - 15.00 (po objednání) MUDr. Fialkovič, MUDr. Chalupa



Ordinace závodního gynekologa
383 31 4284  
čtvrtek 13.00 - 15.00 MUDr. Fialkovič, MUDr. Chalupa



Ordinace dětské gynekologie
383 31 4284  
středa 10.00 - 12.00 (po objednání) MUDr. L. Sádlová, prim. MUDr. Vlášek



Onkologická poradna
383 31 4284  
středa 8.30 - 11.00 prim. MUDr. Vlášek, MUDr. Fialkovič



Příjmy, konzilia
383 31 4284  
denně 7.00 - 15.00 pověřený lékař oddělení



Rizikové těhotenství
383 31 4284  
pondělí 10.00 - 13.30 MUDr. V. Vlášek, MUDr. Fialkovič, MUDr. P. Chalupa
středa 12.00 - 13.30 MUDr. V. Vlášek, MUDr. Fialkovič, MUDr. P. Chalupa



Ultrazvuk 3D, 4D
383 31 4284  
pondělí 13.00 - 14.30 pověřený lékař oddělení
středa 13.00 - 14.30

pověřený lékař oddělení

 

Porodnice

Nově otevřená porodnice od prosince roku 2013 odpovídá nejmodernějším trendům v porodnictví.

staniční sestra: Miloslava Jurášová, tel.: 383 31 4266

 

 

Porodnice v současné době sestává ze čtyř samostatných porodních pokojů s příslušenstvím (WC, sprcha) a operačního sálu určeného pro plánované i akutní císařské řezy. Jeden porodní pokoj slouží k příjmu rodiček a jako ambulance pro těhotné, ostatní tři pokoje jsou určeny pro pobyt rodiček v průběhu celého porodu (1., 2. a 3. době porodní). Porodní pokoje s plným přístrojovým vybavením (kardiotokografy, výhřevná lůžka pro první ošetření novorozenců apod.) jsou připraveny poskytnout vlídné, domácké prostředí a moderní přístup rodičkám od 35.týdne těhotenství. Ženy s předčasnými porody před tímto termínem jsou převáženy do perinatologického centra v Českých Budějovicích a Písku.

Při samotném porodu je možnost individuální strategie vedení porodu pro každou klientku s respektováním porodních plánů vypracovaných rodičkou. Nebráníme se ani přání plánovaných porodů, samozřejmě při dodržení medicínských zásad. Porod je veden za přítomnosti lékaře a porodní asistentky, s respektováním soukromí a individuálního přístupu k rodičce a jejímu event. doprovodu. Přitom musí být dodržovány všechny doporučené postupy stanovené Českou gynekologickou a porodnickou společností. Při porodu používáme moderní relaxační pomůcky, úlevové polohy, hydroterapii, případně aromaterapii. Možnost tlumení porodních bolestí epidurální analgezií po konzultaci s anesteziologem, event. dle doporučení gynekologa inhalačním analgetikem. Po porodu přikládáme dítě co nejdříve k prsu matky. Na přání rodičky je možnost „Zlaté hodinky“.

 

 

Novorozenec je od narození a prvního ošetření spolu s matkou na porodním pokoji a spolu s ní odjíždí 2 hodiny po porodu krátkou spojovací chodbou na oddělení šestinedělí. U maminek při císařském řezu ve svodové anestezii přikládáme dítě již na operačním sále.

Máme novou zkušenost s bondingem po císařském řezu, kdy maminku zastoupí tatínek.

Porodnice se od 1.1.2014 zapojila do projektu ,,Přirozený porod v porodnici (PPP)".

 

Naše porodnice je zařazena mezi pracoviště umožňující komerční odběr pupečníkové krve pro CORD BLOOD CENTER.

 

 

Ambulance porodnice

Příjmová místnost porodnice slouží zároveň jako ambulance, zabezpečuje konziliární, preventivní a terapeutické činnosti pro těhotné od 24.týdne těhotenství. Činnost ambulance je zabezpečena lékařem s odbornou způsobilostí v oboru a kompletním přístrojovým vybavením pro diagnostiku nepravidelností u matky nebo plodu (kardiotokografy, ultrazvuk a další). Ambulance aktivně spolupracuje s diabetologickou ambulancí nemocnice zaměřenou na sledování poruchy glukozové tolerance a úpravu diabetu v souvislosti s těhotenstvím. Klientky, které se rozhodnou porodit na našem oddělení se mohou zúčastnit prohlídky porodních pokojů i se svým partnerem (po předchozí telefonické domluvě) a mohou být také sledovány na ambulanci porodnice, nejlépe poslední 2 týdny před očekávaným termínem porodu (nebo i dříve, podle svého ošetřujícího gynekologa).

 

 

Šestinedělí a novorozenci

staniční sestra: Bc. Hana Hanzlíková, tel.: 383 31 4321

Na oddělení šestinedělí a novorozenců pracují dětští lékaři, gynekologové, registrované porodní asistentky a dětské sestry. Oddělení je vybaveno dvoulůžkovými pokoji se sprchou a WC. Nabízíme také 2 nadstandartní pokoje s WC, sprchou, TV, lednicí, WIFI sítí a možnost výběru z několika jídel. Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 12 do 17 hodin, dále dle domluvy. Maminky mají k dispozici čaj pro kojící matky, lednici a WIFI připojení.

Dodržujeme systém péče rooming in – společné ošetřování matky s dítětem. Naše oddělení nese titul ,,Baby friendly hospital“ – nemocnice přátelská k dětem, je to ocenění přístupu pracoviště ke kojení novorozenců.

Maminky seznamujeme se zásady kojení, zacvičujeme v péči o novorozence včetně koupání.

 

Provádíme diagnostické a terapeutické výkony: aplikace fototerapie, rehabilitace, ortopedické vyšetření, UZ ledvin a další dle potřeb dítěte. Jako novinka je vyšetření sluchu u novorozence. Umožňuje včasné odhalení sluchové vady.

Po propuštění mohou maminky využít telefonickou pomoc – Infolinku kojení nebo odbornou péči porodní asistentky v domácím prostředí.

 

 

Co s sebou do porodnice

maminka potřebuje:

těhotenskou legitimaci, občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, oddací list (u neprovdaných přiznání otcovství z matričního úřadu – event. rodné listy obou rodičů, u rozvedených potvrzení o rozvodu), prohlášení o narození dítěte (obdrží na porodním sále, pokud nemá),

neklouzavé a omyvatelné přezůvky, toaletní potřeby, tužku.

Doporučujeme jednorázové kalhotky, porodnické vložky, podprsenku- pro kojící matky, vložky do podprsenky, jednorázové pleny, vlhčené ubrousky.

Maminky, které přicházejí k plánovanému císařskému řezu prosíme o ponechání šperků a cenností doma.

 

První otisky miminek

Naše porodnice nabízí možnost vytvořit pamětní list s prvním otiskem nožičky čerstvě narozeného miminka. Jde o bezpečnou metodu, která umožní uchovat vzpomínku na miminko a kdykoliv si připomenout vzácné okamžiky.

 

 

Na oddělení dostává maminka:

Noční košilky dle potřeby (může mít svoji, záleží na jejím rozhodnutí), vložky pro první dny (20 ks)

 

 

Pro miminko obdrží:

veškeré potřebné oblečení po dobu pobytu, 8 jednorázových plen na první dny, pomůcky na koupání

 

 

INFORMACE VYDÁNÍ O RODNÉHO LISTU DÍTĚTE (platnost od 1.1.2015)

Rodný list dítěte si osobně vyzvedne jeden z rodičů (rodiče jsou manželé) na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí 2, po předložení platných dokladů totožnosti (občané ČR - OP otce i matky) oddacího listu a podepsaného prohlášení o jménu dítěte, a to co nejdříve po narození dítěte (§ 16 ods. 1 Zákona 301/2000 Sb).

 

VDANÁ MATKA:

ve zdravotnickém zařízení předloží platný OP a předá prostou kopii oddacího listu, prohlášení o jménu dítěte

na matričním úřadě předloží platný OP obou rodičů a originál oddacího listu

 

SVOBODNÁ MATKA:

ve zdravotnickém zařízení předloží platný OP a předá prostou kopii rodného listu, případně zápis o určení otcovství

na matričním úřadě předloží platný OP a originál rodného listu

 

ROZVEDENÁ MATKA:

ve zdravotnickém zařízení předloží platný OP a předá prostou kopii rodného listu a kopii rozsudku o rozvodu s právní mocí, případně zápis o určení otcovství

na matričním úřadě předloží platný OP a originál rodného listu, originál rozsudku o rozvodu s právní mocí

 

OVDOVĚLÁ MATKA:

ve zdravotnickém zařízení předloží platný OP a předá prostou kopii rodného listu a kopii úmrtního listu manžela, případně zápis o určení otcovství

na matričním úřadě předloží platný OP, originál rodného listu a originál úmrtního listu manžela

 

Pokud již rodiče dítěte sepsali u matričního úřadu zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti, zanechají originál zápisu v porodnici. Pokud při zápisu nebyla učiněna dohoda o jménu dítěte, podepíší oba prohlášení o jménu dítěte, které odevzdají v zdravotnickém zařízení.

V případě, že se rodiče rozhodnou sepsat zápis o určení otcovství až po narození dítěte, dostaví se oba na matriční úřad a předloží platné OP, rodné listy a rozvedená matka rozsudek o rozvodu s právní mocí, ovdovělá matka úmrtní list manžela, oba doklady musí být originály.

U rozvedených a ovdovělých matek může být určeno otcovství jen v tom případě, uplynulo-li 300 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu či úmrtí manžela (ke dni narození dítěte).

Rodiče dítěte, kteří jsou cizími státními příslušníky se informují na matričním úřadě, jaké doklady jsou třeba předložit k vystavení rodného listu.

 

Úřední dny Městského úřadu Strakonice

Pondělí: 8,00_ 11,30, 12,30 _ 16,00

Středa: 8,00_ 11,30, 12,30 – 18,00

Pátek: 8,00_ 11,30

Telefon: 383 700 250, 251, 240

 

 

Gynekologie

Gynekologie poskytuje diagnostickou a léčebnou péči jak konzervativní, tak operační pro ženy odesílané s diagnozami zánětlivých a nezánětlivých onemocnění. Dále diagnostiku a léčbu sterilních párů, poruch menstruačního cyklu, zhoršení držení moči, některých typů nádorových onemocnění a komplikací v časném i pozdním těhotenství.

Na gynekologické stanici jsou třílůžkové pokoje a pokoj pro pooperační péči s monitorováním životních funkcí.

staniční sestra: Bc. Daniela Valentová, tel.: 383 314 175

 

 

 

 


 

Služba
Poplatek
Zhotovení fota na přání 50 Kč
DVD nahrávka na vlastní nosič DVD-R 500 Kč
DVD nahrávka na nosič DVD-R zakoupený na oddělení 520 Kč
Nadstandardní pokoj na šestinedělí (rodička) 500 Kč / noc
Nadstandardní pokoj na šestinedělí (doprovod) 200 Kč / noc
Dianatal porodnický gel (možnost zakoupení) 1500 Kč
Entonox – inhalační analgezie při porodu včetně náústku 500/ první půlhodina
Entonox – inhalační analgezie při porodu včetně náústku 250/ každá další půlhodina
Entonox – inhalační analgezie u drobných výkonů 300 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Novorozenecké postýlky - možnost zapůjčení

Na našem oddělení si můžete zapůjčit novorozeneckou postýlku do domácího prostředí za poplatek 200 Kč / měsíčně.

 

 


Inhalační anestezie

 


 

Cvičení pro těhotné, příprava rodiček k porodu

Bc. Bláhová Martina (porodní asistentka, 607 657 109) - cvičení pro těhotné

Bc. Hanzlíková Hana (porodní asistentka, 725 714 301) - příprava rodiček k porodu, těhotenské plavání, návštěvní služba matek


Těhotenské plavání

plavecký stadion Strakonice

čtvrtek 14.30 - 15.30 hod.

pod vedením Bc. Hany Hanzlíkové, tel 725 714 301


Babysense - zapůjčení

Na našem oddělení šestinedělí je možnost zápůjčky BABYSENSE od Nadace Křižovatka za poplatek 900 Kč/ 6 měsíců. Jde o monitor na sledování dechu novorozence – prevence náhlého úmrtí novorozence.

Kontakt:

Bc. Hana Hanzlíková (staniční sestra), tel.č.: 383 314 321

Mgr. Miloslava Bláhová (vrchní sestra), tel.č.: 723 923 501

Co je to Babysense?

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.