Nadace rozvoje občanské společnosti SwissLife Select poskytl Nemocnici Strakonice, a.s. finanční prostředky na zlepšení komfortu hospitalizovaných dětských pacientů. Na dětském oddělení se v době hospitalizace dítěte zdravotnický personál snaží zmírnit dětem jejich bolest a zlepšit kvalitu jejich života. Hospitalizovány bývají i děti s pohybovým a mentálním postižením, které vyžadují komplexní terapie včetně rehabilitace. Díky nadačnímu příspěvku 100 000 Kč pořídila nemocnice dvě plně polohovatelná lůžka s matrací TOM 2, která dětským pacientům poskytují vysoký komfort při nutné hospitalizaci.