I po 11.1.2021 trvá v nemocnici omezení návštěv. Důvodem je bohužel stále nepříznivá a horšící se epidemická situace a rostoucí počet hospitalizovaných pacientů s vážným průběhem onemocnění COVID-19. Rozvolnění návštěv za takové situace není racionální, zvýšilo by se tím riziko vzniku dalších ohnisek onemocnění s potenciálně fatálním dopadem pro pacienty, jejich návštěvy a zdravotnický personál.
Aktuálně je očekávána ještě gradace této vlny epidemie, která má významný dopad na kapacitu intenzivní péče a proto jsme se rozhodli využít kompetence vedení nemocnice ke zpřísnění celostátního režimu návštěv.

K zákazu návštěv přistupujeme pouze ve výjimečných situacích a rozhodně režim uvolníme okamžitě, jakmile to situace dovolí.

V Nemocnici Strakonice, a.s. jsou aktuálně umožněny návštěvy na dětském oddělení a u pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění po domluvě s jejich ošetřujícím lékařem. Všichni návštěvníci by měli být zdraví. Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut. Během návštěvy používejte ochranu nosu a úst (minim. respirátor FFP2), myjte si pravidelně ruce, vždy si při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy umyjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekční gel.

Současně je možná přítomnost třetí osoby při porodu v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
- třetí osoba používá respirátor FFP2 jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).