Ke zdárnému léčení našich pacientů přísluší též sociální kontakt nemocných se svými blízkými. V nejbližším možném termínu, určeném Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví Nemocnice Strakonice, a.s. od pondělí 25. května 2020 po necelých třech měsících opět umožní návštěvy hospitalizovaných pacientů. Ve snaze ochránit naše pacienty, jejich rodiny i zaměstnance nemocnice však prosíme veřejnost o dodržování následujících pravidel:
1) V jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby.
2) Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19 (zejm. kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu).
3) Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).
4) Zásadně prosíme, aby návštěvy využily pro návštěvu prostor mimo lůžkové oddělení (např. nemocniční park, atria, vestibuly a podobně), za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch. V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut.
5) O výjimkách, např. o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.