S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vyhlašují všechny jihočeské nemocnice od 1. 11. 2021 ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Návštěvy jsou povoleny pouze na porodnici a dětském oddělení a u pacientů s omezenou svéprávností či v terminálním stádiu jejich nemoci, pokud osoba navštěvující pacienta:

1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění);

2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa);

3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a jednotlivé pokoje);

4. předloží některý z dokladů o „bezinfekčnosti“ dle aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR, např. doklad o ukončeném očkování, doklad o negativním PCR testu, který není starší než 72 hodin, doklad o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 24 hodin, nebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19, který není starší než 180 dní.

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob, délka návštěvy je omezena na 20 minut. Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice.

Návštěvu pacienta může ve výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primář oddělení či ošetřující lékař.Děkuji za pochopení a ohleduplnost!                        

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,
předseda představenstva