Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích otevřela před dvěma lety ve Strakonicích detašované pracoviště. Připravuje studenty v maturitním oboru k výkonu povolání praktické sestry. Letos škola zaznamenala zvýšený zájem o studium. Přímo do školy v Českých Budějovicích se na obor praktická sestra hlásí 214 zájemců. Škola bude otevírat 2 třídy, přijme tedy 60 studentů. Detašované pracoviště má škola ještě v Prachaticích a Strakonicích. Strakonická třída bude mít 25 studentů a přihlášku ke studii si podalo 35 zájemců, o 9 víc než loni. Ve Strakonicích má škola přímo v areálu nemocnice k dispozici odbornou učebnu.
Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči. Žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce. Důraz je kladen na výchovu žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemocí. Součástí odborného vzdělání je praktická výuka, která probíhá jak v odborných učebnách školy, tak v Nemocnici Strakonice, a.s. Zájem studentů o obor praktická sestra těší ředitele nemocnice MUDr., Bc. Tomáše Fialu, MBA. „Studentky ze strakonické zdravotnické školy k nám do nemocnice docházejí na odbornou praxi. V rámci možností nám pomáhají i teď v době covidu, která jen potvrdila, že studium zdravotnických oborů má smysl. Pokud se po maturitě rozhodnou zůstat ve strakonické nemocnici, budou u nás mít dveře otevřené,“ řekl Fiala.
Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, např. na různých odděleních nemocnic, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí péči i v zařízeních sociální péče. Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.