Strakonická nemocnice je energeticky soběstačná i v případě výpadku dodávek elektrické energie. Výrobu elektřiny v takovém případě bude zajišťovat nový dieselagregát GP 900, který je třikrát výkonnější než původní motorgenerátor. „Ten si nemocnice ponechala a bude záložním zdrojem nového generátoru,“ upřesnil ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala. Projekt je součástí energetické koncepce “Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů Nemocnice Strakonice, a.s.“ Práce na něm začaly v únoru a skončily v červnu. Na přelomu července a srpna celý proces zakončila kolaudace a zkušební provoz agregátu, který proběhl v naprostém pořádku.
Stavební práce byly realizovány etapově, aby v případě výpadku sítě E.ON nedošlo k ohrožení dodávky elektrické energie pro nemocnici. V první etapě realizační firma demontovala stávající motorgenerátor a zajistila jeho přesun a opětovné zprovoznění. Bude sloužit pouze jako záloha nového výkonnějšího dieselagregátu. Součástí této etapy byly také stavební úpravy, montáž vzduchotechniky pro odvod a přívod vzduchu, zajištění odvodu spalin i zásob pohonných hmot. Došlo k odstranění vrchlíku, vrchní části provětrávání nad bývalou rozvodnou vysokého napětí a trafostanicí. V části vysokého napětí pro vstup k transformátorům byla vyměněna vrata.
V druhé etapě byl na místo původního instalován nový dieselagregát. Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Plánované odstávky dodávek elektrické energie byly předem konzultovány s energetikem nemocnice a odděleními. Investice do vylepšení energetické soběstačnosti Nemocnice Strakonice, a.s. vyšla na více než 14 milionů korun. Spolufinancována byla z vlastních zdrojů nemocnice a z prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje.