Tato aktualita ukazuje, jak se v IE zobrazuje nezmenšený obrázek.