Od 21. 10. 2021 platí v Nemocnici Strakonice, a.s., zákaz návštěv s výjimkou těchto situací:
Osoba navštěvující pacienta:

1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění);


2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa);

3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a jednotlivé pokoje);

4. předloží některý z níže uvedených dokladů:
a) záznam o negativním výsledku RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin
b) záznam o negativním výsledku POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 24 hodin
 

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 20 minut. Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.


Děkuji za pochopení a ohleduplnost!                        

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,
předseda představenstva