Ve strakonické porodnici se v roce 2021 narodilo 680 dětí. O trochu více bylo holčiček, konkrétně 345 a chlapců 335. Celkem šestkrát přivedly maminky na svět dvojčata. Nejčastější jména, která rodiče dali holčičkám, byla 21krát Eliška, shodně 15 holčiček bylo pojmenováno Anna a Adéla a 12 maminek porodilo Natálii. Mezi chlapeckými jmény vede Jan, kterých se narodilo 18, následuje ho 14 Tomášů a v těsném závěsu se drží 12 Lukášů a Matyášů. U 18 děvčátek a 7 chlapečků zvolili rodiče zdvojené křestní jméno. Nejmladší mamince, která v loňském roce rodila ve strakonické nemocnici, bylo 17 a nejstarší 45 let.. Nejtěžší miminka vážila 4680 g. S touto váhou se narodili dva chlapci.
Strakonická porodnice má v současné době k dispozici čtyři samostatné porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením a operační sál pro plánované i akutní císařské řezy. Jeden porodní pokoj slouží k příjmu rodiček a jako ambulance pro těhotné, ostatní tři pokoje jsou určeny pro pobyt rodiček v průběhu celého porodu. Porodní pokoje jsou připraveny poskytnout vlídné, domácké prostředí a moderní přístup rodičkám od 35. týdne těhotenství.
U každé maminky se lékaři a sestry strakonické porodnice snaží respektovat jí vypracovaný porodní plán a samozřejmě také soukromí rodičky a jejího doprovodu. Proto je u porodu přítomen jen nezbytně nutný personál, většinou lékaře a porodní asistentka. Při porodu ve Strakonicích je možné používat moderní relaxační pomůcky, úlevové polohy, hydroterapii, případně aromaterapii. Maminky mají možnost tlumit porodní bolestí epidurální analgezií eventuelně inhalačním analgetikem tzv. rajským plynem. Po porodu preferujeme bonding a to i u matek po císařském řezu. Novorozenec je od narození a prvního ošetření spolu s matkou na porodním pokoji a spolu s ní odjíždí 2 hodiny po porodu na oddělení šestinedělí. U maminek při císařském řezu ve svodové anestezii umožňujeme bonding už na operačním sále, dále v bondingu pokračujeme na oddělení, zapojujeme i tatínky.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top