Na základě výsledku jednání s MZČR začne Nemocnice Strakonice, a.s. znovu objednávat a testovat samoplátce metodou PCR na nemoc COVID-19.
Na základě vyhlášení MZČR o regulaci ceny, která je nižší než skutečné celkové náklady, byla započata jednání, která skončila příslibem MZČR zohlednit náklady na odběrové místo v nově připravované kompenzační úhradové vyhlášce pro rok 2020.
Na základě tohoto příslibu se ihned vracíme k testování a k fakturaci za regulovanou cenu, tedy za 1756 Kč. Nebudeme připočítávat žádné příplatky za časné doručení výsledku.

INFORMACE O PCR VYŠETŘENÍ KORONAVIRU PRO SAMOPLÁTCE, ZEJM. PENDLERY

Test se provádí v Odběrovém místě Nemocnice Strakonice, a.s. na základě předem uhrazeného poplatku ve výši 1756,00 Kč.

NA ODBĚR JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT ZDE 

Poplatek lze zaplatit
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - pendler;
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice hotově nebo kartou (pondělí - pátek 7:30 - 14:00).

Před odběrem se musí klient prokázat dokladem o zaplacení (např. výtiskem z internetového bankovnictví).

Vzhledem k regulaci ceny jsme byli nuceni změnit i organizaci činnosti a provozní dobu odběrového místa a laboratorního pracoviště, což se mj. projeví i tím, že lékařskou zprávu s výsledkem vyšetření obdrží klient elektronicky na svou emailovou adresu o něco později - do 48 hodin po odběru, uděláme však vše proto, aby to bylo dříve. Pokud se tak nestane, je to s největší pravděpodobností tím, že došlo k technické chybě při zpracování Vaší emailové adresy. V takovém případě prosím kontaktujte mikrobiologickou laboratoř naší nemocnice: 383 314 104.

 

Odběrové místo
Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a dokladem o zaplacení. Přístup k odběrové místnosti bude umožněn skrz tzv. technický vjezd do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová místnost i příchod k ní budou dobře označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu. Umístěním odběrové místnosti v zadní části areálu, který má více než 10 ha, nadále chráníme hospitalizované pacienty před kontaktem s možným přenosem infekce.

Děkujeme firmě GARANTSTAV STAVEBNÍ, s.r.o. za zapůjčení mobilní kontejnerové buňky a obytného automobilu.